Led 082016
 

8.1.2016

Rád komunikuji otevřeně s přátelským popichováním a nezřídka, 1-2 týdně se stane, že někdo zčervená. Říkám si, asi bude více slušný, ale při pohledu s odstupem to ani moc indikativní není. Červenání druhého mi dává jakýsi pocit vítězství nad druhým aniž by to bylo vykoupeno ztrátou sympatií (tj. aniž bych musel „zaplatit“) a také působí, že je mi daný člověk sympatičtější. Na sobě to moc testovat nemohu, jelikož když si mě někdo nebo nějaká hrátka přírody podá, tak se jen směju, jakej nářez jsem to zas dostal.

Článek BBC jde v touze za poznáním mnohem dál a stojí za přečtení. V zásadě říká, že červenání, jež mj. jiné nelze nasimulovat, je neverbální omluvou ve snaze vyhnout se konfliktu. To i v situacích, kdy jsme konflikt nevyvolali např. zkušenost aktérky článku při stížnosti kolegy vůči neurčitému počtu lidí na nepořádek na toaletách, který nezpůsobila. Psychologem to hodnotil jako omluvu za to, že jsme chtě nechtě dali důvod být podezřelí. Dalším příkladem je proslov před více lidmi, kde zčervenání má ukázat slabost a snahu zabránit či zmírnit konfliktní reakce a zčervenání při prdnutí někoho v naší společnosti na veřejnosti ukazuje, že dané porušení pravidel vyvolává náš nekomfort a nesouhlasíme s ním. V navazujícím experimentu dobrovolníci do svého týmu častěji vybírali osoby se červenající a červenání je hodnoceno pozitivně pro obecnou sociální interakci. V druhém navazujícím experimentu se prokázalo, že osoby červenající se jsou více altruističtí. V sexuální rovině jeden z dotazovaných psychologů uvádí, že červenání pomáhá při navazování dlouhodobých vztahů (hledání sociálnější, poctivější osoby), ale může odrazovat při flirtu, kde prý se inklinuje k hledání spíše sebevědomého partnera.

Posledně uvedené se však trochu tluče s tím, že v kontextu probírané pozitivně vnímané sexuální komunikace (a asi i největší blb pozná, zda se protějšek červená „příjemně“ či znechucením) vyjadřuje červenání náklonnost k Vám, což si při troše životních zkušeností uvědomíte a normální člověk za stejných okolností preferuje cíl snáze dostupný…

[poll id=“6″]

[poll id=“7″]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

lze vyplnit cokoli

není zveřejněn a magazín s ním nijak nenakládá