Čvc 282012
 

Zde by to měla být taková obhajoba případné chyby magazínu a možná i výzva k právnímu psaní s vyšší přidanou hodnotou obecně. Magazín obsahuje stále více článků, kde se snaží řešit i právní otázky dosud neřešené či nejasné. Jde s kůží na trh.

To je v ČR spíše výjimkou. I velké či kvalitní publikace většinou zůstávají u judikatury. A vlastnímu výkladu či dokonce návrhům na vylepšení zákonů je v porovnání s německou či americkou literaturou věnován mnohem menší prostor. K tomu je vhodné dodat, že tak 90% právní literatury ČR je v podstatě odpad bez přidané (v akademickém slova smyslu) hodnoty. Někdy je dokonce vydán jen zákon s judikaturou. Ve výsledku tedy máte jednu knihu z 10, jež vám dá více právního know how než samotná právní předpis, avšak i ta se většinou nedokáže odpoutat od ochranné hradby judikatury.

Proč to mu tak je?

Jednak spousta lidí, co na to má, raději vydělává peníze než publikuje. Ti co na to mají a mají chuť publikovat, nemají motivaci řešit nejasné otázky, neboť v ČR prakticky není v oblasti právní literatury kvalitní konkurence. Bohatě stačí, když dají alespoň slušné know how tj. a něco víc než zákon samotný a často člověk může vyžít i s „nulou“.

I pokud se tedy autor nebude snažit řešit, získá respekt spojený s publikací.

Pokud je řešit bude, má to pro většinu právníků stále víc nevýhod než výhod.

1. tenký led – velmi snadná možnost chyby, neboť nejsou mantinely judikatury

2. vymyslet a prověřit novou argumentaci dá několikrát více práce (intelektuální a časová náročnost) než kopírovat či v lepším případě kompilovat již známé argumenty

3. pokud případ rozštípne, v podstatě se může i ochudit o budoucí klienty, jež jeho služby již nebudou potřebovat

Oproti tomu stojí výzva a s ní spojená satisfakce z vyřešení těžkého úkolu, nadstandardní pomoci ostatním.

V případě Magazínu spotřebitele je zde navíc i určitá nevyrovnanost sil. Neboť advokát může svému případu v případě adekvátní odměny věnovat více než 1 pracovní den. Autor magazínu  však většinou ani nemá čas na důkladné prostudování judikatury a musí více spoléhat na sebe.

Pokud se autor v takovém případě (tenký led) dopustí výkladové chyby, zaslouží odpuštění. O  neziskové činnosti to platí dvojnásob.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

lze vyplnit cokoli

není zveřejněn a magazín s ním nijak nenakládá