Kvě 122016
 

Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího nabytím vlastnického práva (§ 2082), tzn. většinou odevzdáním věci, nestanoví-li smlouva či zákon (např. u nemovitostí) jinak. Věc je odevzdána předáním dopravci, při koupi spotřebitelem až předáním kupujícímu § 2090/1,2 aniž by bylo rozhodné, kdo je prodávajícím (zda podnikatel či též spotřebitel). § 2121 a násl., jež upravují přechod nebezpečí škody na věci, se na zásilkový prodej spotřebiteli nevztahují. Při prodeji zboží v obchodě pak kupující – spotřebitel – nabývá vlastnické právo a nebezpečí škody na věci na něj přechází vždy (i při zaslání) až převzetím § 2158 (ve spoj. s § 2082 výše)

Výše uvedené má ty dopady, že je-li zásilka poškozena natolik, že by kupující-spotřebitel smlouvu neuzavřel, může ji odmítnout zaplatit a přijmout a požadovat náhradní bezvadné zboží či odstoupit od smlouvy pro vady (eventuálně při prodeji zboží v obchodě definitivně odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů, tam by pak přišel o poštovné). Při koupi ze zahraničí by to mělo de iure platit obdobně (právní řády vyspělých zemí ale třeba i Číny jsou v tomto směru podobné), fakticky však platíte vždy předem. Není vhodné spoléhat se, že Vám čínský nebo třeba i španělsky obchodník, jež za 2 týdny obdrží nepřevzatou rozdrcenou zásilku, vrátí peníze. Zahraniční prodávající, že pro pár set dolarů se se v zahraničí nikdo soudit nebude. Určitou naději bych viděl u plateb zaštítěných ebay, paypal či alipay. Tzn. vracení má smysl, je-li zboží jen vážně poškozeno a většinou spíše, odmítnete-li zboží převzít, jelikož doprava zdemolované věci zpět pak bude často vyšší než cena nové …. Některé robustní servery jako např. známý čínský free shipping server elektroniky Dealextreme mají dokonce v podmínkách příspěvky na vracení věci do výše několik desítek dolarů. Pro podnikatele platí horší a často jinak smluvený režim (měl by zboží přijmout a uplatnit náhradu škody na dopravci, k čemuž by jim příkazce měl předat podklady, nestanoví-li mezinárodní právo či smlouva jinak).

Zasílatelská smlouva

Zákonný režim se dále řídí 2471 a násl. – Zasílatelskou smlouvou, kde příkazce předá věc zasílateli (dopravci) k přepravě pro příjemce zásilky. V případě příjemce-spotřebitele má zákonný režim omezený dopad, neboť vše se v zásadě týká pouze příkazce (prodávajícího) a zasílatele (přepravce). Pro spotřebitele (i pro příjemce podnikatele) lze vypíchnout § 2477, přikazující zasílateli podat příkazci (prodávajícímu) zprávu o škodě, jinak mu nahradí škodu způsobenou tím, že jej takto nezpravil. Tzn. např. Vám mají dnes dojít trámy na střechu. Nedošly, ale došli tesaři, jež promrhali půl dne a naúčtovali 4000,-).

Co dělat při poškození, odcizení zásilky

Ustanovení zasílatelské smlouvy neurčují lhůtu pro uplatnění nároku z vad přepravy (např. rozdrcení, otevření a vykradení zásilky) u zasílatele (přepravce). Dle obecných ustanovení (§ 1921) vadu nutno vytknout bez zbytečného odkladu, kdy nabyvatel měl možnost věc prohlédnout, nejdéle do 6 měsíců. Ustanovení často koresponduje s řády (podmínkami) přepravců (např. DHL-PPL). To znamená nejlépe při převzetí. Kurýr však nebude ochoten čekat a zpravidla je v obchodních podmínkách eshopů a přepravních řádech ustanovení o povinnost příjemce zásilku okamžitě spolu s kurýrem překontrolovat v případě viditelného poškození či otevření (porušení pečetí, pásek prodávajícího, přelepení, přebalení apod.).

Není-li krabice poškozena či přelepena, lze lhůtu bez zbytečného odkladu patrně považovat 24 hodin. Některé eshopy v podmínkách s touto lhůtou operují. Přepravce DHL má v řádu lhůtu 3 dny pro skryté poškození (a minory ad maius patrně tedy i pro skryté odcizení). Zde je však spotřebitel následně v důkazní nouzi, zda si zboží neukradl či nerozbil sám … U zboží vyšší částky je tedy vždy i přes kňourání kurýra před podpisem převzetí (neuteče Vám …) zásilku otevřít.

Úplnost obsahu otevřené zásilky zkontrolujte. U více položek pak dle obchodních podmínek přepravce (více Příklad 1 pár odstavců níže). Sepište před potvrzením převzetí protokol o škodě. Popište škodu – rozdrceno, rozbito, chybí apod. a nechte jej kurýra podepsat ideálně s nahlédnutím do jeho identifikačního dokladu. Odmítne-li jej poskytnout, doporučuji kontaktovat operátora dopravce, aby o škodě věděl. Protokol je samozřejmě zejména pro Vás jako pro poškozeného, až sekundárně pro dopravce.

Následně podepíšete převzetí zásilky a již od stolu v klidu komunikujete s dopravcem. Ten si obvykle na základě obchodních podmínek může např. vyžádat fotky, požádat o okamžitou prohlídku za účelem kontroly uvedených škod, zpřístupnit věc znalci apod. Uplatnit nárok (oznámený, ale neuznaný dopravci) na soudě lze ve lhůtě 10 let (§ 636/1) od doručení zásilky (§ 625) resp. od předpokládaného data doručení při jejím úplném zničení. Doporučuji ale při neuznání reklamace přepravy se soudem neotálet, důkazně může jít o značně náročnou věc.

