admin

Čvc 192019
 

Text slouží jako má pracovní reference.

Vyhrané soudní případy

2003 pozice: zástupce žalobce Vojenský úřad pro právní zastupování x neplatící vojáku z povolání za nájem služebního bytu – promlčený dluh na nájemném, argumentace platbou jako uznáním dluhu

2005 pozice: zástupce dlužníka x AK – 57000 Kč fiktivní půjčka za nerealizované studium – žaloba po 2 letech stažena

2009 pozice: zástupce jednatele žalovaného na vrácení odměn 480 000 Kč x AK. První instance přiznala nárok. Klientovi doporučeno odvolání s tím, že rozhodnutí soudu je chybné. Klient to nechtěl s tím, že to použije jako argumentaci v pararelním soudu. Na něm uzavřel smír tak, že získal i vše, o co šlo na prvním soudu.

2008 pozice: žalovaný autor x obchodník s cennými papíry – žaloba na ochranu jména právnické osoby s žádostí o náhradu škody 10 mil. Kč

2010-13 pozice: zástupce navrhovatele v insovenčním řízení (dluh 460 000 Kč) – zapojili jsme se jako druhý navrhovatel ve fázi zamítnutí návrhu (jiný věřitel dostal zaplaceno a návrh stáhl) – procesně složité – již jsme nebyly pouze přistoupivší, ale usilovali o pozici „navazujícího“ výlučného navrhovatele insolvenčním řízení, v první instanci úspěšně prohlášen konkurs, v odvolání zamítnuto – má formální chyba – neověřený podpis navrhovatele. Napodruhé prohlášen konkurs, potvrzen vrchním soudem (k řízení se přidaly banky a ČR příslušný úřad práce). Navrhovatel dostal zálohu na náklady konkursu 25 000 Kč zpět v trestním řízení (zponevěra majetku jednatelem dlužníka).

2014 pozice: zástupce černého pasažéra x AK – náklady protistrany na právní zastoupení sníženy z 4700 Kč na 1000 Kč – dle judikatury NS, ÚS

2017 – pozice: zástupce žalobce x cestovní kanceláří poskytnuty horší než smluvené služby. Vysouzen 7000 Kč rozdíl ceny a 7000 Kč náhrada újmy za zkaženou dovolenou. Nebýt to sestra, nežaluji to – časově se to nevyplatí (40 hodin právní práce a přípravy důkazů a podání a jeho doplnění – soudkyně se možná cítila poubořena, že i toto někdo vůli žalovat a žádala doplnění zcela zbytečných důkazů).

Zahrnuty jsou pouze sporné případy, nikoli jasné žaloby pohledávek.

Prohrané soudní případy

2016 pozice: zástupce žalovaného x AK: dluh 8000 Kč neplacen, na výzvu nereagováno. Rozporovány náklady na uplatnění pohledávky. Má chybná domněka, že předžalobní výzva má být 7dní před podáním žaloby doručena (ve skutečnosti má být odeslána). 1700,- za přísudek navíc uhrazeno klientovi.

Mimisoudní spory

výhry

2006-8 – pozice: žalovaný dlužník x šmejdi – zasláno jiné spodní prádlo (neobjednaná zásilka) – obchodu poskytnuta lhůta pro 2 měsíců vyzvednutí, po 8. upomínkách to vymahačská agentura odepsala, podobný scénář se opakoval o pár let později se „švýcarskými“ žiletkami (2 upomínky) a vitamíny NaturaMed farmaceutical (v telefonátu uznána neplatnost smlouvy uzavřené po telefonu)

2014 – 2019 – pozice: žalovaný dlužník x Družstvo na parkovací stání mělo ve stanovách příspěvky od členů, ale za zvýhodněné nájemné umožňovalo parkovat jen členům a nikoli např. Jejich nájemcům, členové tak platili příspěvky aniž by mohli užívat majetku družstva. Jejich místa pak byla za tržní nájem pronajímána cizím lidem. Po několi výzvách od advokáta mi družstvo dalo za pravdu a příspěvky v rozporu s dobrými mravy zrušilo.

2012 pozice:zástupce poškozené x Vietnam Airlines nadvakrát odmítly do ČR z Vietnamu přepravit osobu s trvalým pobytem v ČR, s tím, že nemá v pase razítko trvalého pobytu a pas a průkaz trvalého pobytu je nedostatečný. Stanovisko MV ČR – doklady jsou dostatečné. Odškodnění leteckou společností 1000 USD.

2015 pozice: zástupce SVJ x dodavatel oken VEKRA ČR odmítl realizovat závaznou dodávku oken pro SVJ s tím, že se spletl a uvedl cenu bez DPH (zadávací dokumentace včetně DPH). Navýšili jsme cenu o 10% jako gesto dobré vůle a pohrozili soudním vymáháním plnění.

2016 – pozice: zástupce dlužníka x autopůjčovna – dlužník nevrátil dodávku včas. Půjčovna chtěla auto vrátit do půli dalšího dne, jinak že by přišla o zakázku. Uhrazen další den 1000 Kč odmítnuta smluvní pokuta 1500 Kč. Pracovník půjčovny na to konto požadoval náhradu za již existující škodu na voze, volána policie a oznámen přestupek podvodu.

2018 – pozice: zástupce spotřebitele x šmějdi nechtěli vzít zpět luxusní křeslo za 60 000 ve lhůtě 14 dní

Nejsou zahrnuty spory, kde jsem právně radil jako redaktor (v podstatě anonymní bezplatná báze) magazinspotrebitele.cz a neznám jejich výsledek. Nikdo mi nic nevyčetl, o případných chybách či prohrách nevím.

Led 142019
 

Dotaz pana M okres neznámý

Zdravím. Žaloba podána je na vyklizení, S tím že údajný byt 2kk byl realizován při stavbě domu rok 1945 cca. Osoba má od narození trvalý pobyt na adrese toho kdo se měl vystěhovat…. Ale na uvedené adrese se dům nachází ale v údajných prostorech je podle koloudačního listu pivnice o velikosti 3+wc pergolou se samostatným vstupem dveřmi. Od zbytku domu ikdyž je v přízemí je částečně svázána chodbou do kotelny….. Ale hospoda skončila a zní si s této hospody po náročné přestavbě postavil byt 3+1. Společná kotelna už nebyla společná poněvadž majitel vystěhoval… Ještě stavebni odbor potvrdil že kolaudace je platná na hospodu. A přestavba 3+1tam není ani 2kk…. Má žaloba šanci?

Odpověď: V rámci soudního řízení někdy v takových případech dojde k upřesnění žaloby. Pokud se tak nestane a nesprávné označení dojde až do exekuce, musím nechat dotaz otevřený, neb v nejbližších měsících nemám kapacitu na nastudovaní řešení …

Intuitivně se nabízí, že exekuce by mohla být realizovatelná i přes nesprávné označení počtů pokojů či nesprávné označení některého údaje v katastru, pokud by nemovitost byla v rozhodnutí jinak jednoznačně a nezaměnitelně identifikovatelná.

Lis 282018
 

Shrnutí:

Pocitově poznáte pouze malou částí pravých barvených kůží či kvalitních nepravých kůží. Internetové a rodičovské často nepomohou.

Relativně spolehlivý je test plamenem a vůní spálené kůže (jako vlasy).

Má-li kůže smíšenou plastovou a zvířecí vůni, jde o produkt složený z umělé i pravé či kombinované kůže.

Pod mikroskopem bude mít laik jasno pouze v některých případech … zejména u nebarvené pravé kůže či pokud jsou u umělé kůže na rubové straně jemné pravidelné vlasce (mikrovlákna).

Na netu najdete několik v podstatě rodičovských rad a ne moc funkčních, jak poznat pravou kůži. Zejména pokud srovnáte pravou kůži barvenou a dobře udělanou umělou kůži (např. ekokůže) či kombinovanou kůži – folie z polyuretanu či PVC nahoře a drť z odpadní pravé kůže na rubu (PU kůže, split leather, faust leahter, bonded leather apod. český správně „vláknitá“ useň či „rekonstituovaná“ useň). Pro srozumitelnost budem dále pro tuto kombinovanou kůži s drtí z kůže pravé používat pojem “poloumělákůže. Pro zjednodušení používáme laický termín kůže, rozumějte pod ním správně useň, tj. zpracovaná zvířecí kůže zbavená chlupů a pokožky.

Zde je pouze malá část článku a fotek. Mnohem více obrázků a popisků v úplném článku Jak poznat pravou kůži.

Relativně spolehlivá kritéria pro rozpoznání umělé kůže a pravé kůže bez ohledu na úpravu

Plamen – umělá kůže se v plameni např. zapalovače (nastaveno na malý plamen) po 3 sekundách bublavě škvařit (některá až po 5s)a při pálení smrdí. Poloumělé kůže lze navíc takto testovat jen z lícové strany … Silnou pravou kůži např. o síle pásku  … tj 2mm …několikasekundový plamen jedno zda z líci či rubu pouze začoudí, delší plamen cca 7sekund a více ji již můře začít deformovat okem pozorovatelným způsobem a později i žhavit. To však platí pro silnou kůži s níž pracují prodejci kabelek, bot, motocykloví brašnáři apod.  Z důvodu maximálního komfortu jsou některé důtky či spodní posltrovací pás některých pout vyrobeny z jemné a navíc tenčené pravé kůže. Tenčená telecí kůže 0,5mm se zkroutí okamžitě a vzplane po cca 2 sekundách… Záleží i, zda pálíte velkou plochu či malý kousek, který plamen zapalovače obstoupí ze všech stran najednou …Na pálení milimetrového proužku ale mnoho okem ani čichneme nepoznáte… Pravá kůže se ale na rozdíl od plastu nikdy nezačne vařit … bublat. Ožehnutá pravá kůže voní stejně jako spálený vlas. Někdy je to cítit při pálení, někdy až když oženuté místo otřete mokrým prstem. Smrad pálených plastů či pneumatik asi není třeba přibližovat. Kůži je třeba testovat plamenem pouze na lícu (u malého kousku ideálně se zakrytým rubem). U kombinované kůže byste na rubu samozřejmě pálili kůži pravou …:).

Nevýhody: Poškození umělé kůže, poškození velmi tenké pravé kůže, očouzení pravé kůže nelze omýt (na tmavých nebarvených kůžích to není vidět). I pokud se test párkrát povedl, u dalšího kousku nelze tušit, jaké má umělá kůže technologie, odolnost nátěru či povrchovou úpravu a jakou paseku případně nadělá barvení pravé kůže. Za spolehlivost kritéria ruku do ohně tedy nedáme, ale pokud nemáme jistotu na základě ostatních metod, kombinace této metody a vnímání spálené vůně je v kontextu pozorování ostatními metodami rozhodujícím kritériem

Rozpouštědlo – umělá hmota by se měla v rozpouštědle rozpustit a kůže nikoli…

Celý článek zdarma včetně mnohem více fotek a aktualizací : Jak poznat pravou kůži

Lis 222018
 

Den první 27.8.2018

atmosférická rozostřená foto

S Emiraty přes Dubaj. Dvakrát Airbus A380. Z hlediska vnímání pohybu působí spíš jako moderní vlak než letadlo. O něco větší sedačky a rozsáhlejší multimediální terminál. Přestup v Dubaji je na rozdíl od Paříže či Frankfurtu mnohem jednodušší a rychlejší. Let pak o hodinu kratší neb letíte rovnou na východ….. Na letišti Dubaj v Duty free shopech mě jako první napadne, že nesmim nic ukrást nebo mi useknou ruku…:). NA letišti je dále bizarní modlitebna zvlášť pro muže a ženy pocit neklidu ve mně vyvolávají dva kmenoví stařešinové v županech a papučích s cedulkou letištního personálu, jež řeší nějaký problém s cestujícími vedle mě.

Na letišti v Hong Kongu trochu bloumám. Dlouho nevidím tabule k zavazadlům. Všichni maj ty „palubní zavazadla“ velikosti mého nákladního batohu :). Ptám se  v duchu – jsou to palubní zavazadla nebo už si někde v uličce či v nějakém skrytém otvoru pro hydrant vylovili i kufr z nákladního prostoru? Du s davem dál. Asi 80 přepážek imigrační kontroly je prakticky prázdných. Omrknu ještě ještě směnárnu s nevýhodným kurzem. V mezidobí se odnikud vyvalí asi 1000 lidí a přímý přístup k imigrační přepážkám nyní páska proměňuje na cca 300 metrový pochod. Tisíc lidí projde asi za minutu … Naskenujou si pas a bez víza dostávám standardní povolení na 3 měsíce. Za bezvízový styk má HK rozhodně body navíc. Do Šanghaje jsou třeba obvyklé formality jako žádost, foto, poplatek, pro služební cesty navíc i zvací dopis.

Po imigrační kontrole opět obcházím směnárny. Všechny se stejným kursem. Nedaří se mi dostat autobusem do stanice Tung Sung a pak metrem, což by údajně mělo oproti letištnímu vlaku za 115 HKD (1HKD je cca 3,5 kč) vyjít na méně než polovinu. Dle lístků na metru pro danou trasu to však vychází na cca 70% ceny letištního expresu, a tak beru vlak za nechutných 700 Kč pro cestu tam a zpět. Až ke konci pobytu zjišťuji, že cena autobusu by na ostrov Hong Kong z letiště je třetinová.

Přijíždím do stanice Hong Kong Central ze severu. Potřebuji na východ ostrova a dávám se doleva. Chvilku hledám východ z rozvětvené budovy. Moře na sever od historické části Hong Kong Island umožňuje snadnou orientaci. Většina orientačních popisků je v čínštině i angličtině. Palec nahoru. Procházím do vedlejší budovy a booom: z ničeho nic vycházím z nejvyšší budovy ve městě. Za takovou budovou se obvykle táhnete celým městem, abyste ji navštívili s hrdým pocitem: „Já tam byl(a)!“ Tady je to normální východ z metra či s trochou nadsázky i východ z letiště :). Ještě mi hotelovej portýr otevřel dveře, tak tušim, že jsem si ten východ z metra asi protáhl víc než bylo nutné.

Trasu do hotelu Paterson street odhaduji na 5 km a max 2 hodiny. Plán je jít plus mínus na východ ale ne úplně podél moře, ale více jižněji – centrem. Člověk se v podstatě nemůže ztratit, neb centrální Hong kong ja cca jen 800 metrů široký. Jsem rád za za předem staženou mapu, neb ceny za roaming v HK nejsou úplně halal (jak říkají v Emirates).

Po výlezu z klimatizované budovy okamžitě zjišťujete, že vzduch je velmi vlhký a horký. Zataženo, 28 stupňů, lehký vítr. Velmi dusno, což umocňuje smrad z husté dopravy a hnijících odpadů, dost možná kanálů, dále posilovaný teplými výdechy četných klimatizací. Vzduch opravdu smrdí a tipuji že zamračeno je zde poměrně často, a dle čichu není pochyb že ten mrak kromě vody tvoří i tuny škodlivin. První předpoklad se naplnil – od pondělí do pátku zj celou dobu mého pobytu v letním Hong Kongu nezasvítilo slunce.

Trochu váhám zda v tomto pokračovat pěšky podél dopravních proudů či jet autobusem. Městská hromadná doprava v cizí zemi vyžaduje poměrně dobrou přípravu, a tu nemám. Zde však na rozdíl od jiných zemí většina lidí umí dobře anglicky jako svůj druhý jazyk a dá se rozumně doptat. Mám to asi 8 zastávek a uklidněn, že až povezu těžší náklad domů, vím jaký bus mi jede na letištní vlak, jdu pěšky. Procházím skrz jednu navazující budovou za druhou a uvědomuji si, že Hong Kong má jakousi vertikální strukturu!, kdy se pohybujete napříč druhým nadzemním podlažím napříč patry různých budov aniž byste sešli dolů na „přízemí“ … ulici. S daným, rejem lidí, aut, smradem, monumentální architekturou a neustálým deštěm a mrakem, přes který občas nevidíte špičky nejvyšších mrakodrapů, to budí velmi charismatický až post-apokalyptický dojem. Led a Neony to posouvají až do cyberpunkové atmosféry novaodobho Total Recall.

Pohybuji se nejturističtější ulicí Hartrock street a souběžnými ulice Jellystreet a …. Procházet se městem a vidět ty stavby zářící světly je opravdu úchvatné. Včetně těch neosvětlených zadních špinavých „servisních“ uliček se všude číhající nevzhledné dráty, trubkami a výdechy činných klimatizací, umocňující vzlínání splašků odpadu, vyhozených potravin a kanalizace.

Do toho hustě prší. Nejde o tropickou bouři – takový ten lijavec, ale o husté středně velké kapky. V Čechách by vás to po pár minutách promáčelo. Zde skočíte po hodině deště jen lehce navlhlí jako v Čechách po mrholení. Většina vody se z Vás hned odpaří, stejně jako obavy, zda jsem si přece jen neměl vzít krom sandálů i uzavřené boty. Kožená stélka sandálů je po cca hodinovém hustém dešti v podstatě suchá … stejně tak chodníky, kde téměř nenarazíte na kaluž. To zde bude patrně běžný večer. Skoro všichni mají deštníky a Hong Kong by se klidně vedle přídomku město postapokalyptické architektury mohl nazývat městem smogu a deštníků podobně jako svého času Londýn.

