Čvc 132012
 

aktualizováno říjen 2016

Přehledné a úplné informace naleznete na těchto stránkách ministerstva zahraniční a vnitra. Zde pár praktických zkušeností.

Pozvánka potvrzená cizineckou policií (vizum do 90 dní) – finanční prostředky

V pozvánce dle § 15 zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, znění pp se zavazujete k úhradě nákladů spojeného s pobytem cizince.[1] Dále potřebujete či cizinec potřebuje vykázat prostředky na jeho/svůj pobyt. Na stránkách MZV se uvádí 15-násobek životního minima (2000/měsíčně) tj. cca 30 000 za měsíc pobytu (v říjnu 2016 to na 90 dní bylo 80 000,- Kč). Cizinci to dělávali tak, že si půjčili a vložili na účet. Cizinecká policie si to kontroluje tuším někdy v průběhu potvrzení pozvánky, takže je třeba to tam pár týdnů nechat (samozřejmě, že jde o obcházení zákona, ale kdo má třeba 60 000 „na skladě“). Dříve se šlo splnění vyhnout prohlášením o úhradě nákladů pobytu. To již neplatí. Výpis z účtu ale může být nahrazen výpisem zůstatku z automatu a kartou zapůjčenou policistovi k ověření/ okopírování. Prohlášení o úhradě nákladů spojené s pobytem a vycestováním cizince se pak doporučuje přiložit k žádosti o vízum.

Dále potřebuje 300 Kč kolky, jejž Vám na policii neprodají – pouze na poště. V Praze se pozvání ověřuje na Olšanské (tam se též musí po přicestování do 3 dnů přihlásit k pobytu.

K ověření pozvání se též požaduje doklad o ubytování. Pokud u Vás tak musíte být jako majitel v katastru či předložit nájemní smlouvu a nejsem si jist, zda i souhlas pronajímatele s ubytování další osoby, patrně ale nejspíš ne.

Podání žádosti o potvrzení pozvánky probíhá (alespoň na pobočce v Olšanské) tak, že na čekací lísteček Vás pozvou k počítači, kde vyplníte číslo svého dokladu (bude ofocen), r.č. a číslo pasu , datum a místo narození pozvaného a pár dalších údajů. Dále čekáte a v další místnosti Vás na to samé číslo lístečků vyzvou k předložení OP a kolků 300.-. Není třeba se objednávat.

Prověření trvá až 7 dní, takže po této době se lze zastavit pro výsledek. Platnost pozvánky trvá půl roku od vydání. Do této doby by měla být podána žádost o vizum. I když žádáte o vizum na 90 dní, rozpětí doby na pozvánce, po kterou se zavazujete hradit výdaje může být až 6 měsíců – pokud tedy plánujete pozvat cizince např. od dubna do června, přihodtě na každé straně měsíc, ať máte lepší rozpětí pro letenku.

Pokud pozvánku potřebujete opravit (např. já zaměnil r.č. za číslo pasu). Je nutné požádat znovu (kolky 300, výpis z účtu) a písemně požádat o zrušení dřívějšího pozvání (maj na to formulářek) a toto chybné pozvání též vrátit! V opačném případě by to považovali za pozvání druhé osoby a chtěli dvojnásobek prostředků na účtě.

Zpáteční letenka

Zde si jen ohlídejte, kolik Vás bude stát storno, pokud Vám vizum nedají a zda to lze nějak pojistit. Případně do kdy lze storno učinit. Pozor taky na přestupy. Např. občané arabských států potřebují v Evropě i transitní vizum, pokud jsou na letišti déle než osm hodin. Arabské státy to mají recipročně pro občany EU. Takže když jsem chtěl před pár lety do Vietnamu přes jednu arabskou společnost, zjistil jsem že musím pro 12 hodinový transit jet vyřídit visum do Vídně (nejbližší zastoupení dané arabské země), tak jsem raději letenku za poplatek 1500 stornoval … Podobné nároky mohou být kladeny na občany ostatních zemí a pokud má mít pozvaný přestup jinde než v schengenském prostoru (žádáte totiž o shengenské vizum), ověřte to.

Zdravotní pojištění

Pojištění není třeba pro prozvání a dává se až na ambasádě k žádosti o vízum. Může se stát, že nesplníte nárok na ověření pozvánky či pojištění si zařídíte duben až červen, ale super letenka vyjde např. 29.3. 27.5 – proto jej zařiďte až nakonec. V roce 2007 to nabízela pouze VZP a stálo to lehce přes 2000 na měsíc bez léků. Nyní se u Ergo pojišťovny, patrně dcery pojišťovny Ministerstva vnitra dostanete na 500,- za měsíc pro základní Schengen zdravotní pojištění cizince. Vše lze vyřídit dálkově a přijde Vám to poštou.