Přiklad 1– rozdrcená, otevřená zásilka se stovkami položek

Při zásilce100 kg zboží z Číny přišly všechny 4 krabice u DHL-PPL částečně rozdrcené. Doprava stála 900 USD, zboží pak dalších 2000 USD obojí + 21% + clo). Byla to na pech má první vícepoložková mezinárodní zásilka. Navíc krabice byly rozbalené a přelepované.

Člověk to obvykle řeší, až když situace nastane (poškozená zásilka). Na webu se podmínky DHL-PPL těžko hledají (dhl.cz klik balík klik podnikatelé klik ke stažení … obecné dokumenty … Ale u zásilky za 100 000 to člověk nastudovat preventivně měl…

Nafotil jsem a ptal se kurýra, co dělat. On se nevymáčkl … Říkám, tak podepíšete mi protokol o poškození a on že nic nemá (lhal). Tak já, že to sepíši a vytisknu. Horší ale bylo to rozlepení při přepravě. Nevěděl jsem, zda kontrolovat chybějící věci z celkem 450 ks různých věcí či mi budou věřit, až chybějící zboží později nahlásím. Chvilku jsem komunikoval s operátorkou DHL-PPL, zda mám udělat inventuru či zda jsou pravidla taková, že akceptují, co jim kdo později nahlásí např. dle fotek. Nebyla schopná se vymáčknout na opakované zavolání po dobu celkem 10 minut ani na dotaz „Sakra vždyť pro takovou situaci musíte mít pravidla, ne?“ Nic jiného než, že soupis a kontrola na místě s kurýrem je na mě. Ani pověření zaměstnanci DHL-PPL zjevně svůj přepravní moc nečtou …:). Nedokáži si představit, že jako majitel eshopu nebudu v případě problému zákazníka schopen kouknout do svých podmínek a poradit mu. DHL-PPL působila i v některých dalších ohledech neuvěřitelně jako garážová firma (školácké právní chyby formulářových smluv o zastoupení v celním řízení, chybná adresa doručení přes opakované hlášení změny adresy, řidič nemá zaměstnaneckou kartu ani řidičák …).

Až po mém rozhodnutí o soupisu vad o inventuře z ní vylezlo, že k tomu má každý kurýr v autě „Damage protocol“, tj. protokol o škodě. Kurýr tedy s jistým zadostiučiněním dostal lakonický příkaz Taaak protokol … a vůbec neměl radost, kdž pro něj naklusal …. :). Nenechte se odbýt žadoněním kurýra, že nemá čas čekat, až to otevřete. On ho skutečně nemá, ale to je problém chybného nastavení jeho firmy … Připomínám, vše žádejte před podpisem převzetí a zaplacení cla jinak, jste v pozici prosebníka … O jeho ochotě tam hodinu tvrdnout dost pochybuji … A to by nemusel, pokud by mě on či operátorka odkázali na čl. XIV.4-6. svých obchodních podmínek:

„4. Příkazce je povinen zajistit při převzetí zásilky příjemcem provedení kontroly, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při přejímce zjištěny zjevné vady, odpovídá příkazce za to, aby tato skutečnost byla oznámena písemně v okamžiku doručení.“

Z podmínek vidíme, že kontrola se netýká úplnosti obsahu. To de facto znamená, že chybějící předmět alespoň při známkách otevření bere dopravce na sebe.

Perličky na závěr: Žádal jsem kurýra, aby se pro ověření podpisu identifikoval. Neměl nic, zaměstnaneckou kartičku OP ani řidičák (ano byl dodávkou). Korunou všeho bylo, že si chtěl protokol odnést s tím, že je pro firmu J, kdy primárně jej samozřejmě potřebuje poškozený, tak jsem si udělal kopii, ach jo … světová firma DHL – PPL v ČR …

S reklamací škody 93 USD (ve skutečnosti je vyšší, ale držel jsem se raději zkrátka) jsem byl odkázán na zahraničního partnera jako na příkazce. Uvidíme …. Fér je dodat, že i přes rozbalení celníky v Honkongu i v Čechách nechyběla jediná věc ze 450. Obaly však byly poškozeny u 1/3 zboží často dárkového charakteru …

Příklad 2. Prodávající zaslal nepoškozený počítač, obal nejeví známky poškození

PC přišlo zdemolováno, obal zůstal nepoškozen. Pošta odmítla, že k poškození došlo při přepravě. Na poště zasílatele uchlácholili, že není třeba zasílat jako křehké. Zasílatel tak porušil povinnost § 2097 zabalit (dle zvyklostí a nejsou-li) způsobem potřebným pro ochranu a uchování věci. Odpovídá on a ne přepravce, ledaže by se prokázalo též pochybení přepravce (rozdrcená přepravní krabice).

Příklad 3

Ve více položkách chybělo nejdražší zboží za 1400. Podaná a přijatá váha naseděla. Eshop z dobé vůle zaslal nové na své náklady, takže právně neřešeno. Nikdo Vám nezabrání zásilku při převzetí převážit, ale pro běžného spotřebitele u zásilky o několika položkách je pak lepší zásilku otevřít.

Související článek Reklamace koupené věci – nároky z vad

Zasilkovna.cz klame tělem – pozdní doručování

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

lze vyplnit cokoli

není zveřejněn a magazín s ním nijak nenakládá