Po očku koukám po cenách a holkách. Ceny jsou asi jeden a půl násobné. Holky jsou na rozdíl od Paříže podobně jako v Praze dobře oblékané. Nebojí se běžně ani sukní a kraťasů, ač dlouhé kalhoty převažují. Všechny jsou hezky štíhlé a to nejen ve srovnání s Evropu ale i dalšími zeměmi regionu. Skoro do jedné však mají povolené svaly na stehnech a pažích. Mají výrazné lícní kosti jak je u východní asie zvykem, ale malé oči, tak jak Číňany vidíme znázorňované v komiksech – ty šikmé čárky – tak to není urážka, ale nadsázka vycházející z reality. Nejsem vůbec přítelem těchto demografických závěrů bez řádného měření, ale mé pozorování zde odpovídá pozorování obecnému. Nyní se uvědomuji, že na člověka, který tvrdí, že asiaté vypadají všichni stejně koukám jako na primitiva, ale ono na tom samozřejmě něco je neb mají všichni tmavé vlasy a oči. Ne, nebyl jsem prvně v Asii :). Vietnam je můj druhý domov už 12 let. Jen možná hyperkorektnost někdy brání uznat fakta. Uzavřu doporučením – pokud chcete ty krásné velké hluboké psí oči východoasiatky, tak Čína bude zklamáním a je třeba do Kambodže, Laosu, Vietnamu, Filipín, Koreji či Japonska.

Je tu neskutečně obchodů, na rozdíl od Paříže, ale naplněných zbožím. To se snad ani nemůže prodat. Hong Kong je relativně malý, zejména obydlená část centrálního ostrova (tipl bych že zde žije méně než milion z celkových 7,5 milionu obyvatel), ale výškově a tedy lidově 🙂 hodně zahuštěný. Chodníky jsou dimenzovány rozumně, a tak si ani přes různě velké proudy lidí nepřipadáte jako sardinka.

Bytové domy mají často vrátné včetně našeho malého 26patrového domečku. Pokojík 3 x 2,8 m z rezervovaný přes cestovku za cca 300 HKD, tj 1000 Kč na noc je samozřejmě bez okna, ale lepší než jsem za tu cenu čekal. Wifi jede, na PC mi občas asi nějaký script na routeru odstřihne xvideos, adndroid ale kupodivu odstřihnout neumí, takže nerušeně projíždím obsah pro dospělé až do úplné (u)spokojenosti.

Vzduch je tak zahnojený, smradlavý a vysušený klimatizacemi, že v okolí budov ani neočekávám žádný ani ten otravný hmyz, což je ale asi jediná výhoda zdejšího vzduchu. A skutečně od 23:00 svítím – dveře pokoje otevřené, na rozsvícené chodbě ve 3. patře též otevřené okno a ve 3:00 tu není ani živáčka. Při tomhle vedru a vlhku by do určité míry asi zahnívalo každé město, ale i ten Saigonský vzduch s ulicemi plnými odpadků byl bez ohledu na roční dobu čistší.

První noc v 1 ve 3 vydatně prší – nyní už husté velké kapky. Při těchto 2 vlnách klasického letního se příjemně ochlazuje. Město je relativně tiché, svist aut, žádné drndání a troubení starých nákladáčků a skůtrů. 4:04 (22:04 času ČR). Voda je hnusná, zatím nejhorší co jsem zažil. Nevim, jestli to budu pít, asi spíš ne. Po 40 hodinách jdu spát.

28.8.

Vstávám v 11:50. Voda z kouhotku chutná jaky by v ní někdo rozpustil pár paralenů nebo nějakou jinou chemickou mňamku. Převařená, jíž nabízí i můj chudý penzion zdarma, … chutná stejně tak, krom toho mi ta hork voda zdeformovala pet láhev (doufam že to byla tepelná nikoli chemická deformace :)).

Splachuji jediného nebohého broučka co se u mě objevil ze světlíku do záchoda, neb vypadá jako kousavý druh a vyrážím pěšky do centra. Leje a tentokrát jsem durch tak, že by ani boty s uzavřenou špičkou nepomohly, naopak sandály líp uschnou. Trenky zůstávají suché. Naštěstí, neb jít na erotickou výstavu s vlhkými trenkami by působilo poněkud nepatřičně :). Před vstupem do klimatizované budovy musím pořádně vyklepat triko a i tak schnu další 2 hodiny. Zítra si beru i záložní triko. V 18:00 se vydávám na zpáteční cestu. Ty pohledy opravdu berou dech. Postapokalyptičnost umocňují i různorodě namontované klimatizace na starších špinavých budovách a dále i kombinace těchto starých budov jakoby obalených stroji hned vedle luxusních prosklených mrakodrapů, kdy těm nejvyšším přes mraky ani není vidět špička. Dobré město pro filmový průmysl.

Potkávám i pár Číňanek s hlubokýma očima, ale potvrzuje se můj dojem ze včera, že tady se prostě nesportuje, čehož dokladem jsou povolená stehna bicepsy a tricepcy. Oni zas tolik nejí, tak je to vše jen povislé a nikoli tvarohovité, či tlusté. Taková lehce kačátkovitá stehna, což ale mají až na extrémní výjimky všechny. Ta nadváha oproti evropské modelce je skutečně minimální a mnohem lepší než v ČR, ale zase tu kvůli těm povisům stehen a paží nejsou žádné superpostavičky.

Řídí se vpravo, což trochu mate při přecházení, kdy si hlídáte špatnou stranu pruhu. Chodí se většinou vpravo, ale nedodržuje se to až tolik jako třeba u nás. Pořád potkáváte proudy lidí a autobusů hromadné dopravy či turistických. Na autobusy či taky běžně vidíte fronty v řádech desítek metrů. Taxi tu jezdí jak na běžícím páse. V centru se velice dobře dobře orientuje dle tří hlavních turistických tříd jdoucích horizontálně (východ-západ) blok či dva od sebe. Jaffe street, Hartrock street a Hennesey street. Vše včetně je vždy popsáno čínsky a pak anlicky, což hodně usnadňuje orientaci i zapamatování si ulic.

Čekal jsem město, kde bude i pár bílejch byznysmenu či britských starousedlíků, ale na bělocha tu člověk podobně jako ve Vietnamu téměř nenarazí, odhad …. jeden z 5000. Na rozdíl od Vietnamu po Vás vůbec nikdo nekouká. Cétíte, že o Vás ví, ale tady si každý tak hledí svého tak vzorně, že to člověku přijde až divné. Nikdo ani prodávající Vás neotravují a nejsou vidět žádní žebráci či „street performeři“. Téměř nevidíte turistické cetky, které u nás prodávají Rusové kolem Karlova mostu a Staromáku a ani produkty nižší kvality typu vše za 39,-. Prakticky vše co se prodává, od batohů, obleční , bot či elektroniky se zdá být dobré kvality.

Dneska pořádně pršelo už od rána, vzduch byl chladnější a pročištěný deštěm, takže město tolik nesmrdělo.

29.8.

Zas celý den leje. Město oficiálně vymezuje chození po chodníku vlevo. Ale tam, kde to dané není, chodí lidé instinktivně vpravo. To potvrzuje, že většina jsou praváci a řízení vlevo jako zde, v Anglii či Japonsku a Austrálii je méně efektivní než řízení vpravo v jako je tomu v Evropě či většině zemí světa. Další věc specialitkou je real-timová cenzura internetu. Na technetu psali o deseticích či více stále aktivních cezorů. Funguje to tak, že se na některé stránky nemůžete dostat. Cca 10 minut jsou cenzorem prověřovány a pokud je obsah (politicky) nezávadný, je vám vstup povolen. Bohužel nebudu zkoušet hledat čínsky demonstrace na Tian An Men, neb se příští rok chci mrknou do Shanghaje. Možná to přece jen zkusím těsně před odjezdem 🙂

30.8. Něco málo z nočního Hong Kongu

Včera jsem se díval, jak funguje noční autobus na letiště. Jezdí v 30 minutových intervalech, ale první jel o 15 minut a druhý o 19 minut později. Nestačí stát na zastávce, ale na autobus je třeba mávat bez ohledu na denní dobu, v noci o něco víc aktivně, jak bylo vidět na místních. Na první bus nikdo nezamával a tak rychlostí 40km prolétl kolem nás. Nemít to odpozorované předem tak bych v den odletu asi pěkně potil andělíčky. Od 2 do 3 tam také nezávisle na sobě stály 2 Číňanky s pěkně zpevněnou štíhlou postavou. To sem snad jinde ani v Praze nezažil. Je fakt že kolem bylo hodně luxsusních hotelů … tak nelze vyloučit, že tam byly služebně.

Na pokoji jsem též druhý den pobytu zaznamenal zvláštní kulatou destičku přilepenou na zdi- odpuzovač švábů a hned třetí den se jeden malej objevil na mé posteli. V noci na chodníku při troše pozornosti spatříte taky tu a tam krysu či švába. Noční Hong Kong je velmi klidný zvláště vzhledem k zahuštěnosti. Do 22:00 je však poměrně rušno. Některé McDonaldy mají otevřeno non stop.

Neonových nápisů, nebýt reportáže BBC o tom, jak rychle mizí, bych si ani nijak nevšiml, neb pro město s mrakodrapy navíc asijské to přijde přirozené. Některé neony mizí jiné nahrazují led panely, dotvářející cyberpunkový post-apokalyptický dojem města. Přijde mi že je to ku prospěchu věci. V noci po chodnících občas posedávají odpočívající dělnicí. Neměl jsem čas omrknout noční sexuální život, ale odhaduji, že na ulici kontakt neprobíhá ani v nějakém malém množství a vše je v privátech a lázeňských či masážních salonech.

Paradoxně zde vládne Apple a narazit na čínské smartwatch se mi v této čínské autonomní oblasti narazit nepodařilo. Vidíte velké Apple obchody i četné garážové Apple distributory. Další je Samsung a Huawei a pak nic moc. Nevím, zda je to taková ta maloměšťácká snobárna, pro jihovýchodní Asii poměrně typická, kdy je třeba mít dražší věc než soused, či snaha alespoň o nějaké soukromí.

Za 3 dny pobytu jsem potkal statisíce lidí, ale jen tři děti ve věku 0-15. Tomu nerozumím. Rodičů jednoho kluka jsem se ptal na informaci ohledně vyhlídky ve 46 patře budovy Central Plaza zdarma. Nevěděli o tom. Poděkoval jsem a šli jsme každý svým směrem a v tom se ten jejich klučina od nich odtrhl, vrátil se ke mávající a zdravící Hellooo. Udělalo mi to velkou radost. Ne že bych potřeboval diváky či tak něco, ale v té atmosféře velkého bratra a nucené ignorace to od srdce zahřálo. Tak aspoň to děcko našlo odvahu se podívat … Lidé mi tu přijdu takoví odcizení, jak si nikdo nikoho nevšímá. V podstatě nevídáte, že by se lidi někdy zastavili a povídali si spolu, ač na deštivých lidmi plných chodnících pro to nejsou úplně ty pravé podmínky. Ale není to jen o tom. Prostě cítíte že každý si hodně hledí svého. Nemusíte očumovat, ale ani se nepodívat na lidi co míjíte, mi přijde podivné až asociální, nebo třeba také vlastnost vynucená okolnostmi… Lidé jsou tu velmi slušní a většina z nich mluví dobře anglicky. Nemohu se též ubránit pocitu, že dospívají později. Je to hodně o práci, výkonu a tak nějak vlastně neví, čí jsou …ještě ve 30 jsou to vlastně děti na úrovni našich 20 letých, což možná tak trochu platí celou jihovýchodní a východní Asii, ale tady to vnímám silněji než třeba ve Vietnamu, kde jsou životní podmínky mnohem tvrdší. Možná je to i dobře, protože tato naivita trochu kompenzuje tu společensky chladnou atmosféru.

Je to krásné, dokonce úchvatné město, které stojí za návštěvu, ale přátelé nebo někoho rozumného na pokec tu nejspíš nenajdete.

2,5 hodiny jsem článek jen kontroloval a přidával fotky. Čistý čas strávený jen psaním a focením … dobrejch 24 hodin. Ta novinařina je děs.

Srp 012018
 

Mezi první věci, jež si v centru Paříže uvědomíte, jsou časté jednosměrky, úzké chodníky a klidná doprava nepřesahující 40km. Hned poté velikost centra straré Paříže (pravý/severní břeh Sény až k severnímu nádraží). Ač zdobené cihláky v centru Prahy (Praha 1) jsou honosnější, je na druhou stranu skoro každý cihlák centru straré Paříže  (cca 10x větší oblast než oblast zdobených cihláků v Praze) s ozdobnými prvky. Další, co Vás hned praští přes nos, je relativní nepořádek v ulicích a z toho pocházející lehký zápach. Částečně nám to s relativně četnými skůtry a obchůdky v každém přízemí připomělo Sai Gon.

Naopak Vás nepřekvapí asi 15% Čeřnochů a 25% „Indo Arabů“ od Alžírska až po Pakistan (lidově řečeno „uzenáčů“), neb přesně to od multikulturního města čekáte.

Zapálené cigarety se nosí pokud možno schované v dlani, takže máte pocit, že jde o město nekuřáků. Zeleň nepočítaje stromy na bluvárech a park u Champs Elysess v podstatě nevidíte a tím pádem ani pejskaře. Samozřejmě jste zvědaví na opačné pohlaví. Co se týče původem evropských žen, tak žádné Spohie Marceu či Brigitte Bardot se nekonají. Diplomaticky řečeno průměrná Česka by na francouské poměry byla krásná. I v porovnání se ostatní západní Evropou je to horší a Francii a Řecko bych asi umístil v tomto ohledu na evropský chvost.

Do Paříze jsme jeli i jako do města módy s cílem nakupovat. Zde přišlo největší zklamání. Vždy jsem měl z české módy pocit, že se sem vozí, co se neprodá na západě. Dle stavu oblečení v Paříži by tomu bylo spíše naopak.  Co se prodává v místních buticích typu CA, HM ale i luxusnějších buticích jako Calvin Clain, Hugo Boss, si nezadá se seconhandy a české obchody by si to nabídnout netroufly, neb by to prostě neprodaly. Mnohdy to nemá daleko do tepláku, jež se v městě běžně nosí a cílem Pařížana při odívání je evidentně vytvořit dojem chudé šedé myši. Na šviháky typo Belmodo, Jean Reno či dřívě jmenované herečky zapomeňte. Obchůdky jsou v přízemí skoro každého domu v širším centru staré Paříže. V mnoha obchgůdcích jsme viděli prodávat asi tak jen 10ks triček, kalhot a bot, přičemž by se v obchodě dalo vystavit 10x tolik věcí. Nešlo o prémiové značky. Nájemné obchodů musí být na rozdíl od nájemného bytů relativně levné.

Na domech s nižší izolací jsou cítit mírnější zimy. Doprava je poklidná, netroubí se. Lze snadno přeběhnout úzkou jednosměrku. I pokud máte hlouběji do kapsy lze se stravovat v relativně levných občastvených (10 Euro gyros, kola). Alhohol je pak již v hospodách velmi drahý a je třeba jej kupovat v marketech. Vozový park osobních automobilů je horší než v Praze. Stejně tak staré špinavé metro s teplým vzduchem na rozdíl od toho pražského, jež v létě zchladí. Řeka Sena je čistčí a menší než Vltava. V muzeu Louvre mají pouze francouzské popisky. Muzeum zdaleka nedosahuje kvality a množství vatikánských muzeí a i v porovnání s Národním muzeem v Praze se zdá být nezáživné. Rozhodně nedoporučuji návštěvu v létě, kdy je to jeden velký cirkus v duchu: Ano mohu říct, že jsem tam byl a viděl Monu Lisu za sklem před dav 150 převážně asiatů s mobily nahoře. V tomto případě mi přišela zvláště vtipný komentář mé vietnamské ženy, jež přes dav neviděla a šla se podívat blíž: „Tam je jen obrázek :).“

Atmosféréra je úžasná. Spousta uliček s obchůdky a restauracemi je útulná – turisticky charismatická. V Praze by takové ulice šly spočítat na prstech, v Paříži jich jsou stovky.  Ač tak trochu jako přes kopii, je příjemné je procházet. Architektura města není tak velkorysá jako třeba v Barceloně či Praze. Je vidět organický neplánovaný růst města, ale má to své kouzlo. Určitě romatické příjemné město, kde si pěkně užijí milenci, mladé party či důchodci. Obsahuje mnoho monumentálních staveb téměř na úrovni Říma, ale oproti Římu je architektonicky mimo ty monumentální stavby bohatčí a fasády běžných domů čistčí a zdobenější.

