Led 042013
 

Nepatřím mezi lidi, co by se trápili s tvrdým a měkkým „I“. Dokážu pochopit přehlédnutí ve znění paragrafu a chybný názor a dokonce i zkratkovité myšlení. Člověk se splete, ani neví jak. Ale ne fatální selhání typu slunce je černé :). Pokud jsem tímto dal dotčené manažerce polibek smrti, nemám z toho radost, ale ani mě to netrápí, neboť rozsudek si dokonce i „s přátelským pozdravem“ 🙂 podepsala sama.

Sdělení obsahuje 1 klíčovou větu. Její relevantnost popírají 2 následující :), tolik celý obsah dokumentu. N0 jak sama říká O2 ve své reklamě „O2 je jiný svět“… ve kterém, i slunce může být černé:). V tomto světě sice navzdory tvrzení reklamy platit musíte, a to tvrději než jinde, zejména za svou neopatrnost, na druhou stranu v něm může být senior manažerem úplně kdokoli.

Říkal jsem si, že to bude stačit bez komentáře. Pro méně chápavé jde o účelové (v tomto případě právně irelevantní) tvrzení 02, neboť dočasný zákaznický telefon viditelně sama identifikovala (z čísla objednávky a jména a adresy uvedené zákazníkem). Krom toho požadavek na uvedení čísla ve výpovědi, je-li operátor dotčené číslo schopen snadno identifikovat dle jiných údajů by byl případným soudem vyhodnocen jako neoprávněný (šikanózní výkon práva § 3/1 OZ „(1) Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.“).

Kdyby raději místo prudění svou energii věnovali rozvoji sítě … Jednou k nim půjdu na pohovor a až se personalista/tka zeptá, proč chci u nich dělat, odpovím: Víte celý život jsem pomáhal chudákům spotřebitelům. Ale oni jsou tak nevděční. Pořád chtějí slevy, odstupují od smluv, často i v zákonných lhůtách, parchanti rozmazlení. Zaseknout jim sekeru do hlavy. U vás to budu moci dělat každý den s posvěcením vedení a prémiemi, neboť svou práci budu vykonávat opravdu s nadšením. Moc bych si přál sejmout jich 20 za 1 den.“

A personalistka odpoví: Pane, bude mi ctí Vás do Telefonica 02 přijmout, z Vás bude jednou generální ředitel.

  One Response to “Co vše je schopen podepsat Senior Manažer Telefonica O2 :) 4.1.2013”

  1. Výborný článek! Vtipný a výstižný. Také jsme zažili s O2 něco podobného. je to hrůza, co všechno si velké firmy dovolí. Když ptáčka lapají, jsou samý med, ale jakmile chce od nich člověk odejít, jsou neuvěřitelně drzí. Holt toto je článek, který by nás měl před takovou firmou varovat…

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

lze vyplnit cokoli

není zveřejněn a magazín s ním nijak nenakládá