Formulář žádosti o vizum

Použijte ten anglický (elektronicky editovatelný) a pozvanému předvyplňte, vše co můžete. Ušetříte práci a zmatky oběma. Zde již rozpětí nastavte dle letenky (- max. 90 dní pro standardní vizum).

Cizinec by tak na ambasádě měl předložit pozvánku, pojištění, pasu a prohlášení o úhradě nákladů případně doklad o koupi zpáteční letenky. Být připraven k sejmutí biometrických údajů (není možné se nechat zastoupit) a uhradit vízový poplatek. Vydání víza trvá zpravidla týden.

Cestování rodinného příslušníka bez víza –pevné nervy

Rodinného příslušníka občana EU vymezuje § 15a zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, znění pp. (v zásadě manžel, dítě do 21, nezaopatřený rodič či dítě do 26, partner a další dle podmínek § 15a).

 § 20/4 „Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie a na území hodlá cestovat společně s tímto občanem Evropské unie nebo cestovat za tímto občanem, který již na území pobývá, je oprávněn podat žádost o udělení krátkodobého víza také na hraničním přechodu.“ (dříve § 26).

Podmínky takového víza stanoví dle § 20/1 nařízení EPR 809/2010 o kodexu společenství o vízech, ale bez práce získáte informace na této stránce MZV (pas, foto, doklad o příbuznosti, formulář žádosti o udělení schengenského víza). Samozřejmě alespoň úřední překlad příbuzenského dokladu do angličtiny a u států, s nimiž nemáme dohodu o právní pomoci bych určitě neopominul superlegalizaci překladu i původního dokladu na ambasádě.

Chce to však pevné nervy. Tvrzení, že jste tak trochu vydáni na milost pohraničních úředníků je sice nepravdivé, ale v praxi není daleko od pravdy, takže to bylo jak na letišti v Sai Gonu, tak ve Frankfurtu poměrně napínavé. Já jsem tuto možnost zvolil protože na v ambasádě v Hanoi se na mě v roce 2007 vybodli, jak se svatbou (šlo o doklady nikoli obřad samotný), tak s vízem pro ženu. Museli bychom oba jet 2 dny tam a dva dny zpět (Nha Trang – Ha Noi) a za týden si to zopáknout ještě jednou, protože podání žádosti ani vyzvednutí víza nebylo dle jejich tvrzení možné na základě plné moci. Naopak v roce 2010 (již po změně vedení) nám velmi pomohli při obstrukcích Frankfurtu a vietnamského dopravce. Doporučuji, pokud to není velká obtíž, si vízum zajistit předem z ČR i kdyby mělo jít o placené turistické (pokud máte ještě před svatbou), ač to může být mnohdy obtížnější než příbuzenské.

Razítko pobytu do pasu … hlavně po výměně pasu

Mění-li si cizinec pas neměl by zapomenout zajít na cizineckou polici pro razítko trvalého pobytu, předpokládám, že obdobná razítka budou pro víza. Průkaz trvalého pobytu spolu s pasem opravňuje cizince ke vstupu. Viz citace Odboru Azylové a migrační politiky z 5.5.2010.

„Skutečnost, že cestovní pas neobsahoval otisk razítka potvrzující udělení trvalého pobytu ve formátu „knížky“ nemá žádný vliv na způsobilost cestovat s tímto dokladem (rozuměj těmito doklady) z/na území ČR…

Podmínky pro vstup na území EU jsou stanoveny v čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex). Z tohoto ustanovení vyplývá, že platný cestovní pas a platné vízum či povolení k pobytu opravňují příslušníky cizích zemí k cestě na území Evropské unie. Uvedené informace jsou také členskými státy pravidelně poskytovány organizaci IATA, která zajišťuje jejich distribuci do systému TIMATIC. Tento systém využívají letečtí přepravci pro kontrolu cestujících v rámci odbavovacího procesu.“

Problém byl v tom, že Němci ve Frankfurtu patrně špatně porozuměli nějaké metodice ČR a tyto pasažéry Vietnam Airlines vraceli. A znáte Vietnamce, ti se často nehádají i když jsou třeba v právu. Takže mi ženu po náročné cestě z půlky Vietnamu 2x v Saigonu odmítli i přes ujištění české ambasády o správnosti dokladů. Následně zaplatili 1000 USD odškodné. Zajímavé, že rok na to, kdy už razítko ale měla, jí pustili až po co tom, co jim sdělila, že minule platilo Saigonské letiště 1000,- USD. Každopádně ač razítko trvalého pobytu do pasu nepotřebujete, určitě si jej opatřete. Mj. k dobru úsměvná story o německém pořádku. Pomáhal jsem kamarádovi s dovozem tiskárny a 2x jsem zaslal potvrzení o DPH a další podklady, načež se ozvali, že jsem jim dotčené dokumenty slíbil, ale nezaslal. Přeposlal komunikaci a zeptal se a kolikrát jsem vám to slibil, o.k. tak tady to posílám po třetí :), načež přišel omluvný mail.