Lidé, a to bez rozdílu původu, se k sobě chovají víc hezky, příjemně. Nikoli nuceně příjemně jako třeba v Holandsku či USA, ale tak jakoby s citem jako třeba v Dánsku či na dálném východě. Opravdu impozatní bylo vidět proudící davy ze všech koutů světa na Champ Elysees, kdy si říkáte: Tohle bude možná pupek světa.

Vidět to byl pěkný zážitek.  Pro život by mi chyběly hezké holky a parky. Jinak tam asi nevidím zásadní rozdíl. Super by to bylo na studium VŠ (s dobrým stipendiem) či stáž v mladém věku, kdy ještě bez dětí a se spoustou času můžete poznat spoustu různých lidí a kultur, ve stovkách útulných uliček.

 

Čvc 172018
 

Článek je o zkušenostech uživatele. Technickou recenzi najdete na www.notebookcheck.de  (případně notebookcheck.com).

Tento hybridní tablet notebook působí jako zjevení nejen na uživatele, ale i novináře, jež se k jeho recenzovaní vracejí ještě dlouho po jeho uvedení na trh. V kontextu o sobě prozradím, že jsem velmi kritický člověk obecně navíc s averzí ke společnosti Microsoft a Apple (na linuxu nepřetržitě od 2007), spíše však softwaru Microsoft a s averzí k drahým luxusním produktům.

Notebook s oddělitelným displejem byl představen na podzim 2015. Od té doby jsem z něj nemohl zpustit oči. Na Alze tuto první řadu  jaro, léto 2017 v konfiguraci core i5 (2,4 Ghz, 6th gen., 8 GB, 256 SSD) dlouhodobě očekávali s cenovkou 58 000, ale buď se k ní nedostali či neodvážili. Na heurece byla u jedinné firmy jako šedý dovoz za podobnou cenu.

Mě nakonec z ebay repasovaný výrobcem ve stavu nového s půlroční zárukou vyšel na 35 000 a cca 3500 příslušenství (folie na klávesnici, druhý adapter, pouzdro, redukci SD-microSD). Velká výhoda byl však kamarád v USA, jenž by mi to případně vzal s sebou do záruční opravy. První kousky měli též až 20% poruchovost, takže to bylo i se štěstím bez vad.

Má očekávání byla velmi vysoká. Asi máloco už mě udiví či překvapí, ale když jsem to vybalil, nadšeně jsem zíral s otevřenou pusou. Design je prostě brutální. Jako Macbook z roku 2025 :). Rámečky jsou tenké tak akrorát aniž by to působilo, že se za chvíli odlomí a pěkně zapuštěné, včetně téměř neviditelných reproduktorů v horní polovině displeje. Touchpad je velký a učitě se sním bude dobře pracovat, také že jo. Frajersky svítí doodanapájecího kabelu, kléves Capslock a Fn.

Magneticky připojovaný napájecí konektor nadchne. Nejen, že se snadno připojí, ale oceníte jej též zejména v případě malých dětí, jež Vám drahé PC při zakonutí o šňuru neshodí ze stolu.

Samozřejmě si hned vyzkoušíte tablet mode odpojením displeje od klávesnice, a je to nádhera. Takto velkých tabletů moc není a oceníte to zjeména při kreslení či práci s dokuemty. Ještě předtím se však na Vás rozzáří displej s výbornou světelností, kontrastem a rozlišením 3000×2000, a to je okamžik, kdy Vám spadne pusa podruhé.

Repro Harman Cardon jsou ač mírně plechové relativně velmi dobré až výborné, a tyto jedinné nestačí na 6 let staré Bang and Olufsen u další notebookové ikony asusu UX32VD.

Pak je na řadě samozřejmě aktivní digitiser s 256 úrovni tlaku, reálně tak s 5-7 a vychytávkový magnet na displeji pro přichycení pera s elektronickou gumopu na druhém konci.

Podsvícená klávesnice je u lepších ntb již pár let standard, ale zmiňuji ji, neb je to něco, čeho bych se již nevzdal. Stejně tak SSD disk a rychlost a bezproblémovost. Jako bonus s nímž, jsem ani nepočítal, avšak s obravským užitkem, tiché chlazení a nízké zahřívání.

Používat ho na práci, kreslení či hraní je radost sama.

V podstatě až na chybějící USB porty a cenu není co vytknout.

Plusy

náhherný obraz s vysokým rozlišeným,

světelnost

barevnou věrnost

pomer stran displeje 2:3 je lepší na práci s okny a dokumenty

table mode

aktivni digitiser

design

chladný

tichý

pero s gumou

rychlost, spolehlivost

reproduktory

Mínusy

pekelná cena (skutečně 2 v jednom :))

Chybí USB-C a aspoň jeden USB v tabletové části

Závěrečné hodnocení:

Microsoft jej označil za ultimátní notebook a vůbec nepřeháněl… Za 40 let mého života byla má očekávání byla vysoce překonána pouze 3 x, přičemž 2x to bylo u lidí a jednou v případě Microsoft Surface Book. Pokud na to ty prachy máte, není co řešit, jakákoli v EU či US dostupná konkurence mu sahá leda tak po prsa. Troufl bych si tvrdit že ani v Japonsku nebude nic podobně dobrého, byť třeba zde neprodávané Tough booky od Panasoniku byly před nějakými 15 lety bezkonkurenční. Starší (zde recenzovaná) první řada má lepší světelnost displeje, novější řada lepší citlivost digitiseru, procesor a USB C. Rozhodoval bych se dle ceny.

A je to taky jedinná věc, jíž za 40 let mého života vysloužila vlastní jméno. Na počítačového fandu totiž od první chvíle kříčí: Call me a Beast a tak mu říkám Bestie.

Čvc 162018
 

Tyhle poučky z vás neudělají pracovní mašinu, nevyléčí z lenosti, obezity, či závislosti, ale ušetří čas a zlepší spokojenost.

Ještě na úvod 2 nepravdivé a těžko stravitelné poučky pokory (věk 40 let). Pokud je ale vezmete rozumně za své, vyjdete z každé situace jako vítěz nebo aspoň ne poražený.

Vše je moje chyba.“ Jinými slovy jak to udělat abych příště nechyboval já nebo někdo jiný nebo jak a do jaké síly argumentovat, abychom se nedostali do hádky. Sice se 4x nadřete i za jiné, třeba i za blbce, ale napopáté Vám to zachrání ostudu či nepříjemnost.

Nesnažím se usnadnit život sobě, ale ostatním“ (např. špatně: Nesu vrátit starý pas, tak žiju v domnění, že pro převzetí nového pasu asi nemusím mít připravenou občanku, když tak mě vyzvou …, co bych to zbytečně vytahoval / Správně: připravím si ji předem i v domnění, že to bude zbytečné, ať mám vše připraveno i pro krajní variantu a neobírám sebe i úřednici o čas). 4x ušetříte čas za zbytečnost, ale napopáté nervy a zbytečné komplikace. Prostě mít radši pojistku navíc než jet na doraz.

 

1) Není třeba dělat velké věci, jen se k ostatním chovat hezky (základní vojenská služba, 23 let)

O této poučce poučce jsem již psal několikrát, jen stručně. Ve filmech nás stále učí, jak to americký zamindrákovaný ňouma nakonec všem natře, pokud při tom rovnou nezachrání svět. Tak to ale v životě nechodí. Pokud jste chytřejší než ostatní nebo máte něco navíc, tak to ostatním nedávejte sežrat. Krátkodobě si to sice vychutnáte, ale co z toho, když budete sám a nebudete pak třeba ani umět pokecat s holkou. Chovat se k ostatním hezky znamená potlačit své ego. Např. když se zmíním o kvalitách nejlepšího kamaráda, není třeba to někomu tlačit neb většina lidí opravdu dobrého kamaráda vůbec nemá, byť tvrdí opak. Pokud dávám v pracovním mailu někoho na kopii, je to pro mé ego nebo kvůli tomu, že informaci skutečně nezbytně potřebuje? Když někdy radím přátelům, dávám užitečnou radu bez emocí, či se zaroveň vytahuji, jak bych to pořešil?

2) Nekombinuj rizika (základní vojenská služba, 23 let)

Když jsem byl na vojně právě na místě, kde jsem být neměl, alespoň jsem byl dobře ustrojen, aby mě nechytla ústrojová hlídka a následně se neptali co jsem dělal tam a tam. Proto bych v životě nelezl horolezecky. Tam je riziko přítomno neustále a člověk ani nemusí udělat chybu a je po něm (3 lidé zasaženi bleskem v Českém ráji …). Už samo řízení auta je velké riziko, ať uděláte chybu vy či se stane něco jiného (upadne kolo, udělá ji jiné auto …). Proto ideálně neřídím a když už tak při něm neporušuji předpisy, zatímco třeba sám na kole či pěšky ano – tam přizabiju leda sebe …

3) V lásce je občas třeba i brát (cca 30 let)

Všichni jsme tak trochu sobci a máme pocit, že pro toho druhého děláme víc než on pro nás. Z poloviny je to jistě pravda, z druhé poloviny je ten pocit pak určitě falešný. Ve vztahu vždy jeden víc dává a druhý víc bere aniž by si to uvědomil (to jen ten psychicky závislý na tom druhém, bez ohledu jak kdo vydělává či myje nádobí). Ne, že je třeba to nějak škatulkovat, ale že ten silnější si může občas „své vybrat“ a nemusí mít při tom výčitky, neb ten slabší mu to povolí, ale sám mu to nedá. Zde mě nechápejte špatně, jsem zcela proti zneužívání postavení či situace kdy jeden vydělává a druhý je doma s dětmi. Hovořím o situaci, kdy se jeden to do značné míry táhne a nechá tak trochu vysávat … je dobré když si to občas veme zpět. Jako nejznámější případ bývá udáván možnost vyrazit si se pobavit přes zákaz druhého, ale mohou to být i jiné věci, třeba sexuální, co nejsou úplně po chuti, ale úplně se nepříčí.

Výše je ale řeč o dlouhodobém vztahu, pokud se snažíte získat někoho navého, a trácíte jej , jedinná šance je ubrat plyn a zástat stranou, ale i tak to na 99% nevyjde. Zpravidla je to o tom, že druhému nedokážete nabídnout, co chce, ať je zábava, plnohodnotný vztah, peníze či svoboda. Žádná zázračná změna sebe sama Vás z toho nevytáhne.

4)To je hotová práce, na tu se nesahá (31 let)

Vedli jsme pod omítkou 2 elektrické kabely (už zakolíkované v omítce) a já říkám, hele bude mi stačit jen 1. A nejlepší kámoš, co mi pomáhal říká: „Ne, to je hotová práce.“ Od té doby mi poučka pomohla snad nejčastěji ze všech.

5) Je o.k. víc dát a míň dostat (cca 35 let)

Naši mě vždycky učili, že pokud pro někoho něco udělám, a on mi to nevrátí stejně, už mu znova pomáhat nemám. V životě ale nemají všichni stejnou startovní čáru. Někdo je větší chudák, ať již tím, že neměl bohaté rodiče či mu příroda nenadělila nebo z jiného důvodu a není na škodu pokud ten více obdařený dá více než dostane. Mimochodem pro 2 lidi, pro než jsem v životě toho udělal hodně, včetně pomoci k dobré práci a dlouhodobé podpory, mi nepomohli ani s požadovanou drobností a jedna dívčina se ke mně dokonce chovala povýšeně. Holčina  z částečné rodiny s doktoranským diplomem a děckem s muslimem na 1 léto, kluk přišel o rodiče jako malý při nehodě. Nevadí mi to, nic jsem nečekal. Těm kterým pomůžeš nejvíc, se na Tebe pak vykašlou, říká se. Ač to není ta příčina a následek, pravda v tom je. Neboť, těm co člověk pomůže nejvíc, jsou zkrátka největší chudáci a buď to nemají jak vrátit nebo si ani neuvědomí, že jste jim pomohli. V tom lepším případě se z lidí, jimž kontinuálně pomáháte stanou dobří přátelé, v tomto duchu se k tomu přistupovat nedá.

6) Má mě rád(a)? Nemá … (36 let)

Má mě rád(a) nemá mě rád(a)? Pokud je Vám 15 a víc, je na to velmi jednoduchá odpověď. Nemá. Pokud by vás měl rád(a), tak to totiž cítíte tak jasně, že se nebudete ptát. Stejně to platí i pokud se ptáte, zda někoho máte rád(a) či ne. Pokud ano, tak už jste dávno spolu…

To samozřejmě nevylučuje, že se ten člověk nebo vy nechá zlomit z jiných než citových důvodů. Např. asi před 2 lety jsem potkal hezkou holku, co se právě měla ženit. Znala mě asi 20 minut a na můj dotaz na něj řekla: No je to takový moula, já ho ani nechtěla, ale 2 roky se snažil a po tom, jaké blbce jsem potkala jsem souhlasila. Tzn. když nevím, můžu se snažit, ale s nadhledem = čekám nulový výsledek, vím, že nemám šanci. Tady je pak ještě hrozba, že dobývaný vůči vám (nebo vy, jste li dobýváni), na chvíli ožije, a to z různých důvodů – je, sám, z lítosti aj. a pak se s Vámi rozloučí. Já se v životě nasnažil až až a není to dobrá cesta. Už bych to nedělal a našel si jiný cíl, kde to bude příjemné hned bez trápení a frustrující zbytečné a pro druhého někdy i otravné snahy.

7) Pokora

Začalo to bodem jedna a tímto i končí. V mladí ego dětem budujeme možná až příliš silně. A proto je ego bolístkou drtivé většiny z nás. A mnoho z nás o té bolístce dokonce sebereflexivně ví a i tak či dokonce o to více si ji hýčkají … Se stařím se někdo naučí být více pokorný (to neznamená ponížený, ale upozadnění svého ega ve prospěch věcností jednání, jinými slovy člověk se nemusí chválit či prosazovat svou myšlenku, když jiný prosazuje podobně dobrou) a věci mu jdou lépe od ruky. A někdo se to nenaučí nikdy. A nemálo lidí se naopak stane buldozerem a na své ego natáhnou davy. I to je cesta v dnešní společnosti, ale ne cesta „lepšo lidí“ tzn. nadávku méně schopných s určitou dávkou sebereflexe o své slabosti (intelektuální či sociální) na lidi schopnější resp. ne cesta která by vedla k největší efektivitě pro společnost. Obávám se ale, že tomuto bodu porozumí jen málo z nás. Většina si představí mnicha a řekne, tak to teda nejsem. A to je právě to nepochopení. „A co je pak teda ta pokora, když ne život mnicha … To sou nějaké hloupé chytrácké keci a to není pro mě. Já jsem přeci normální a i mé ego… “ Takto uvažuje, ten kdo to nechápe nebo taky nechce chápat.  Prvním jasným signálem velkého ega je strhávání pozornosti na sebe. Druhým stavění se do opozice místo hledání shod.  Třetím poučování, dávání rad či dokonce lekcí, jež jsou tak cool ve filmech, ale ne už tak ve skutečnosti – Slovy tímto neduhem stižených „… já chtěl jen dobře poradit, … já to myslel dobře, … já jsem to vždy pohodě řešil takto a byl bych s tím raz dva hotov … ty si jednou nabiješ hudu …. dojde na má slova …“. Hranice mezi užitečnou poznámkou a prezezentováním svého intelektu, jasnozřivosti a ega, je snadněji překročitelná než si uvědomujeme, a ideální rada je taková, aby ten, kterému byla určena, nepoznal, že mu radíte. „Upřímně, i já jsem v boji s egem na půli cesty. Vím že stále číhá na to, až mě bude moci před druhými ublížit … ví, že ho občas nechám vyhrát, ikdyž nechci  …

Někdy se ani u postiženého nejdná o problém a achce si jen popovídat. Toto rozpoznat chce už velkou míru empatie, zkušenosti a i disciplíny, již obvykle postrádám. Ale i zde bych měl vidět chybu v sobě. Člověk se musí poprat s tím, co mu život předhodí co nejefektivněji a neřešit problémy, které ani neexistují. Dlaší věc k zamšlení je, když Vám někdo nahraje na smeč, např. tvrdí, že patří mezi 5% nejchychtřejších a pak plácne hovadinu (to občas plácne většina z nás). Dát mu to sežrat nebo ne? Znám pár lidí co to neudělaj a ne proto, že by se báli, nebo to neuměli, ale prostě fungují jinak. Upřímn, nšvím, co je správně, nakolik jinému člověku nastavovat zrcadlo, jestli to nějak přispěje k zachování mé důstojnosti a efektivitě, či to jen pošimrá mé ego a jestli to nějak přispěje ke zlepšení toho, jemuž bylo zrcadlo nastaveno. Doufám, že se neoptáte, jaktože to tak vím. To by byl totiž smutný příběh, který už pár let nechci vyprávět.

 

Čvn 122018
 

V 90. letech a první desítce 21. století se osvěžovač podpaždí Old Spice prezentoval reklamou „Důkaz místo slibů“, kldy oním důkazem měla být přítelkyně úspěšného muže.

V čem je špatná.

 1. Lže „Důkaz místo slibů“ ale to asi každá reklama, takže bůh odpouští (já ne :).
 2. Slibuje něco, co sama kritizuje „Důkaz místo slibů“ Slibuje tedy slib místo slibů :).
 3. Je trapná, suchá, bez nápadu a šťávy.
 4. Nejvíce ale vadí její agresivita v kombinaci se lživostí, protože míří na osamnělé a jejich bolavé místo, kteří si nemohou nikoho najít a Old Spice je má spasit.

Těší mě, že reklama je vysoce neúspěšná. Jak to vím? Wieden a Kennedy neznám ani jiné agentury neb nejsem žádný Media Guru :). Jen mám rád fér play a reklamy, kdy ty dobré ztělesňují zajímavou rychle sdělenou myšlenku aplikovanou na produkt, v čemž určitě lze spatřovat kousek umění. Ale dám Vám důkaz místo slibů. Je to jedinný produkt, ne nějž se reklama na rozdíl od jiných globálních produktů vysílá neustále 20 možná i 30 let … To mluví za vše…  Neúspěchu se nedivím. Old Spice je totiž jedinný produkt na světě, jenž bych si díky extra trapné reklamě nekoupil i kdyby mi vyhovoval, byl kvalitou míle před konkurencí a cenově míle pod ní…

Kladl jsem si otázky, kdo takovou s**čku vůbec může vymyslet a že je zadavatel (výrobce) již určitě vyměnil. Tvůrce reklamy agentura Wieden Kennedy se dle žebříčku Forbes měla usadit na 2. místě žebříčku nejlepších kreativních reklamních agentur, a patrně reklamu na produkt dělá dál. Nyní paroduje alfa samce a míří tak lepším, ale stále trapným „něvěda jak uchopit“ směrem. Lze očekávat, že až naše nyní kojící děti půjdou do puberty, zhlédnou reklamu na Old Spice nejspíš v nějaké modifikované podobě i oni, neb jej moc lidí kupovat nebude.

Proč nešli ve stopách Axe (agentury BBH in London and New York, Lowe and Partners‘ Ponce, Buenos Aries, od 2015 pak též 72andSunny), jež dělají něco podobného, ale jen s extrémní a velmi vtipnou nadsázkou a jejich reklamy považuji ze nejlepší vůbec ač nejsem nějaký metrosexuál, pokud potřebuji tak zpravidla sáhnu po jejich produktu, nejen pro to, že mi sedne, ale i za ty reklamy, co dali tolik zábavy.

Nepopírám však slova Forbes, že Wieden and Kennedy je jedna z nejúspěšnějích agentur. Z hlediska agentury je totiž občas i výhodné, když je kampaň neúspěšná a může tahat z klienta peníze dlouhá desetiletí. Procter and Gable si může dovolit zaplatit leccos i třeba reklamku, která kontinuálně zabíjí jeden z jeho produktů. Podobně jako třeba naše Erotic City, jež prodává za čtyřnásobek cen některých eshopů. Z hlediska zákazníka nepříliš dobrý obchod, z hlediska dodavatele vynikající. Tedy do doby, než klient procitne a zjistí, že nastal čas jít o dům dál …

Mj. daná agentura je odpověňá i za největší reklamní peklo 90. let … reklamy na prací prášky (vlastník spol. Procter and Gamble) …

Bře 212018
 

Dobrý den,

ve značkovém servisu Citroen (INTENSYS – CZ, s.r.o.,Dolní Počernice) jsem si objednal roční kontrolu vozidla s výměnou oleje,filtrů atd. Náhradní díly jsem měl vlastní. Technik autoservisu mi naúčtoval 300,- Kč za manipulaci s autodíly, které nejsou dodány servisem. Je tento postup servisu oprávněný? V případě, že tento postup není oprávněný, jak se mám bránit? Zdá se mi nefér trestat zákazníka za to, že si nechce kupovat předražené autodíly ve značkovém servisu.
Děkuji.
Stránský M.

Odpověď: Postup servisu není oprávněný, ledaže byste byl prokazatelně seznámen s jejich ceníkem či podmínkami – tzn. byly Vám předloženy fyzicky či elektronicky.

Pokud to proběhlo tak, že jste tam přišel, řekl udelejte mi toto, aniž byste pátral po cenách či Vás na tento poplatek upozornili předem, jde o nestandardní poplatek, jenž zákazník nemohl rozumně očekávat. Můžete jej chtít zpět. Začít lze s doporučenou výzvou o vrácení na účet.

 

Pro 072017
 

Mnoho rodičů posílá děti na elitní školy, mnoho z nich si ani neklade otázku, zda je to pro děti dobré. Tento článek  třeba trochu vyváží Váš názor. Dosud si takový názor v podstatě nebylo možné udělat, neboť nebylo mnoho rodičů, jež by za komunistů mohli elitní školy absolvovat.

Za střední elitní školu považuji takovou, jež přijme do 20% uchazečů.

Školy pro bohaté

Než přejdu k elitním školám, zastavím se u škol pro pracháče. „V anglické školce dcery za 15 000 měsíčně jsem byl s firemním superbem jako chudý příbuzný,“ svěřil se kamárád s tím, že uvažuje o základní škole za 55 000 měsíčně. Ptal jsme se, proč? Zmiňoval takové ty věci, málo studentů na třídu a rozvíjí tě tam, presně jak potřebuješ, hlavně prakticky a ne teoreticky a takové ty řeči, co rodiče hrozně rádi slyší, ale velký efekt to nemá. Samozřejmě ne každý má tu startovní čáru stejnou, ale ti schopnější rodiče (kteří jsou schopni dát 55 000 měsíčně za základní školu jednoho potomka), mu ten bonus z praxe mohou stejně tak nebo i líp předat sami.  Dají mu pár tipů, jak co dělat a nedělat např. řídící procesy, marketing, krizové situace, ale i třeba řemeslnou zkušenost či metodiku, stejně jako Vám je dá kamarád, který taky podniká nebo působí ve vedoucí pozici ve firmě. A nebude je to stát moc času. Školu pro prácháče či prominenty jsem neabsolvoval. Z vlastní zkušenosti ale mohu říct, že učitélé mi mnoho nedali a že co se člověk nenaučí a neodmaká sám, to mu prostě od učitele nepřistane. Učitel může udělat látku zajímavější – zábavnější, ale to je asi tak vše. Trochu to pomoci může, ale opravdu velmi vyské procento je na tom studentovi a i na státních školách jsou velmi dobří učitelé, takže tam přidaná hodnota při střízlivém uvažování prostě nebude. Vycházím tedy z toho, že z hlediska vzdělání taková škola nenabídne více než škola státní a schopný rodič, který tu a tom šikovně nenásilně pomůže nikoli postrčí. Ze zkušenosti mnoha studentů placených škol pak plyne, že taková škola nabídne spíše méně, neb si své zlaté ovečky velmi velmi hýčká a až tolik od nich nechce nebo si naopka honí ego a malou prestiž a drtí studenty nesmyslnými nároky … Druhá strana mince – ta pozitivní – jsou kontakty. Těch superpracháčů, co si to mohou dovolit, je málo, v ČR řekněme nízké jednotky desítek tisíc. Těch tisíc nejbohatčích v ČR se dost možná musí všichni znát. To se pak zcela startuje byznys a uzavírají obchody. Jste v úplně jiné dimenzi, jakou si vůbec nedokáži představit.

Střední elitní školy

Absolvoval jsem 7leté gymnázium Ohradní Praha 4 1990-1997 30 přijatých z 600. Spolu s dalšími třemi gymnázii šlo o první víceletky v Praze po roce 1989. Já ani naši po tom nějak neprahli, dokonce na výsledky se šli podívat nějak pozdě, až si šlola myslela, že nejspíš nemáme zájem :).

No bylo to maso. Učili jsme se dost i na dosažení průměrného třídního prospěchu 1,8. Na vyznamenání jsem dosáhl asi jen 2x. Nebyli jsme nerdi, ale ani jsme tolik nezlobili, jako jiny gympláci a samozřejmě měli lepší výsledky. Co sem si z toho odnesl? Z látky se nepamatuju ani popel. Dodnes se ale budim při snech typu: budou mě zkoušet z češtiny a zeměpisu a já níc neumim nebo proč musim dělat maturitu, když mám vejšku :). Samozřejmě byly hodiny, kdy se člověk nepřipravil a modlil se, aby ho nezkoušeli. V CV studium střední školy neuvádím, takže shrnuto a podtrženo, na mě to mělo efekt negativní a raději bych měl více vloného času a méně stresu. Víc si užil s holkama a nebyl tak dlouho takový sociální pako. Věřím, že by ze mě byl lepší člověk. Dětem do elitní školy bránit nebudu, ale povím jim k tomu své.

Asi bych se nebál ani techničtěji zaměřených učilišť. Tam dost často může člověk skočit rovnou do vlastního byznysu.

Vysoké elitní školy

V roce 1997 brali na právech MU Brno 400 studentů z cca 5000. Škola byla hodně v poho, byť jsem první tři roky než jsem se začal učit patřil mezi 15% nejhorších, dával jsem tomu 2 dny v týdnu a poctivej měsíc ve zkouškovém. V daném období byla za nejelitnější školu považována práva následovaná ekonomkou. To již dávno není pravda a věcně-náročností to pravda nebyla ani tehdá. U humanitních škol ale náročnost není třeba a dokonce by byla negativní. Humanitní škole stačí dát Vám základ a jste takovým odborníkem, jakým se sámi uděláte. Práva i ekonomka stejně jako jiné humanitní šloly jsou lehké, neboť si nepotřebujete pamatovat nic, abyste zvládali další učební látku. Na práva jsem šel do značné míry z lenosti a nyní bych se rozhodoval pro přírodovědné zaměření, patrně chemii. Na VŠE v Praze 2006 i 2008 brali polovinu, nejvíc z mé skupiny uchazečů lidí šlo na obor turismus 🙂 (já néé :). Studium bylo o něco těžší než práva, ale nikoli náročné. U vysokých škol není až tak zásadní „elitnost“ jako její přírodovědné zaměření, jež umožní pracovat kdekoli ve světě. S přírodovědním zaměřením se pak samozřejmě pojí i ta náročnost, kde to prostě bez poměrně širokých nabichlených základů nejde. Vtipné je, že o právnících a filosofech se říká, že se „bichlí“, u přídodovědných oborů je to však třeba mnohem více.

Za vysokou elitní školu považuji medicínu, strojárnu, mat-fyz, architekturu, stavárnu, případně chemii a některé další přírodovědné školy. U mediciny pozor – ty lidi to prostě převálcuje skoro do jednoho. Pak jsou (ale vlastně mnoho z nich už před tím) jiný, jako by jim někdo pořádně nafackoval nebo je vykleštil. Ale spousta lékařů jsou fajn lidi. Vůbec lidi z přírodovědných škol jsou v průměru sociálně lepšími lidmi než ti z humanitních. Jednak něco tvoří a nepotřebují si tolik dokazovat a dále je náročnost školy nutí spolupracovat už na škole.

Je třeba i vnímat dispozice dítěte. Druhá věc, proč jsem nešel na přírodní vědy, vedle lenosti, byla má roztržitost a nedůslednost. Chápal jsem třeba velmi dobře vztahy a teorii ve fyzice, ale blbě jsem počítal, nebavilo mě to a nakonec, pokud člověk nepočítá – netrénuje, tak pak té složitější matematice ani nerozumí. Zda jsem neměl vlohy, nebo jsem to jen nechtěl dělat a procvičovat, nevím. Dějepis byl mnohem zajímavější neb tam se něco dělo, v matice nic. U vysokých škol věřím, že má smysl dítě lehce, opakuji lehce, postrčit směrem do méně oblíbených přírodních věd.

Dalším argumentem pro přírodní zaměření je často opakovaný a pravdivý fakt, že nepotřebujeme další právníky, filozofy, ale do značné míry ani učitele. Jak jde vývoj dopředu, máme k dispozici mnoho zdrojů na internetu např. zákony a různé poradny, takže spousta lidí si s právem většinou aniž by potřebovali právníka a počet takových bude narůstat s novými internetovými generacemi. Právo se stává složitějším, ale to nepůjde do nekonečna. Stejně tak dějepis, nebo zeměpis, filosofie – na co se to učit, když sáhnete do wikipedie či vyhledavače a v mžiku k danému bodu víte víc než elitní profesor. K aplikaci a rozvoji přírodních věd a technologií však budou odbornící třeba stále. Jejich počet vzhledem k neustálému vývoji nebude klesat, ale spíš naopak, jak to ostatně vidíme kolem sebe. Jinými slovy zatím co trh práce humanitních studentů se bude neustále zmenšovat, trh práce studentů přírodních věd zvětšovat.

Zahraniční školy

Nemám s tím dobrou zkušenost u bývalého nejlepšího kamaráda. V druháku na gymlu (kvinta) byl rok v USA. Říkal, že to byla škola života, že mu adoptivní rodina zakazovala hrát tenis a tak odšel k chudému trenérovi, kde se v zimě ani netopilo. Myslím, že i tam trochu zvrdl a ztratil cit. Naučil se, že se musí postarat sám o sebe a že druhé nepotřebuje. A to není dobře, ač se mnou možná většina lidí nebude souhlasit. Neříkám viset na druhých a neumět se o sebe postarat, ale být víceméně sám a jiné potřebovat do značné míry jen proto, aby člověk naplnil ten sociální tlak – mít ženu/muže a děti, nemít přátele, eventuálně se 2x do roka vidět se známými, aby neměl společensky nepříliš lákavý statu člověka bez přátel, to je podle mě jen poloviční život.

Do zahraničí bych tedy náctileté dítě nepustil na déle jak 2 měsíce. Při vysoké klidně i na rok a pokud by to mělo být déle, tak s varováním, ať to zváží, že taky může ztratit cit, ale nebránil bych mu. Po vysoké už to bude jen na něm.

 

Čvn 212017
 

Júú děkujeme 🙂 Do redakce nám dorazila nová a vskutku originální sviňárna. Faktura za telefonní seznam, jež neodebíráte. Až z druhé strany a dole v poznámce  se ukáže, že jde o obchodní nabídku. Nelze vyloučit, že je směřována zejmána na Vietnamské podnikatele v očekávání, že raději zaplatí než, aby to nějak zkoumali.

 

Neprůstřelný čistý podvůdek. Předpokládáme, že při zaplacení se nějaký seznam dodá.

Palec nahoru za originalitu a jinak nakopat je …

Čvn 022017
 

Podobně jako v uprchlické otázce – Přijímat je či ne jsem se v této věci váhal přiklunit k ano či ne.

U uprchlíků je shoda na odmítání ekonomických migrantů. Já budu ještě tvrdší než mezinárodní právo a azyl bych nepřiznával paušálně ohraoženým úprchlíkům z válečných území jako např. Sýrie, ale pouze těm jež jsou vyvražďováni či systematicky pronásledování Jezídi v Sýrii či židé za 2. světové válce. Azyl bych tak paušálně nepřiznal ani Čechovi z protektorátu, ledaže by šlo osobu ohroženou (např. odbojáři. židé) či bych jej potřeboval do armády. Není to u mě o xenofobii. Má žena je dokonce jiné rasy :). Ten důvod je čistě v tom, že zemi ospustí ty nejbohatší, nejchytřejší a nejsilnější. Takže Ti nejschopnější Rusové a Arabové či jejich děti žijí mimo svou vlast. Chybí tam pak lidi, jež by zem táhli kupředu k demokracii. Jejich vlastem se daří špatně a to pak polarizuje svět.

U trestu smrti je to složitější. Přiznat se můžete k čemukoli a důkazy umí diktátor vyrobit jakékoli.  Ani nemusíme chodit daleko stačí do 50. let komunistickcýh procesů … Vaše vina tedy bude jasná i v případě neviny. Namítnete, že diktátor se nebude trápit se zákazem trestu smrti. Ono to nenkdy není tak černobílé. Diktátor nené neandrtálec s nejtěžším kyjem. Zpravidla nabízí víc než prohnilá či neschopná vláda. I on podléhá zákonům. Může je ohybat ořezávat salámovou technikou, ale ne zcela ignorovat. To by znamenalo ztrátu řádu a jeho sezsazení. Proto bude nejprve bojovat o legální zavedení trestu smrti jako to činí Ergogan v Turecku.

V Epoše potrně z jara 2017 vyšel článék a masových vrazích na Holloween či tak něco. Jeden z oddílů byl nazván

Ďáblové z dodávky (USA, rok patrně 1979)

Výtah: Na potkali servírku, jež je znala jako hosty ze své restaurace, tak se nechala svézt. Líčení událostí bylo vemlmi brutální. Obvykle čtete jen bili, trýznili apod., ale až při podobném popisu si člověk uvědomí, co jsou mezi námi za extrémní hovada.