 Svatba v cizině je někdy dlouhodobý proces podléhající schválení

Ve Vietnamu a tuším, že i v Japonsku a patrně v dalších státech svatba není jednorázový úkon. Ve Vietnamu svatbě cizince předchází lékařské a psychiatrické vyšetření a pohovor s místními úřady – důvod je stejný jako následné pohovory na cizinecké polici v ČR – jestli je to z lásky. Ale navíc, tam Vám to ještě 2 měsíce až rok schvalují, takže není možné tam přijet a po svatbě si manželku odvézt … Uznání na matrice pro svatby s cizinci (v Brně) proběhlo bez problémů. Stačil úřední překlad. Superlegalizace či apostilace by byla třeba jen pro státy bez dohody s ČR o právní pomoci (proto se někdy Češi oddaní v cizině raději znova oddají doma, než zařizovat uznání).

více k Uznání a ověření listin vydaných cizím státem http://cizinci.poradna-prava.cz/cizinci-3ti-zemi/overovani-verejnych-listin.html

Poradny
Též doporučuji se informovat v některé z poraden, jež se na tuto problematiku specializují viz odkaz výše či http://www.integracnicentra.cz/.

[1] § 15 Pozvání

                (1) Rozsah údajů uvedených v pozvání k pobytu cizince na území, který nepřesáhne dobu 3 měsíců, stanoví přímo použitelný právní předpis Evropských společenství27).

                (2) V pozvání k pobytu cizince na území delšímu než 3 měsíce se zvoucí osoba zavazuje, že uhradí náklady

a) spojené s obživou cizince po dobu pobytu na území až do vycestování z území,

b) spojené s ubytováním cizince po dobu pobytu na území až do vycestování z území,

c) spojené s poskytnutím zdravotních služeb po dobu pobytu na území až do vycestování z území, případně též s převozem nemocného nebo ostatků zemřelého,

d) spojené s pobytem zajištěného cizince na území a jeho vycestováním z území.

  12 komentářů to “Pozvání osoby ze země mimo EU, svatba s cizincem v zahraničí”

 1. Dobrý den, prosím ráda bych se zeptala, kde najdu všechny potřebné věci, instrukce a formulář k pozvánce pro přítele, kterého bych zde chtěla pozvat. Jedná seo příslušníka z třetí země ( Tunis).

  Nebude to na trvalo, jen na několik dnů ( do měsíce)

  P.S.
  Jak dlouho ttrvá vyřízení pozvánky a co vše musí udělat on z jeho strany.
  případně kde bych našla i tyto informace.

  Děkuji Jana Hlaváčová

 2. Dobry den chci pozvat manzela ktery zije v Iraku-kurdistanu do CR zajimalo by me jak dlouho to trva nez se pozvani vyjedna. Dekuji

  • § 180 zákona 326/1999 Sb. o pobytu cizinců stanoví cizinecké policii na ověření pozvání lhůtu 7 dní. Záleží tedy spíše na Vás, jak rychle splníte podmínky pro ověření pozvánky a na manželovi, jak rychle získá vízum. Pokud jste se nebrali před českým úřadem, je na vás, zda jej pozvete jako turistu či zda podstoupíte proces uznání sňatku (poměrně složité a několik měsíců trvající ověřování oddacích dokumentů viz odkaz na čl. o ověřování listin vydaných orgánem jiného státu).

 3. Dobrý den.Prosím mám jeden dotaz,chci pozvat ze zahraničí ( z Ruska ) jednu osobu,a chtěl bych vědět jaké jsou podmínky k této pozvánce.Děkuji za kladné vyřízení Lubomír Hruška

  • Zde je spíše prostor pro právní dotazy. Úřední detaily např. pozvánky je vhodné vyhledat přímo u zdroje – odkazované stránky.

 4. Dobry den, ja jsem z CR a snoubenec je z Iranu. Budeme se brat v India protoze tady pracuju a pak manzelstvi necham zargistrovat v Brne. Ja jsem se jen chtela zeptat, jak budeme cestovat do CR. Musi si pokazde pozadat o turisticke vizum? Nebo jak se to v takovych pripadech dela? Pozdeji se samozrejme do CR vratim az dokoncim svuj pracovni ukol v Indii. Jak se to pak resi s jeho vizem?
  Nebo kdyz svatbu udelame v CR, je doporucene aby se v pozvance zadal ucel svatby? Aby dostal turisticke vizum na delsi dobu z ucelu svatby? Neb se to nedoporucuje? A mel by prijit jen jako tourist?
  Ja jsem z toho nejak zmatena jak tu situaci resit. Dekuji