Svázali jí ruce za zády a zapli nahrávání. První muž jí hodinu análně znásinoval kleštěmi. Pak ji střídave byl znásilňoval a při tom vytrhával kleštěmi kousky masa z přirození a prsou. Pak pokrčoval druhý muž. Po 4 hodinách jí rozdrtil levý loket několika ranami kladivem. Když jí poté roztáhl nohy, řakla: „Už mi to nedělej, jen mě zabij“. Tak se také stalo. Ovinuli ji drát kolem krku a utahovali kleštěmi, až ji uškrtili. Byli dopadeni o měsíc později na základě tipu znémého jednohu z nich, jemuž se svěřili. Policie u nich našla nahrávky a stovky fotek mučených a zabitých dívek. Celkem jich takto umučili 5. Jeden dostal trest smrti a druhý doživotí.

Rodiče Vám říkají nesedej k nikomu do auta, nechoď s cizími lidmi a vy to berete tak nějak napůl ucha, protože cizí lidi potkáváte a vidíte, že 99,9 % lidí nejsou totální zrůdy. A až při tak deatlním líčení plně vstřebáte, jaké riziko hrozí, byť s velmi malou pravděpodobností. Najednou jste dospělí a máte chránit vlastní děti.

§ 140/3i trestního zákona upravující vřaždu zmnuje jako jednu z podmínek nejvyšší trestní sazby spáchání vraždy „zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem“.

Pro takovou vřaždu by i diktátor hůře vytvářel důkazy. Jedna věc je přinutit někoho napsat falešný dopis na někoho, o kom jmse mu nakecali, že je vlastizrádce. A druhá věc přinutit někoho, aby umlátil holčičku kladivem a hodil to na politického oponenta … Takovou zrůdnost totiž odmítnou i ti, co se nezdráhají ničeho jiného. A i při rekonstrukci činu a dalších důkazech by to bylo mnohem složitejší než vylhat politický proces.

Jsem tedy pro trest smrti za vraždu „zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem“, aby na podobné zrůdy byl alespoň nějaký bič.

Souvislost demokracie a náboženství s bezpečností

Zajímavé jsou k tomu další konsekvence. Před nějakými 200 lety nebyly termokamery, různé sledovací (jež by pomoohli najít ztracené osoby) a komunikační systémy, otisky prstů, DNA aspod a v podstatě ani kriminalistika.

Pachatel tak na rozdíl nyný mohl zabít třeba 10 dětí aniž by vzbudil nějaký větší rozruch. Děti roztrhal v lese medvěd … Ve velkých zemích jako USA, Rusko tomu bylo možné třebas až do nějakých 70. let 20. století. Ve válečných oblastech v podstatě neomezeně bez ohledu na dobu.

Tota bezmoc se bránit muselo vyvolávat veliký strach. Pověry. Touha po silném vládci či sporavdlnosti za každou cenu – jen ať už se někdo přizná – třeba i nevinný na základě mučení při výslechu, obojí též může nahradit bůh ….

Doby válek a absence prostředků na obranu zrůdonostech až do 50. let. 20. století tak demokraciím příliš nepřály. Je též vhodné si všimnout, že historicky se demokraciím dařilo buď

-v menších neanonymizovaných samosprávných útvarech (Řecko, Saverní Evropa) – tam kde se celkem všichni znáte, se špatně skrytě masově vraždí,

-v zemích s dobrou předledností terénu – Středozemní moře ranné říše Řimské patrně nemělo moc hustých lesů.

-a v poslední staletích též ve velmi zalidněné severozápadní Evropě – Holandsko, Belgie … kde se nedalo tolik vřadit, neb jste v nadsázce na každém kroku zakopávali o spoluobčana.

Všimněme si též přítomnost moře u všech výše uvedených. Moře je pro demokracii zvláště pak hiostoritcky velkou výhodnou. Z pevniny se útoku vedenému z moře dobře bráníte. Pokud Vás napadnou z pevniny nehodí Vám soused na opačné strani hranice kudlu do zad. Navíc po moři lze armádu posouvat efektvněji než po souši, což může podpořit ochotu pomoci u spojenců. Pokud Vás jednu chvíli válcují z jihu Rakušané, pak ze západu Nemci a jindy zas Rusové z východu, není to dobrá oblast pro demokracii…

Závěr: demokracie a racionalita – ateismus a efektivita jsou pevně spjaty s 1. bezpečností a 2. technologickým rozvojem společnosti (dávajícím, nejen důkazy o podbných bludech jakými jsou náboženství,  ale i svými prostředky bezpečnost samotnou). Specifiké je postavení naboženství v některých bohatých státech, kde občané nepracují a jen tak vegetí obsluhování cizinci placenými z ropy. Tam pak motivace k demokracii a raciu a efektivitě není velká ani při fyzické bezpečnosti.

Kvě 262017
 

aktu 3.7.2017

Jistě si vzpomínáte na vydařenou reklamu „Pohlídáte mi Boobika“. Většina z nás si ji možná spojí se Seznamem, ale byla to reklama webového portálu Centrum. Dle nezávislých informací je podíl alternativních vyhledavačů (tj. mimo Google a Seznam) pod 3%, přičemž cca 1% má MS Bing, a to navíc ve značné části z chybných kliknutí v Exploreru, jež nakonec zobrazí úplný paskvil.

Na konci roku našeho sponzora Sexshop Extasica (nejlevnější sexshop v ČR) oslovil Centrum.cz prostřednictvím Agentura-najisto.cz spol. Economia a.s. s nabídkou umístění na předních pozicích na klíčová slova ve vyhledávači Centrum. První nabídka na 6000 bez DPH za jedno klíčové slovo zůstala ze strany korespondenta bez reakce. Za měsíc se telefonní prodejci reklamy ozvali znovu, tentokrát s nabídkou 3630 včetně DPH a to na 6 klíčových slov.  Na námitku korespondenta, že mají podíl na vyhledávání cca 0,3%, operátor odpověděl, že spousty lidí tam má email a že oněch 6 klíčových slov v prosinci vyhledávalo celkem 100 uživatelů denně. Bližší rozpis nelze uvést neb operátor uvedl, že tato data zasílat nesmí. Druhému korespondentovi tvůrci vzduchotechniky a čištění suchým ledem AirTechServis je ale zaslal … (ty nemáme povolení zveřejnit).

Před rozhodnutím jsme se zabývali i myšlenkou etiky takové reklamy, kdy na prvních místech vyhledávání by měli být weby s nejlepším obsahem a ne reklamy. To ale mnohdy neplatí ani u googlu, kde před kvalitním článkem mnohdy naleznete pár řádkové reklamní či novinářské zprávičky. Dále je to i naivní myšlenka neb reklama musí být u těchto služeb vždy na prvním místě. Reklamu jsme tedy zakoupili.

Pro srovnání obdobnou službu od Seznam Sklik proklikne 10% z celkového počtu zobrazení. I kdyby z oněch deklarovaných 100 lidí denně, jimž se korespondent zobrazil na v 5 případech na 1. místě a v jednom případě na druhém místě, na něj kliklo jen 1% lidí, byl by to  1 přístup denně. Realita 1-2 přístupy měsíčně dle Google Analytics …

Až později jsme pochopili, proč nešlo koupit reklamu na zkoušku na menší časové období než rok a proč minimální cena byla 3000 bez DPH… K tomu je vhodné poznamenat, že Centrum neodděluje placenou reklamu od vlastního vyhledávání tak zřetelně jako Google či Seznam a klame tak zákazníka …

Na žádost o vrácení poloviny peněz (ještě 2 měsíce před uplynutí poloviny doby reklamy), s tím, že by si zachovali aspoň trochu fér tvář, reagovali až po urgenci zaslané po 2 týdnech, kdy se korespondent obával, zda nenaletěli podvodníkům a dotazoval se i na Centrum cz, jež se k agentuře přihlásil.

Prodejce reklamy vrácení peněz zamítl s tím, že „Díky uzavřené smlouvě jste získal garanci zobrazení na portále Centrum.cz a aktuálně máte zobrazenou Vaši kampaň cca 200x, což rozhodně není na danou kampaň malé číslo.“

Zobrazení však není klik, jen vyjetí na prvním místě mezi ostatními odkazy (podobně jako Impressions u Googlu). Google Analytics korespondentovi však vykazuje za uvedenou dobu od 10.12.2016 do odpovědi 10.5.2017 1 přístup z redir.netcentrum 5 přístupů ze zbozi centrum cz a 56 z vyhledávání centrum cz, tzn. 10 (při započtení vlastních testovacích přístupů pak 8) přístupů za měsíc místo de facto slibovaných 30-300 (při minimálním resp. reálně očekávatelném kliku na zobrazené vyhledávání). Samotné Centrum v komunikaci potvrdilo 30 přístupů do konce června 2017. Pro srovnání z neplacené služby konkurenční firmy cz to bylo 61 přístupů (z neplaceného vyhledávání na Seznamu pak 1953 a google 1833 přístupů)- tzn že placená reklama na Centrum cz je horší než neplacená prezentace u konkurence a zcela k ničemu), kdy 1 klik tedy při prodloužení časové řady vychází 30Kč při započtení všech hledání z Centrum a Zbozi centrumcz (i těch neplacených kliků) resp. 60,- při použití údajů sdělených Centrum (tj pokud zahrneme pouze kliky z placeného vyhledávání a nezapočteme kliky z neplaceného vyhledávání). Regionální manažer Davida Vokurka přiznává za placenou kampaň vysokých 40 Kč za klik (bez DPH), což odpovídá situaci, kdy nezahrneme vlastní testovací kliky. Pro zajímavost bing má 31 přístupů tj 1,08% z vyhledávání (Centrum 1,71% avšak včetně testovacích přístupů a placeného vyhledávání, reálný podíl vyhledávače Centrum tak bude kolem původního odhadu 0,7-0,8 %).  Pro  srovnání Seznam má pro obdobnou reklamu cca 2000 hledání slova „vibrátor“ měsíčně, kdy z toho cca 10% je klik, jenž stojí 12 Kč. Samozřejmě jsou i dražší kliky např. Slovo „fasády“ stojí v google adwords 70Kč – klik, ale při renovaci fasády také uděláte větší tržbu než při prodeji vibrátoru … Jinak se platba za klik běžně v Čechách pohybuje od 3 do 15 Kč. Pro představu reklama na kanálech Prima TV bez slev stojí 28 000-280 000 za půl minuty dle vysílacího času.

Srovnání ceny kliku pro oblast erotických pomůcek (slova jako sexshop, bdsm pomůcky, silikonová panna, vibrátor apod.) vždy se liší dle počtu hledání a potenciálu tržby z daného produktu.

vyhledávání:

Centrum (agentura najisto)   cena rozpočteného kliku za slova umístěná na prvních místech ve vyhledávání cca 60 Kč!

Seznam                  cena kliku   (Sklik přední pozice ve vyhledávači + minibanner)                                           12 Kč

zboží:

Seznam zboží             cena kliku                                   1,2 Kč

Heureka zboží            cena kliku                                 cca 2-3 Kč

bannery na stránkách:

Google adds        cena kliku za reklamu od drobných věcí po auta a služby (odhad z dříve nabízené reklamy na magazínu)         1,5-12 Kč

Ani polovina peněz vrácena nebyla. Bylo nabídnuto rozšíření reklamy o další 3 slova, což korespondent odmítl s tím, že je to zcela k ničemu a trval na vrácení poloviny peněz. Na to již nebylo reagováno.

Korespondent sdělil: Nedůvěřoval jsem těm jejich „podomním prodejcům reklamy od počátku, ale tak jako Centrum mě ještě nikdo neobral. Nefungujeme, tak ještě poberem, co jde, než skončíme úplně ….“  Smutný konec dřívějšího velikána českého internetu.

Zajímavost: Operátorka Seznamu pro službu Szbozi cz uváděla že mají 50% trhu a když korespondent, sdělil že patrně vede Heureka a že bude mít tak 60% a oni tak 30, stále se kroutila, že je to tak vyrovnané, ač stastistiky daly za pravdu odhadu korespondenta. Klamavou reklamu provádí tedy i Seznam, ale v méně nebezpečnější formě než Centrum cz. Data záleží i na úhlu pohledu. Z webu korespondenta vyplývá podíl Heureka 40% (spolu se sesterských srovnavačů Heureka srovnanicen.cz pak dalších 20%) a zbozi.cz od Seznamu cca 30%, tzn. bez započtení dalších se poměr Heureka a Zbozi 40:30 vzdáleně blíží polovině.

Kvě 262017
 

26.5.2017

Vážený pane ministře Zaorálku,

na ambasádě Hanoi ve Vietnamu jsem žádal o visum pro švagrovou, aby nám na 3 měsíce pomohla s právě narozeným 2. dítětem. Je to inženýrka ekonomie. Visum nebylo uděleno z chybných důvodů a chybné rozhodnutí ministerstvem zahraničí potvrzeno čj. 304212/2017-VO. Cesty švagrové do Hanoje a letenka stály 40 000,-, švagrovou desítky hodin času a mě též s právní agendou žádosti a odvolání 40 hodin.

Ambasáda a vízový odbor MZV tvrdí, že je vše v pořádku. Rád bych jako redaktor magazinspotrebitele.cz a dosavadní volič a člen ČSSD znal na tuto věc Váš názor, jež bude následně publikován. Související článek zde.

Dotazy

1. Žádost o krátkodobé visum do ČR se ve Vietnamu slovy webu ambasády podává prostřednictvím 2-3 týdenní „živé fronty“, aniž by žadatel byl poučen, co to je či dálkově průběžně informován o pořadí. Žadatel tak např. 3 x cestuje 800 km tam a zpět z Nha Trang do Hanoje, jen aby si stoup zpět do fronty, neb neví, jak pořadník postupuje a kdy na něj přijde řada. Považujete nastavení procedury udělování krátkodobých víz na velvyslanectví ČR v Hanoji za důstojné a dostačující? Ambasáda k tomu poněkud žinantně uvádí, že na velvyslanectví má dostatečný počet židlí a že neodpovídá za to, co se děje ve frontě na visa. Prosím tedy o odpověď na příčinu tohoto stavu (nastavení procesu podání žádosti) , zda je v pořádku či ne?

2. Úředník visového odboru MZV pan Mužík k tomu sdělil, že „lépe to nejde a že poptávka Vietnamců po visech je nekonečná.“ Na mou poznámku „Takže to tedy zadřem…“ odpověděl, že od toho je systém Visapoint. Upozornil jsem jej, že pro krátkodobá visa nefunguje. On pokračoval sebevědomě s tím, že vše je v pořádku… Pro úplnost uvádím, že na rozhodnutí o odvolání nás nechali čekat od 20.3.2017 do 25.4.2017, tj. 5 dnů přes třiceti denní lhůtu (ledaže 5 dnů trvalo postoupení). Rozhodnutí bylo dle informace pana Mužíka z MZV antedatováno… 25.4 uvedl, že bude rozhodnuto 27.4., ale datum raději posunuli už na 20.4. aby se vešli do 30 denní lhůty. Alespoň trochu respektu z Magazínu spotřebitele tedy měli. Pokud by rozhodli co nejdřív, mohlo se teoreticky podařit letenku zrušit s menším než 100% penále. Jediným pozitivem byla velmi slušná odpověď ředitele visového odboru Davida Nového ohledně žádosti, byť v souladu s právem zamítavé, o nahlédnutí do spisu.

Proti rozhodnutí MZV nelze podat žádný opravný prostředek, nelze se podívat do spisu, domáhat náhrady škody nesprávným úředním postupem. Případná stížnost pro porušení zákona by neměla žádný efekt. Úředníci ambasády a visového odboru jsou tedy z pohledu adresáta nedotknutelní a dobře si to uvědomují. Nemusí se obhajovat ani ze zcela vadného rozhodnutí. „Hotovo. Nikdo po tom pátrat nebude, co je mi do nich, do cizošů …“ To na jednu stranu vzhledem k různým hrozbám z ciziny lze akceptovat, ale nemyslíte, že ta komfort zóna úředníků ambasády a MZV jsou až příliš velké a nebylo by na místě přece jen o nějakém kontrolním mechanismu ze strany žadatele uvažovat? Zatím je to stav „rozhodujeme si jak chceme a ještě jsme velmi velmi sebevědomí.“ Mj. Vede to i k aroganci ambasády k Vietnamcům, (jíž samozřejmě popírá) a ztrátě renomé ČR.

3. Velvyslanectví nemají datovou schránku a žádost o nové posouzení důvodů neudělení visa se podává prostřednictvím ambasády. Lze to obejít náročným postupem, když se žádost pošle MZV a to jí musí postoupit (tímto opět poděkování sebevědomému panu Mužíkovi z MZV za upozornění, že jsem to podal špatně, ač věděl, že jinak to reálně nešlo). Nebylo by jednodušší umožnit podání na ambasády datovkou? Pro úplnost lze uvést, že dopis jde do Vietnamu měsíc. Nemyslíte, že umožnění přímého podání na ambasády prostřednictvím datovky MZV by situaci mohlo zlepšit?

4. Shodujeme se v tom, že vyžadovat rezervaci zpáteční letenky při žádosti o visum (tzn zatím neudělené visum) je nesmysl? Připomínám, že rezervaci Vám drží 5 dní, takže letenku musíte koupit. Při žádosti nijak nepomohla a bylo to za zbytečných 26000 …, jež z ekonomiky ČR odtekly z ČR do Turecka (Tureckých aerolinií). Nařídíte, aby ambasáda Hanoi tento požadavek z webu stáhla?

5. Shodujeme se v tom, že systém „živé fronty“ je nesmysl a je třeba jej nastavit lépe? Kupování víz za 15000 USD (jsou-li mé informace správné) stejně nezabrání. Navíc se kupují dlouhodobá visu a pro ty je systém visa point otevřen, takže argumentace ambasády smyslem a férovostí 3 týdenní „živé fronty“ je lichá.

6. Shodujeme se v tom, že vyžadovat kopii pasu osoby zvoucí, kdy originál ověřila cizinecká policie a data o osobě zvoucí jsou v žádosti o visum, je od ambasády nesmysl?

7. Upřímně, z pohledu služeb spíše mám negativní zkušenosti ze soukromého sektoru a velkou spokojenost se státním sektorem. Toto je první velké systémové a i lidské zaváhání ve státním sektoru. Co uděláte pro zlepšení situace?

Prosím o odpověď do 30 dnů. Jinak bych vyšel z toho, že zcela ztotožňujete s názorem podřízených. Z hlediska problémů občanů ČR je toto ještě větší třešínka na dortu, než že chtějí-li polské ceny za volání, mají jít dle slov jiného ministra ČSSD do Polska. Ale zde to jde snadno nastavit líp, tak proč to neudělat?

JUDr. Ing. Vladimír Koranda, Ph.D.

redaktor magazinspotrebitele.cz

související článek Nedůstojné zacházení ambasády ve Vietnamu s žadateli o visa kazí pověst ČR jako vyspělé země

Kvě 252017
 

Před začátkem další kritiky (dříve zde) je třeba uvést, že ceny Zasilkovna.cz za doručení jsou neskutečné včetně cen do zahraničí. V tomto skutečně exceluje. Je však třeba jako její klient sem tam něco zkousnout. „Zásilky běžně doručuje do druhého dne“ svítící na webu zásilkovna.cz. Takové tvrzení Chytré horákyně … Specialitou je doručení přes DPD, kde korespondent magazínu vycházel z původní informace 2 dnů. Po opakovaných stížnotech zákazníků na zpoždění se na lince Zasilkovna nejprve omlouvali a při oficiální reklamaci odpověděli, že 3 dny jsou pro kurýra standard. Tuto informaci však nikde v informačních materiálech či obchodních podmínkách nenaleznete a dovtípíte se jí po několika zklamáních a žehlení své pověsti u zákazníka. Zásilkovna tak klame tělem a korespondent přibere do možností doručení i dražší uloženku s řidčí sítí, kde doufá, že nalezne vyšší profesionalitu.

aktualizace 27.8.2018 Nakonec jsme zůstali jen u Zasilkovny. Uloženku jsme nezkoušeli z důvodu nekomplikovat eshop. Ty dva dny doručení přes pobočky většinou fungují (někdy taky ne) s kurýrem pak 3 dny. Se službami jsme celkově velmi spokojeni na rozdíl od České pošty, o níž už kvůli byznysu nebyl čas psát, ale o níž se píše oprávněně negativně všude kolem … To považujeme za fér doplnění vzhledem k tomu, že jsme si zasilkovnu vzali hned 2x na mušku. Zákaznická podpora je ne špičková (což bývá výjimečné), ale dobrá.

Na České poště nás najvíc dorazil požadavek na trvalou zálohu 8000 za to, že budou mít naše peníze z dobírek až do vyúčtování … opravdu vtipné. Zásilkovna to dělá bez zálohy, s průběžným vyúčtováním, menší agendou, nižšími cenami a bez front … Takže Českou poštu používáme jen při zákaznické platbě předem a odbaví cca jen 3% zakázek … .

Související článek: Hloupá chyba v účetním systému Zasilkovna.cz a dalších firem opakovaně straší jejich klienty

Poškození při přepravě

Dub 132017
 

Reportáž je mj. vedena poznatky z řízení HANO201703070007/ visum do 90 dnů. Bude publikována bez ohledu na jeho výsledek. Jejím cílem je zlepšení nepříznivé situace. Otázky níže byly 13.4.2017 zodpovězeny ambsádou ČR ve Vietnamu.  V nejbližších dnech bude doplněna obrazová dokumentace lidských kotlů před ambasádou. O vyjádření bude požádáno též MZV ČR.

 

 1. Ještě před 3 lety bylo možné se registrovat pro visum ke krátkodobému pobytu na webu v systému visapoint. Systém se dle všeho ve Vietnamu pro krátkodobá visa neosvědčil, ale nebyl nahrazen. Nyní funguje 2-3 týdenní slovy webu ambasády „živá fronta“, aniž by žadatel byl poučen, co to je či dálkově průběžně informován o pořadí. Žadatel tak např. 3 x cestuje 800 km tam a zpět z Nha Trang do Hanoje, jen aby podal žádost. Považujete nastavení procedury udělování krátkodobých víz na velvyslanectví ČR v Hanoji za důstojné a dostačující?

Registrace prostřednictvím Visapoint byla na Velvyslanectví ČR v Hanoji vždy určena pouze pro žadatele o dlouhodobá víza a pobyty, nikoliv pro žadatele o krátkodobá schengenská víza; Vámi uvedená informace se tedy nezakládá na pravdě. Žadatelé o krátkodobá schengenská víza jsou k podání žádosti přijímáni prostřednictvím tzv. živé fronty, jejíž podstata spočívá v tom, že žadatelé jsou přijímáni na základě pořadí, v jakém se na úřad dostaví. Zastupitelský úřad není oprávněn tuto frontu z protikorupčních důvodů jakkoliv organizovat či do jejího vytváření zasahovat. Nastavení procedury udělování schengenských víz odpovídá kapacitním i logistickým možnostem zastupitelského úřadu, který je kromě této agendy povinen přijímat i žádosti o dlouhodobá víza a pobyty, vyřizovat veškeré agendy (státoobčanskou, matriční, legalizační, pasovou agendu a další) ve vztahu k občanům ČR včetně pomoci v nouzi. V této souvislosti je tedy přijímání žádostí o schengenská víza dvakrát týdně plně dostačující. Zastupitelský úřad zajišťuje důstojné přijetí žadatelů v prostorách čekárny a vlastní hovorny, kde je dostatečný počet míst k sezení, v hovorně pak klimatizace. Prostředí je srovnatelné s běžnými standardy jiných zastupitelských úřadů v Hanoji. Situaci před prostorami zastupitelského úřadu, tedy na ulici, nemůže zastupitelský úřad nijak ovlivňovat a nenese za ni žádnou odpovědnost; tato je plně v kompetenci policie, která má na starost bezpečnost úřadu.

 1. Pro získání čekacího čísla pro podání žádosti se čeká od 3 v noci a při otevírací strkanici i přes stálou stráž Vietnamské policie na místě bez nadsázky pravidelně teče krev. Považujete takový způsob za důstojný ambasády ČR?

Zastupitelský úřad nenese žádnou odpovědnost za to, co se děje v noci na ulici Chu Van An, kde zastupitelský úřad sídlí. Bezpečnost zastupitelského úřadu má na starosti příslušná složka vietnamské policie. O pořádek před zastupitelským úřadem se rovněž stará vietnamská pořádková policie, přičemž do výkonu jejích pravomocí není zastupitelský úřad oprávněn zasahovat. 

 1. Máte plány opatření či jejich termíny pro nápravu situace?

V současné chvíli není plánováno přijetí žádných dalších opatření, a to s ohledem na to, že situace odpovídá aktuálním kapacitním možnostem zastupitelského úřadu.

 1. Počet přijatých (a tedy i vyřízených) žádostí o krátkodobé visum je 10-25 týdně. Máte vzhledem k vietnamské komunitě v ČR mezi ambasádami ČR poměrně náročnou pozici. Vietnamská komunita v ČR má cca 50 000 (neoficiálně 100 000 lidí) a většina je řešena dlouhodobými vízy. Jaká týdenní kapacita by byla dostačující pro důstojné vyřizování žádostí o krátkodobá víza a kolik by to znamenalo přijmout personálu?

Celková kapacita zastupitelského úřadu pro zpracování žádostí o víza se odvíjí od logistických, technických i personálních kapacit konzulárního oddělení. To v současné době přijímá tolik žádostí, kolik mu jeho kapacity umožňují. Pokud jde konkrétně o schengenská víza, byla kapacita rozšířena na podzim r. 2015, kdy začaly být žádosti o schengenská víza přijímány dvakrát týdně. Do té doby byly přijímány pouze jedenkrát týdně.

 1. V podobné či horší pozici s početností vietnamské komunity je i francouzská ambasáda. „Český“ Vietnamec si pro pobyt v ČR často raději zařídí turistické visum do Francie. Jaký rozdíl mezi ambasádou ČR a Francie je příčinou této paradoxní situace?

Vámi popsaný postup se nazývá „visa-shopping“. Jde zcela určitě o nežádoucí praktiku, kterou však zastupitelský úřad jiného než cílového státu bezpečně pozná a vízum v takovém případě neudělí. Stejně postupuje i francouzská ambasáda v Hanoji. Členské státy Schengenského prostoru postupují při zpracování žádostí o schengenské vízum podle jednotných pravidel nastavených společným právním rámcem, tzv. vízovým kodexem. Kapacity francouzských ambasád však bývají zpravidla větší, což je dáno tím, že Francie má v celosvětovém měřítku více zastupitelských úřadů i více personálu. 

 1. Chápeme přísnost zvláště v kontextu Vietnamu. Z pohledu běžného člověka na rozdíl od muslimů a občanů bývalého sovětského svazu bezproblémoví, často však žádní andílci. Syndromem falešných nákladů v účetnictví sice trpí i 95% živnostníků občanů ČR a menších českých firem (ač i střední a velké firmy mají své mechanismy na daňové „odklony“ – zářným příkladem a absolutně největším daňovým únikářem je americký Apple), ale naši Vietnamci jsou dle mé zkušenosti v porušování daňových tak ostatních předpisů v porovnání s občany ČR relativně více bez zábran. Mnoho jich páchá hospodářské, živnostenské či imigrační delikty. Z naší zkušenosti se ale též zdá, že pohovor o krátkodobé visum probíhá patrně pro nedostatek kapacit až příliš rychle, aniž by byly kladeny klíčové dotazy (např. na vzdělání či motivaci včas opustit území Schengenu) a jsou odmítání i bezproblémoví žadatelé, jimž by visum mělo být schváleno. Připravujete rozšíření kapacit či zkvalitnění pohovorů ve smyslu zlepšení schémat pro zjištění úmyslu opustit území členských států?

Vyjádřím se pouze k vaší otázce. Rozšíření kapacit konzulárního oddělení není v tuto chvíli plánováno, k jejich rozšíření došlo již v loňském roce posílením úseku o jednoho pracovníka. Pohovory jsou vedeny zkušenými konzulárními pracovníky s předchozí zkušeností s cizineckou problematikou. Je třeba mít rovněž na paměti, že žadatel musí kromě stanovených náležitostí poskytnout během pohovoru pravdivé a úplné informace o svém pobytu na území ČR i dalších okolnostech.

 1. Metodika posouzení úmyslu včas opustit Schengen bude patrně tajná, aby se nedala obcházet naučenými postupy. Jako běžný člověk bez nekalých úmyslů nečekáte, že pro návštěvu rodiny máte dokázat, že v budoucnu nebudete porušovat zákony, což bez čtení myšlenek přímo ani dokázat nejde a rozhoduje jen kvalita nastavení prověřovacího schématu. Běžný žadatel bez nekalých úmyslů pak ani nepochopí důvod odmítnutí „neprokázání úmyslu včas opustit Schengen“, a to ani v opravné žádosti. Podání nového visa fakticky vylučuje 2 týdenní „živá fronta“, propadnutí letenky, pojištění a případně i pozvánky. Systém tak vyloučí jen ty „nevinné“, neb ti s nekalými úmysly jsou násobně lépe připraveni, případně s metodikou obeznámeni nebo determinováni obětovat z pohledu turisty neakceptovatelné prostředky, jež pak v Schengenu na rozdíl od turistů zpravidla vydělají…. Nemělo by být schéma, nebo alespoň přísnost posouzení a vážnost situace alespoň částečně naznačeno žadatelům, např. odkazem na příslušné pojednání na webu ministerstva?

Základem pro rozhodnutí konzulárního úředníka jsou konkrétní odpovědi žadatele při pohovoru, nikoliv teoretické naplnění jakéhosi pomyslného vzorce či modelu. Zastupitelský úřad zcela určitě nebude poskytovat žadatelům návod, jak odpovídat během pohovoru, aby získali vízum.

 1. Ve Vietnamu je s vízy spojen relativně velký nelegální (15 000 USD na dlouhodobé visum) i legální byznys. Čekací cesty do „živé fronty“ napříč Vietnamem pro legální visum, hotely a poplatky, byť i legálním vízovým konzultantům, nesprávné odmítnutí bezproblémového žadatele. Tato neefektivita ambasády zhoršuje česko-vietnamskou platební bilanci. Jen v případě korespondentky Magazínu to je již zbytečných 12 000 jen za cesty (nepočítaje právníka a ušlý výdělek, kdy byla místo práce na cestách za vízem), s tím že visum stále nemá a hrozí propadnutí letenky za 20 000 … Nejsou to většinou peníze nějakého Vietnamce, ale peníze, jež utečou z ekonomiky ČR. Kdo je osobou odpovědnou za nastavení způsobu přidělování čekacích čísel a systému „živé fronty“ na ambasádě Hanoj? Jsou mu(jí) tyto dopady známy?

Opět se vyjádřím pouze k Vaší otázce. Opakuji znovu, že podstata „živé fronty“ spočívá v tom, že tato fronta se formuje sama bez našeho vnějšího zásahu. Zastupitelský úřad nemůže z protikorupčních důvodů její formování nijak ovlivňovat. Váš dotaz by měl směřovat spíše k vietnamské straně.

Reakce redakce: Z našeho pohledu je to spíše chybný management. Lze to pře nedostatku kapacit jednoduše udělat tak, že úřad žádost převezme a následně žadateli určí termín pohovoru. Pokud by tím vznikaly prostoje, ambasáda  má spousta jiné agnedy, jež by je při lepším nanagementu vyplnily.  Naše korespondentka by tak byla ušetřena dvou nesmyslných  800km (zpátečních) cest. Rovněž by bylo vhodné na webu poznamenat, že živá fronta trvá cca 2-3 týdny a každé úterky a čtvrtky je třeba se docházet informovat případně, že stačí volat s dotazem na informaci na stav živé fronty. Chápeme, že je těžké přiznat chybu, ale ruku na srdce, tohle skutečně není v pořádku a není to odpovědností vietnamské strany.

Pozn. redakce: Lhůty platnosti pozvánky a doby kdy lze žádat visum předem spolu s faktem, že dokumenty poštou jdou do Vietnamu 4 týdny jsou nastaveny poměrně těsně a pokud orgán žádost napoprvé neschválí a užije pro opravné rozhodnutí plných lhůt visum prakticky nelze obdržet včas. Zpáteční letenku (jejíž rezervací ambasáda vyžaduje) Vám bookují 5 dní, pak ji musíte koupit. Pouhá rezervace je tedy prakticky nemožná. Přebookování vyšlo na 5800 s tím, že riziko neudělení visa a propadnutí letenky trvá. Mimo finanční úhel je případně chybné posouzení žádosti státním orgánem samozřejmě nepříjemné, pokud žadatel chce přijet v určitý čas. Např. jako v našem případě těsně po porodu příbuzné, aby mohl pomoci s dítětem v nejtěžším období po narození. Nemluvě pak o práci strávené s opravným prostředkem (10hodin právníka) a stresu všech zúčastněných, zda to nakonec vyjde… 

 1. Na webu vyžadujete kopii pasu osoby zvoucí, jejíž identitu řádně a z originálu prověřila cizinecká policie na pozvánce, přičemž údaje osoby zvoucí jsou v pozvánce. Jaký to má smysl?

Kopie dokladu zvoucího subjektu je požadována na základě tzv. místní schengenské spolupráce, která má právo stanovit požadavky na podpůrné doklady k žádosti o vízum.