  • Vím, že o tu poslední radu v bodu 4 dále jste nežádala, ale nerad bych žil se svědomím, že jsem někomu pomohl do pekla a nevaroval jej. Odpověď berte jako celek nebo nechte být…
   Teeeda. To jste si na sebe ušila pořádný bič. Zkoušel jsem teď turistické visum pro švagrovou z Vietnamu a to je pořádné peklo, jako právník jsem musel pořádně zapnout a stále jej nemáme /připravuji reportáž). S Indií patrně nemáme dohodu o právní pomoci http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/indie/smlouvy/index.html a občané blízkého a středního východu mají nejpřísnější vízový režim. Ono je několik variant, ale tady to je extrém extrémů, tak Vám rovnou vyberu tu nejbezpečnější.
   1. Pokud trváte na Indii či jiném státě než ČR, domluvte se na obřadě na ambasádě ČR, i kdyby jste na termín měli čekat měsíce a měli za obřad platit velkou sumu.
   2. Pokud se nevezmete na ambasádě a budete si to budete chtít nechat registrovat v Brně, patrně nemáme dohodu o právní pomoci a bude to chtít superlegalizace přes ministerstva zahraničí a ambasádu. To samé Vaše doklady, že jste svobodná svéprávná apod. jež budou muset být před svatbou přeloženy do indštiny a supelegalizovány. Když na tom začnete tvrdě dělat dnes, počítejte tak 1,5 roku než bude manželství uznáno a jestli vůbec.
   3. Pokud budete sezdáni i dle práva ČR, žádejte vždy o visum, v ČR pak můžete požádat o přechodný pobyt.
   4.Pusťte si film Bez dcerky neodejdu a tohle veliké dobrodružství ještě jednou zvažte. I kdyby to byl ropný šejk a snažil se sebevíc a vydrželo mu to nejen prvních 5 let (to dle zkušeností mých známých u muslimů a Evropanek není časté a ty holky pak končí špatně, konkrétně 2 případy se špatným koncem, žádný s dobrým), bude to bolet mnohem víc, než si teď myslíte. A to mám ženu z kulturně pohodové země, jež má v ČR neutrální či mírně pozitivní pověst, takže facku na ulici chytla jen jednou, sprďana, co tu dělá, víckrát. A věřte, že je to náročné i při nadprůměrných ekonomických schopnostech manžela a nadprůměrné oboustranné toleranci. Ono s Čechem je pravděpodobnost, že to vydrží nějakých 55%, s cizincem obecně 30% (dle dat ČSÚ 2007) a s cizincem ze země s velmi odlišnou kulturou odhadem tak 15%.

 5. Dobrý den. Mám přítelkyni z Moldavska se kterou žiju a pracujeme spolu v Německu. Chtěli bychom se vzít a přemýšlíme kde by to pro nás bylo nejlepší. Zdá v Německu nebo u nás v Česku. Pochází ze země mimo schengensky prostor a tady v Německu je jen na pracovní vízum. Máte pro me radu nebo odkaz ne stránky kde se všechno dozvím? Děkuji Dostal

  • Poku má ČR dohodu s Moldávie dohodo o právní pomoci s ČR (zjistíte na stránkách Min. zahraničí), kde se uznávají rozhodnutí státních orgánů (nevím jak by to bylo s církevním sňatkem v Moldávii), tak je to skoro jedno. Pokud takovou dohodu s Moldávií nemáme, doporučuji svatbu v ČR. Obvykle se vyžaduje potvrzení o tom, že není vdaná (způsobilost uzavvřít manželství) a někdy i zdravotní prohlídka (mě třeba ve Vitenmu vyšetřili jestli nejsem blázen :), ale ještě si to prověřte na matrice země, kde se budete brát. Pokud není dohoda o právní pomoci, musel by se doklad o způsobilosti uzavřít manželství a případně i jiné doklady nechat superlegalizovat.

 6. Dobrý den, moje sestra se zasnoubila s klučinou z Alžírska a otěhotněla. Teď mu posíláme pozvánku do ČR za účelem dovolené, ale chtěli by se také vzít, aby měli úplnou rodinu. Mohli by jste mi poradit, na co si dávat pozor, jak dlouho trvá zařídít sňatek s cizincem, a jestli by byl problém, kdyby bydlel u mé sestry, když ho zvu Já.

  • Hlavně ať má v pořádku doklady. Potvrzení o tom, že je svobodný (oprávněn uzavřít manželství), nechť je řádně ověřeno. Jak ověřit listinu vydanou v Alřísku Vám sdělí na min. zahraničí případně v centrech, neziskovkách specializovaných na cizince. Pokud s dnou zemí nenmáme úmluvu o právní pomoci (uznání listin vydaných daným státem), bude třeba superlegalizace listiny o způsobilosti uzavřít manželství.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

lze vyplnit cokoli

není zveřejněn a magazín s ním nijak nenakládá