Pozn. redakce: jinými slovy žádný smysl…

 1. Na webu požadujete výpis z účtu žadatele i přes závazek osoby zvoucí vše hradit. Požadavek byl redakci již vysvětlen, ale pro žadatele bez korekce na webu zůstává jeho smysl záhadou a pak ztrácí svůj a Váš čas dotazy typu „Týká se mě to, když žádné peníze nemám a vše hradí osoba zvoucí.“ Jste si jisti, že informace na webu jsou podány systematicky a dobře vysvětleny a v případě potřeby aktualizovány?

Informace na webových stránkách zastupitelského úřadu jsou pravidelně aktualizovány, jak se lze snadno přesvědčit. Požadavek na výpis z účtu žadatele přináší v případě, že zvoucí subjekt hradí veškeré finanční závazky zvaného, další informace o žadateli, které zastupitelský úřad pro své rozhodování potřebuje.

 1. U zdravotního pojištění vyžadujete pojistné podmínky i v případě, že potvrzení o uzavření smlouvy definuje rozsah pojištění, navíc jen v samostatném článku, zatímco v informacích ke krátkodobým vízům uvádíte, že stačí pojistná smlouva s uvedením celého území Schengenu a krytí min. 30 000 Eur. Pojišťovny doklad o pojištění zpravidla vydávají, tak aby požadavek plnily. Nebylo by efektivnější znění … „a pojistné podmínky“ ledaže rozsah a limity krytí jsou uvedeny ve smlouvě či potvrzení“?

 Požadavek na uzavření cestovního zdravotního pojištění se liší u krátkodobých schengenských víz a dlouhodobých víz a pobytů. Proto nelze mít jednotný text pro oba případy. V případě, že není z předložené pojistné smlouvy v případě žádosti o krátkodobé schengenské vízum zřejmé, že splňuje všechny požadavky, je o této skutečnosti žadatel informován a vyzván ústně k nápravě.

 1. Podporujeme úspory nákladů v podobě vietnamského personálu ambasády. Situace krátkodobých víz žadatele velmi stresuje a vietnamskému personálu naopak dává pocit moci projevující se arogancí a neochotou pomoci. V našem případě dost ponižující vynadání úřednice žadatelce za absenci zbytečných podmínek zdravotního pojištění, jež přes prosbu žadatelky stejně nakonec mailem nebyly přijaty. Ve Vietnamu je společensky nereálné stěžovat si na nafoukaný Vietnamský personál pracující v prestižním zaměstnání u „bílých“. Vedete vietnamský personál ke ztotožnění se hodnotou řádného úředníka ČR pomáhat a sloužit, např. že Vietnamec hodiny čekající a postrkující se na ulici před ambasádou není kusem stáda, jak se z daného obrázku zdá, ale stále člověkem?

Ohrazuji se proti vašemu ničím nepodloženému tvrzení o aroganci a neochotě našeho vietnamského personálu. Vietnamští pracovníci konzulárního oddělení velvyslanectví v Hanoji pracují zcela v souladu s etickým kodexem pracovníků MZV ČR, jak jsem si již mnohokrát ověřila. Vámi uvedený údajný incident byl odpovědně a bez prodlení prošetřen, přičemž žádné pochybení místního pracovníka zjištěno nebylo.

Reakce redakce: Naše korespondentka nemá důvod svědčit křivě a konfliktní chování nemá ani v nejmenším v povaze (známe ji velmi dobře), za to nařčený ano… Nečekali jsme přiznání, ale místo ohrazení za vhodnější opatření považujeme úklid na vlastním dvoře.

 1. Lze z evidence podaných žádostí identifikovat úředníka, jež žádost resp. doklady od konkrétního žadatele přijímal?

Žádost o vízum přijímá vždy konkrétní český pracovník, který v příslušné kolonce stvrzuje přijetí žádosti svým podpisem.

Odpovědi zpracovala: Mgr. Olga Chojnacka, Ph.D. V Hanoji dne 13.4.2017

vedoucí konzulárního oddělení / Head of Consular Section
Velvyslanectví ČR v Hanoji / Embassy of the Czech Republic in Hanoi

 

JUDr. Ing. Vladimír Koranda Ph.D., redaktor

 

 Pokračování: Dotazy na ministra zahraničí Zaorálka – visa ve Vietnamu

Úno 242017
 

Pod palbou kritiky a nechvalné proslulosti Prahy nepoctivostí taxikářů by asi ani poměrně ostražitého člověka nenapadlo, že v srdci USA se dějí i ostřejší triky. Z výpovědi našeho korespondenta v USA Davida.

Falešní taxikáři Tě stojí 2x i víckrát tolik. A ikdyž znáš sazbu, hádej se s 2 metrovým černochem v noci v Bronxu …

Raději jezdím Uberem. Cesta z letiště Newark (NJ) do Jersey Garden(opraveno) vyjde 15 USD pro jednotlivce, 12 USD při použití sdíleného Uberu (více cestujících a času, kdy se pro ně zajíždí) a 30 USD s velkým SUV Uberem (pozn. red.: to bude asi UberUber, má nějaký terminus technikus, ale už nepamatujeme, jak mu náš korespondent říkal, nejsme USA residenti ani Uberáři, tak díky za korekce nesrovnalostí, hlavně se však vždy musíme tvářit super seriózně a profesionálně :).

Na chodníku před letištěm mě odchytl chlapík a vida můj mobil s aplikací Uber, povídá: „Uber, Uber?“

Dal jsem najevo souhlas a převedl mě k vozu s A4 papíru na palubce a ní nápis Uber. Uber se vždy objednává a platí přes aplikaci. Vůz Uberu není označen a na letištích nabírá na místě pro veřejnost nikoli na taxikářských místech. Stejně jako u nás jsou v USA tak trochu „nechtění“. Říkal jsem si, to je divné označení, ale třeba nějak vylepšují služby a nyní mají i vyhrazenou přístavnou plochu. V nejhorším jsem spoléhal na to, že řidič byla žena a nejeli jsme do Bronxu.

Přesto jsem se dotazoval, jak spočítáme cenu a jak vyřešíme platbu, když jsem to neobjednal přes aplikaci? Řidička se mě zeptala, zda mě přivedl dispečer?

„Dispečer?“, tázal jsem se.

„Ano s ten chlápek na chodníku“, odpověděla.

„Ano“

„Pak je vše v pořádku“, ujistila mě touto nacvičenou manipulativní sérií odpovědí.

Dále zjišťovala, odkud jsem, tedy nakolik asi znám zdejší poměry. Má odpověď, že z Čech, jí velmi uspokojila (pozn. redakce: patrně více než by tak zvládla učinit jeho ruka či jiný úd, ač o schopnostech našeho korespondenta v USA vůbec nepochybujem).

Na místě pak požadovala 80 USD, tj. 5x více než Uber a 2x než regulérní taxi.

Sdělil jsem jí, že sazbu znám, a že jí dám přesně těch 15 USD.

Byla hádavá a nevrlá a řekla, ať si to vyřídím s dispečerem a vytočila mi ho. Stručně jsem mu tlumočil svůj postoj a dál se s ním odmítl bavit. Po jejím naléhání jsem navrhl, že může zavolat policii, pokud si tak přeje. To jí zchladilo. Ještě se snažila namluvit, že je SUV UberUber, což jsem odmítl s ironickým úsměvem.

Naštvaně shrábla 15 USD a odjela.

Díky Dave, ještě pár takových kousků a udělíme Ti titul BoreCzech

Legenda: BoreCzech – všechno viděl, všude byl, Čechy by osvobodil … Čestný redakční titul pro osoby, pomáhající s osvětou našich českých sester a bratří ohledně života a prekérních situací v zahraničí. Dosud vzhledem k malému počtu zahraničních respondentů a jejich příspěvků žádný titul BoreCzech udělen nebyl, ač dva lidé – David (a šéfredaktor 🙂 mají dobře našlápnuto. Tímto vyzíváme čtenáře, aby nám zaslali své zajímavé zkušenosti z pohledu práva či spotřebitele ze zahraničí a třeba se jim této cti dostane. Následně bychom vytvořili BoreCzech Team a přemýšleli, co s ním dál :).

Pro 052016
 

4.12.2016

Forma komunikace právních úkonů

U eshopu lze komunikační úkony provádět mailem. Pokud by šlo o teleshop či poštovní – časopisový či „schránkový“ shop, ty zpravidla mail nemají a je dobré poslat doporučený dopis.

Přiměřená dodatečná lhůta na splnění

Některé e-shopy mohou umožňovat zrušení objednávky i bez dalšího (např. do okamžiku předání zboží dopravci). Podívejte se nejprve do obchodních podmínek. Není-li taková možnost, je třeba poskytnout přiměřenou dodatečnou lhůtu na splnění závazku (tj. dodání zboží). Ta v obecné rovině se určuje na základě okolností případu. V našem případě obvykle půjde o zboží skladem či do týdne na dotaz či tak něco. Poskytnete-li tedy dodatečnou lhůtu na plnění 10 dní, musí to v naší situaci nákupu v eshopu stačit (ledaže by šlo o nějakou specialitu, na níž se čeká týdny …).

Odstoupení od smlouvy

Ideální je poskytnout přiměřenou lhůtu s podmínkou, že nedojde-li k odeslání zboží v termínu, odstupujete od smlouvy. Zároveň stanovit účet a lhůtu pro vrácení peněz, obvykle 3 dny.

Garantuje-li eshop určitou dobu dodání na stránce výrobku či ve svých obchodních podmínkách a nedodá-li v této době + polovina této doby jako dodatečná přiměřená lhůta, lze odstoupit okamžitě a stanovit lhůtu k vrácení peněz.

Dodatečná lhůta ani odstoupení není potřeba u fixní smlouvy, tzn. pokud jste již v objednávce uvedli, že o zboží máte zájem jen při odeslání do určitého data. Není-li datum splněno, smlouva je automaticky zrušena (není třeba odstoupení).

Eshop nevrátil peníze

Podívejte se do hodnocení na portálech jako zboží.cz či heuréka, zda není více lidí v podobné situaci. Pokud ano, může a nemusí Vám to poskytnout informace, jež Vás mohou nasměrovat k dalším úkonům. Např. se můžete dostat k informaci, že jde o podvodný eshop a majitel je již dávno za humny. V tom případě nemá občansko právní režim příliš smysl a je na zvážení, zda kontaktovat policii ohledně tr. činu podvodu. Zpravidla ale půjde o eshop, jenž má problémy s finančními prostředky.

Pokud nejsou peníze v určené lhůtě připsány, pošlete doporučenou výzvu na adresu provozovatele eshopu (sídlo společnosti či živnostníka) dle obchodních podmínek. Ve výzvě označte objednávku datem a číslem, datum odstoupení, částku k vrácení číslo účtu a lhůtu pro vrácení peněz, s varováním, že pokud se tak nestane, budete se plnění domáhat soudně. Následně se lze obrátit se všemi podklad na českou obchodní inspekci (řízení před ČOI trvá asi 9 měsíců a nelze za jeho trvá uplatnit nárok na soudu) či s návrhem na vydání platebního rozkazu rovnou na soud (4-5% je soudní poplatek). Nárok na soudu je vymahatelný po dobu 3 let od okamžiku odstoupení.

Omlouvám se za absenci jinak standardních odkazů na zákonná ustanovení. Článek je psán na rychlo na žádost čtenářů. Bude případně doplněno.

Lis 232016
 

Rogue+ Dungeons of Doom 5.4.5 plus r0.7-23

Here u will will find tips  how to beat the game.

Top advices according importance

 1. Rogue plus (check all controls – u can play much faster then, esp. right click functions for shooting, throwing, resting and moving without pick up)
 2. Maneuver yourself the way the monster needs to go over the scroll before u take it or to hit u standing on the scroll (step with move not pick up command – right click). If monster avoids the scroll or hitting u on the scroll u have identified „scare monster scroll“!
 3. Throw (if time shoot) arrows as much as u can (fl 1-12).
 4. Step back after being hit critically to avoid following malus.
 5. To save time dont take gold, go to outer rooms first, then center
 6. There is probably a bonus fighting near the door or malus fighting in the door.
 7. What really matters in the game is to find armor 6+ and protect is with shield scroll. It does not matter much, if ur strength is 16 or 23, sword +0 or +3+4 and HP 70 or 80+.
 8. Unless u have armor 10+, go to stairs immediately from lvl 20+.

Note: sorry if term level (lvl) is mistakenly used for “ floor” (“fl”) in it the text below. Thx for ur ideas in the comment section.

 Fl 1-12

Use potions when u have 4 kinds of them to avoid blindness.

Try only strong armors and only when u have enough scrolls (to get armor shield or to get rid of curse) ideally fl 7 or 8 before Aquators

Fl12 u should have identified a couple of scrolls and potions. First try the ones u have more times (that one is left for use).

Fl 13 u meet first Troll and u will probably need some magic or trap to beat that, Fl 17 the same with Urville

Fl 18+ start running from a monster (D, J. M) sooner than ur HP goes under 30 to have time to use magic finding urself between 2 monsters

without armor 6+ run the stairs immediately

Fl20+ is not much magic and quite strong monsters M.J.G,D which u usually can not beat without magic or amulet. Run down the stairs as soon as u can. In Fl 1-17 the game forces u to be super greedy and search all diligently. Then it totally changes and forces u to be a super coward.

e.g. floor 20+ , lvl 11, armor 11, str 18, long sword + u can fight J or G without magic sometimes but u in general are not able to clean the floor. With armor less than 10 and poor magic it is better (or rather to say unusual and unpleasant must) to run to lower fl without full exploring.

After taking the amulet

Amulet on Fl 26 (or higher if u not pick it there on 26). Breaking point where 90% is done. When u once grappled it, even u died next time it will be much easier. Once u grabbed it . Inspect it immediately (not sure it inspection itself does have any effect) – u do not need to eat!!, only with rings. U can go up the stairs (return). Pretty much sure there are no other abilities mentioned by other players. When returning from Fl26 there is also much less monsters on upper floors (usually u meet only one before u hit stairs unless u looking for it too long – then u often end up sandwiched. Just go up immediately. If u visit lower floor or higher floor already cleaned – there is no magic. If u carry amulet already and see the stairs and do not go to upper floor, a super spawn mode is probably launched – very dangerous …  That is why I would not recommend to try to go for the “Dungeon master – harvest” mode (see later below) in ur first amulet grab. Go for it in a new game so u can say u have beaten the game.

Crowded rooms – Run – some of them will not be able to chase, u return later (when aquator present, let it attack and shoot other monster from behind the corner. Monster sleep scroll or sleeping gas trap to plug the way to follow u (and shoot from the corned the next monster in a line). You can also confuse the monster in the corridor stopping all the others.

Monsters from C higher can release an item after killed (5% chance), all monsters can also rest on an item

A – drop the armor on the floor in 1 move (armor strip takes 2 moves), good for testing wands or shooting on the monster in the line behind it (the corner)

B – do not fight them in corners

Q, C (C 16 lives, sleeping with scroll 32 lives) step field back after being hit

D – each 2,3 moves stays one field behind, with armor 10 and good bow is better to fight it from distance, can attack u on monster scroll with fire, rare does not respawn, max 1 on floor

E – easiest monster

G – moves 2 fields and can not be trapped!, cca 2400 EXP

Hogoblin –sometimes can give u critical hit (then better use bear trap)

I – have at least 3 free fields behind u otherwise frost bounces back, it can also shoot diagonally (even if u should lose one hit), will not shoot trough other monster, but if attacking u and misses, it can freeze the monster behind u

J- always sleeping except newly spawned (keep it sleep), unless u have magic and no monster nearby, cca 3000 EXP

K – when it hits step back

L – takes gold when hit and gives when beaten – do not waste time on it, except testing wands

M —  can confuse for 20 moves, confuses either at first melee touch or never, when confused, try to hit her with some bad potion (at first try there is about 80% chance u hit it with the potion, then it decreases) if u wanna spare stronger spells. Confuses in about 60% cases, hits for 0-28!! From fl 18+!! For 200 EXP only! – the most unbalanced and OP monster

N – shoot from distance, can take one of ur nonequipped items if hits (dropping items before fight not worth the time, u can not drop scare monster scroll anyway haha)

O (non attacking has gold sits on gold) it can be worth to kill them anyway sometimes they have food

Phantom – do not rest on 14+level via 10xbutton (right click), no monster warning for P!, they can attack monster scroll, erratic movement (use mango potion), best to fight it is to run in corridor and shoot till it is with u (counter erratic movement :), do not use traps for it u can fell in them alone 🙂

R – takes strength after some hits – if u being hit it probably helps to go back 2,3 moves,

S (snake in rouge+ Slime bob)– most nasty for Fl 0-6 – fight in corridors only to prevent splits, be healed to meet them, cursed things make them split more often (do not fight it), always follows u even after sleep …

T – on the first one on Fl 13 it is recommended to use magic immediately, 20% carry item

U – very nasty, highest AC (12), starts on Fll 17 and u mostly need magic to beat it – do not wait to use magic till low HP use it immediately (like hallucination potion), when more exp. Like lvl 10 u can fight them without magic

V – can decrease ur HP, usually does not do that if u re full health

W – can level u down – (by the way when u kill it and lvl back again u can have higher or lower HP – coincidence), usually does no decrease when u fight him with full health

X – rare, no respawn, easy to kill masks himself for an item or stairs, does not attack first (lvl 20+ check the stairs if it is not xeroc so u later do not run into it)

Y – third easiest, rarely carry item

Z second easiest

Rings

r – regeneration – +1HP , most powerful item in the game allows u save all magic for fl20+  (from lvl 10+ useless as natural healing is faster), consumes 50%  more

r of search – u can identify it seeing secret door without searching (+20% consume), on fl 18+ it pays for himself wore nonstop for valuable traps that u can use against monsters

 damage – + or -u kill more easily, consumes +20% more food

r of sustain armor (most rarest thing in the game) – handy for fl 8-18 to put it on by meeting an aguator, useless if ur armor is shielded

r of sustain strength – handy to fight rattle snakes, useless on fl 12+

r slow digestion – slows food consumption to 50%

Useless ring s –all other (eat to much food and space), no time to put on, throw them away

r of protection – + or –

r of see invisible – useless – u can easily kill phantom (only do not rest via 10x button rest), 20% consume (quite useless – u usually can kill phantom without seeing it)

r of strength + or – +50% food consume

r of teleportation (unpredictable, always cursed), aggravate (always cursed) monster

and all other rings

Scrolls

Try to fiend scroll „armor shield“ – armor protection against rust (aquators, water traps), safe it for better armor

 identification (u find mostly them)

aggravate monster – „u hear a high pitched humming noise“ rid o fit

strange moment – see magic – super for fl26 to locate the amulet

strange feeling – see monsters – super for fl20+ l when u can not find the stair quickly

magic mapping – super for fl20+ l when u can not find the stair quickly and always super for most risky fl 26

feel strange sense of loss – monster lullaby (they monster sleep until u attack)

remove curse – someone is watching over u (when hallucinated U feel unity with a universal oneness)

nose tingles –detect food

anesthesia – makes u sleep – does nothing good

summon monster – nothing good

confuse monster “Hands glow red” – expires after 1st melee or distant hit and confuses the monster (try to use it first before confusion potions, as after reading monster is still not confused in difference to potions). Longs about 10 or 20 moves.

Shield armor – protect armor against rust (A, water traps), if u identified this scroll u do not need to wait for strong armor to read other scrolls to know them

enchant armor – raise Armor Class, removes armor curse, “Mhm” when no armor equipped

enchant weapon – ads Attack success point or damage, “Mhm” when no weapon equipped (save for 2 handed sword but no loss if u use one for lower weapon to identify the scroll)

scare monster scroll – „u hear maniacal laughter in the distance“– do not read, drop and stand on it – u re immortal except D can fire u, Phantom can attack still sometimes, no items can be dropped in the door! If u try to pick it up again it turns into dust (Rogue plus jump on it with right click to not pick it up), try to put it near the map center or stairs so u can easily return to that

– use with amulet (as u do not need to eat with amulet, only need when using rings– to lvl up), then play mouse only (right click even for fight to avoid accidental misstep and mispick), if medusa there check message history – if u confused do not fight u could step aside (20 time „s“ key), if u step aside confuse try to return right click on m scroll (usually it happens)

Monsters spawn every average 40- 80 moves

str. 19 no with +4+2 two handed sword

Lvl 13 EXP 10 000, Lvl 14 25000, lvl 15 50000 EXP 74hp (with no weapon u hit 80% times, 100% hit rate, medusa 2-3, J 4-6 , no weapon medusa 6-8 handblows, J with 13 blows G 11-12,)

lvl 16 100 000 lives 81 (no weapon str. 19 hit G 11x hit, 90% hit success, J 13hits), heal 1,57 p move

lvl 17 200 000 lives 85-96 avg , no weapon u hit 100% times (enchanted weapon has small effect – only the damage part ..)

on moster scroll lfl 26 u gain about 300 000 exp per hour

two handed +4+2 – str 24 D 4-5hits, G 3-4hits, J 4-5 hits, M2or3, V2, U1-2 – ie str. 19 means (in comparison to str. 24) 1more  hit for all 18 fl monsters necessary

Str. 20 J 4,5,5,6 M2(once)34 G4,5,5 V34

lvl 18 399 00 lives  91-103 – heal 1,9 per move (V misess 50%)

lvl 19   1 280 000 live 92-103, heal 2,46 p move (M,G misses 33% with arm 11, J hits almost 100%) – not worth to reach this lvl (3 or 4 more hours clicking)

lvl 20 2 000 000Exp

Potions

Tastes like Mango (see invisible) u can see phantoms and it heals blindness!

Makes u warm all over – restore strength

Poison – monster (even the strongest) misses very after being poisoned – probably permanent or very long period , heals hallucination!

Blindness – about 800 moves, monsters seems to be softer till 8fl, blind monster behaves like confused (u would expect it will try to hit the direction where blows come from, but that is fortunately not truth)

Healing “u begin feel better” “the veil of darkness is lifted” when blind – heals about 15hp, if your hp is max -15 adds 1 hp to max

Extra Heal “u begin feel better much better” heals cca 25 and +2 to max is ur hp is max-25, heals blindness and hallucination!.

Magic detection – does not identify potions and food only magic

Confusion (long 20 moves to u and 10 to monster) drunk hallucinated “what a trippy feeling”,

Hallucination (longs cca 800 moves and 10 or 20 to monster)

+level (try to save that for lvl 10 or possibly 18)

Underestimated are confusion, hallucination (also confuses monster when thrown), blindness, poison – thrown on strong monsters means they safe 1 extra life (good in lit rooms or in corridors if u have distance  weapons).

97% hit success ratio, 100% u next to u and u are not confused)

Wands, staffs – just zap it first on weaker creatures or L, or A), do not waste identification scrolls

Polymorph – u can change monster – on lower levels u can use it with scare monster and brutally lvl up but it is not much added value. Save it for Fl 20+, polymorph cancels all previous effects (like when u slowed it down before), polymorphed Nymph does not carry item. Do not hit sleeping monster with this wand!- that is the only case when this program version crashes.

 Ice – freezes monster for 4 moves, for J,D do not wait till u near that just zap them immediately

fire, lightning – big damage

magic missile – kills rattlesnakes and nymphs with 1 blow (zap)

slow monster – most power full –zap – then step back, hit, step back etc.

cancellation – shots visible „missile“ like magic missile staff and seemingly do nothing, but it cancels monster special ability like ice monster does not freeze, dragon does not have fire etc

Not useful – haste, make monster invisible, light the room (medusa can still confuse …) – call them (rewrite their names after identification so u do not meet them again)

Floor arrangement – consists of 9 elements  – with 3 elements types  – room or dead end or maze. Firstly visit  the outer rooms, then center.

Monsters can not follow ur run when u re 2 bends ahead

Mazes – lost time – in about 1500 games i found 2 potions and 4 scrolls an 3 stairs there

U can shoot through corridor or dark room, u can not shoot through door

The game (Rogue+) is cheating – when u need some potion or food u often get it (or on next floor u have stars in the front of u which usually means the food is on the next floor). When u have ring and long no food (u probably found and not yet identified and not using ring of slow digestion. When u too strong u go through trapdoors without possibility to get magic from the floor (this is the most painful game cheat). Last monster before lvl up is definitively tougher than usual.

When weak – (10% time to faint) u re fighting worse

When cursed + 25% monster spawn and you probably have some malus to hit the monster (even if armor is the cursed item).

Digestion with no rings 1000 moves hungry + 150 moves weak + 150 moves faint (then irregularly)

Traps – bear, trap, sleep and teleport trap means 1 extra life each. Sleeping trap is the most useful. Set it just before the door so u can shoot the monster behind the sleeping monster.

Combat

to hit – ur lvl + 20sided dice roll makes or is higher than

against hit success “monster Armor class” + 10

on lvl 17 u hit 100% cases (G, J, M) – (17+1on dice- 10 makes = 8 which can be max AC for G,J,M)

To be hit if ur armor is 11+ (on lvl 18) J,D hit 90% times (so 1, 2 on a roll is enough)

To defend 10+11

To be hit 2+monster lvl should make 21, which means J and D monster lvl(“attack success power”) shall be 19. That means u would need armor class  11+20= 31 to be untouchable … (or to reach lvl 29 and have armor 20 , it means 1200 hours clicking on scare monster scroll and 1 lvl potion), but when u super lucky u can get armor 13 in one of couple hundred games.

G,M misses about 40% times to 21 they need to throw 8, so their lvl (attack success power) is 13

U can also heal in combat when u are not hit (u stay on scare monster, monster is frozen or in bear trap). U do not heal being hit (Aquator).

Highest values reached in different games HP 103 lvl 18, AC 13, Str. 24, 2 hand Sword +4+3

Average values for 20+ fl str. 19, AC 8, HP 66-70

“Dungeon master harvester” mode

If u lvl up to lvl 18 (with amulet, scare monster scroll and armor 10+), u re pretty much the dungeon master to fl 29. U just harvest gold and magic without spending it. On floor 30+ traps are frequent (sometimes 4 in one room 🙂 and monsters have double speed (hit-hit, run-hit, run-run) so u can not run or heal. The game is pretty much telling u “Get out at fl 29 dude!!… Watch for trapdoors at fl 29 … Without ring of search I recommend to end up at lvl 28 … I my Dungeon master mode I returned from lvl 20 (no way I could die with some magic on lvl 19-) and ended at fl 31 (trapdoor from 30 :)).

To get first time the amulet can take about 150 hours. Had I known it practically ends fl 30 I would not have returned even for the second try. … All u get is the info price of all the items u harvest and bring home  and more gold in the table which is maybe worth to decorate the review but not worth 35 hour additional clicking – average time for skilled player to reach the amulet with strong armor and scare monster scroll.

Cons

 – the first 5 levels which are really annoying like clicking robot mode). Better if u could start on fl 6 with some random magic

– game in fact kicks you out at lvl 30+ – after u beat it, there is nothing to return to – to enjoy your finesse (it would be nice if the game allows u some kind of “bonus mode” – to play again with all equipment and allows u to find more magic on he floors even for the price the score is not counted)

– required experience to gain lvl for lvl 15+ – e.g. to get from lvl 18 to 19 takes 3 hours clicking on scare monster scroll (immortal) to lvl 20 – 5 hours clicking, it would make better sense to just cap the hero lvl

– game is cheating, at least u do not need to be sorry to use every non realistic advantage the game offers …

Pros

+ u can say I have beaten the most prestigious (widely recognized) game

+ no graphic – ur eyes are not tired

+ no story allows u leave the monitor freely without being urged to stay overtime, but is can still arouse strong feelings and adrenalin

+ a must to exploit every advantage forces to think really hard about methods generally and about next steps in crucial moments

+ it is the old desk DD on PC and u do not have to arrange meetings of bunch of comrades to play

+ no program bugs

Říj 202016
 

20.10.2016

Heuréka je největším nákupním portálem (rádcem) v ČR.

Nefunkční zařazení produktů v některých kategoriích

Někde dodatečné třídění v rámci kategorie – tzv. filtry (např. kočárky s hmotností 8-10kg, 10-12kg atd.) celkem fungují a naleznete v nich dostatek spárovaných produktů. Týká se zejména elektroniky a spotřebičů. Často ale spárování produktů a v v důsledku toho ani filtry (jež se při spárování aktivují automaticky dle stejného produktu v konkurenčním obchodě) nefungují. Např. u sexuálních pomůcek má 95% produktů vymyšlené názvy a stejné produkty tak nelze párovat. Navíc filtry v této kategorii jsou nastaveny tak mizerně, že prodejci se je ani nesnaží respektovat (Heureka tak např. pod filtrem „s vibrací“ nabízí pouze 62 vibrátorů … (ač jsou jich tisíce) a nula vibrátorů s filtrem „dálkové ovládáním“ ač jsou jich stovky. To znamená, že pokud zákazník vyhledává pouze dle kategorie a nikoli ve fulltextu (zadáním vyhledávaného textu na hlavní stránce heuréka mimo kategorii), je ochuzen v některých kategoriích až o 95% zboží… (vůbec se nedozví, že toto zboží je na Heuréka nabízeno!).

Není fulltext jako fulltext. Klamání obchodníka i zákazníka

Zařazení zboží do kategorií je zpoplatněno. Pro produkty, za něž prodávají neplatí Heuréce za reklamu (poplatek za click) Heureka slibuje možnost vyhledání ve full textu (hledání dle zadaných slov). Ani ve fulltextovém vyhledávání však produkt s nezaplacenou reklamou navzdory slibu Heuréka většinou nenaleznete. Testovali jsme to na produktu „Realistická silikonová panna JS163“, jež stojí 66 666,- u nejlevnější konkurence pak 109 000,-. Slovní spojení „realistická panna“, „silikonová panna“ a „realistická silikonová“ produkt s nezaplacenou reklamou nevyhledá Heureka ani ve fulltextu, kde nabídne pouze produkty s mnohem méně shodným slovním spojením v názvu produktu (např. inteligentní 3d panna), ale za to v placeném režimu inzerce prodávajícím. Až zadání „JS163“ vyhledá produkt s výsledkem na obrázku níže. Červená výstražná cedule de facto navíc říká, že takové zboží žádný obchod neprodává.  Pravda je však taková, že se i na Heureka normálně prodává, jen obchod neplatí Heurece za reklamu. Teprve, kliknete-li na odkaz s drobným písmem „Vyhledat produkt ve fulltextu“, zobrazí se nabídka obchodu, jež neplatí za reklamu. Směšně pak působí nabídka alternativních produktů, u nichž se však objeví stejná červená cedule. Programátor Heuréka zde chybně nedoladil podmínku „Nabídni jen produkty platící za click“, což by v porovnáním se současným nastavením již byla jen zanedbatelná prasárnička (jinými slovy jde zcela určitě o opomenutí nikoli snahu o alespoň zdání férovosti). Opravdu znalý uživatel si všimne, že u panny Z-one doll  jsou 2 eshopy od 97500,-, ač při rozkliknutí se objeví pouze jeden za 117 600,- (pro levnější nabídku neplatící za reklamu je pak třeba hledat důkladněji).

heureka-podraz

prezentace produktu na Heureka při nulovém kreditu na reklamu, zobrazené produkty – smsexshop.cz Pozn. nyní je kredit u produktu aktuálně zaplacen, podraz Heuréka lze detekovat pouze na produktech bez placené inzerce

K tomu obchodní podmínky Heuréka pro obchodníky: „6.6. V případě, že stav kreditu Obchodníka klesne na nulu, nemá tato skutečnost vliv na možnost Obchodníka odesílat XML FEED, Provozovatel však v takovém případě automaticky zruší propojení jeho Nabídek s katalogem Zboží na Portálu. Nabídky Obchodníka jsou po dobu nulového stavu Kreditu na Portálu dostupné pouze pomocí fulltextového vyhledávání, za předpokladu zadání přesného názvu Zboží Uživatelem ve tvaru, v jakém jej uvádí Obchodník.“ Jiné – Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky (1. na odkaze zde) však na to neupozorňují. Nekalá soutěž či nekalá reklama pak vzbuzuje zdání o zařazení produktů do full textu zdarma, ač to de facto neplatí.

Při zběžném pohledu si řekneme, Nebreč, za reklamu se platí a obchodní podmínky se čtou. Při férovém pohledu Vás však ani při čtení obchodních podmínek Vás ani jako právního profesionála nenapadne, že Heuréka má 2 režimy full textu! – komerční a limitovaný. Dále je třeba zohlednit, že Heuréka vydělává resp. je založena na tom, že nejen produkty inzeruje, ale též i nich informuje, kdy nabízení produktu bez zaplacené reklamy ji přiláká zákazníky i obchody a roztáčí tak spirálu jejího byznysu. Nemluvě o cenných datech, jež od obchodů a jejich klientů získává. Patrně by se uživila čistě jejich analýzou a prodejem či využitím pro koncernové obchody jako je Mall a CZC.  Za třetí a vůbec ne na posledním místě, pokud někomu slíbím zařazení do full textu, buď to udělám nebo informuji, že se jedná o zařazení do full textu v extra omezeném režimu. Obchodník pak při nastavení napojení na Heuréka (export produktů), ale i zákazník při fulltextovém vyhledávání pálí čas s něčím, co v podstatě vůbec nefunguje. V poslední si asi je třeba nechtě přiznat, že ne každý vnímá standard férovosti vůči partnerovi, klientovi či obecně stejně jako redakce Magazínu spotřebitele či etická pravidla sexshopu extasica.com.

Závěr: Heuréka není všespásná a vyplatí se zadat vyhledávání v o něco více neutrálním vyhledavači jako je Seznam či Google. Též vidíme, že i super velké firmy podvádí resp. bez okolků řečeno oblbují a chybují ve velkém.

Související články: Jak Alza mačkala svůj vřed na Heureku – miliardový PR průšvih