Čvc 192019
 

Text slouží jako má pracovní reference.

Vyhrané soudní případy

2003 pozice: zástupce žalobce Vojenský úřad pro právní zastupování x neplatící vojáku z povolání za nájem služebního bytu – promlčený dluh na nájemném, argumentace platbou jako uznáním dluhu

2005 pozice: zástupce dlužníka x AK – 57000 Kč fiktivní půjčka za nerealizované studium – žaloba po 2 letech stažena

2009 pozice: zástupce jednatele žalovaného na vrácení odměn 480 000 Kč x AK. První instance přiznala nárok. Klientovi doporučeno odvolání s tím, že rozhodnutí soudu je chybné. Klient to nechtěl s tím, že to použije jako argumentaci v pararelním soudu. Na něm uzavřel smír tak, že získal i vše, o co šlo na prvním soudu.

2008 pozice: žalovaný autor x obchodník s cennými papíry – žaloba na ochranu jména právnické osoby s žádostí o náhradu škody 10 mil. Kč

2010-13 pozice: zástupce navrhovatele v insovenčním řízení (dluh 460 000 Kč) – zapojili jsme se jako druhý navrhovatel ve fázi zamítnutí návrhu (jiný věřitel dostal zaplaceno a návrh stáhl) – procesně složité – již jsme nebyly pouze přistoupivší, ale usilovali o pozici „navazujícího“ výlučného navrhovatele insolvenčním řízení, v první instanci úspěšně prohlášen konkurs, v odvolání zamítnuto – má formální chyba – neověřený podpis navrhovatele. Napodruhé prohlášen konkurs, potvrzen vrchním soudem (k řízení se přidaly banky a ČR příslušný úřad práce). Navrhovatel dostal zálohu na náklady konkursu 25 000 Kč zpět v trestním řízení (zponevěra majetku jednatelem dlužníka).

2014 pozice: zástupce černého pasažéra x AK – náklady protistrany na právní zastoupení sníženy z 4700 Kč na 1000 Kč – dle judikatury NS, ÚS

2017 – pozice: zástupce žalobce x cestovní kanceláří poskytnuty horší než smluvené služby. Vysouzen 7000 Kč rozdíl ceny a 7000 Kč náhrada újmy za zkaženou dovolenou. Nebýt to sestra, nežaluji to – časově se to nevyplatí (40 hodin právní práce a přípravy důkazů a podání a jeho doplnění – soudkyně se možná cítila poubořena, že i toto někdo vůli žalovat a žádala doplnění zcela zbytečných důkazů).

Zahrnuty jsou pouze sporné případy, nikoli jasné žaloby pohledávek.

Prohrané soudní případy

2016 pozice: zástupce žalovaného x AK: dluh 8000 Kč neplacen, na výzvu nereagováno. Rozporovány náklady na uplatnění pohledávky. Má chybná domněka, že předžalobní výzva má být 7dní před podáním žaloby doručena (ve skutečnosti má být odeslána). 1700,- za přísudek navíc uhrazeno klientovi.

Mimisoudní spory

výhry

2006-8 – pozice: žalovaný dlužník x šmejdi – zasláno jiné spodní prádlo (neobjednaná zásilka) – obchodu poskytnuta lhůta pro 2 měsíců vyzvednutí, po 8. upomínkách to vymahačská agentura odepsala, podobný scénář se opakoval o pár let později se „švýcarskými“ žiletkami (2 upomínky) a vitamíny NaturaMed farmaceutical (v telefonátu uznána neplatnost smlouvy uzavřené po telefonu)

2014 – 2019 – pozice: žalovaný dlužník x Družstvo na parkovací stání mělo ve stanovách příspěvky od členů, ale za zvýhodněné nájemné umožňovalo parkovat jen členům a nikoli např. Jejich nájemcům, členové tak platili příspěvky aniž by mohli užívat majetku družstva. Jejich místa pak byla za tržní nájem pronajímána cizím lidem. Po několi výzvách od advokáta mi družstvo dalo za pravdu a příspěvky v rozporu s dobrými mravy zrušilo.

2012 pozice:zástupce poškozené x Vietnam Airlines nadvakrát odmítly do ČR z Vietnamu přepravit osobu s trvalým pobytem v ČR, s tím, že nemá v pase razítko trvalého pobytu a pas a průkaz trvalého pobytu je nedostatečný. Stanovisko MV ČR – doklady jsou dostatečné. Odškodnění leteckou společností 1000 USD.

2015 pozice: zástupce SVJ x dodavatel oken VEKRA ČR odmítl realizovat závaznou dodávku oken pro SVJ s tím, že se spletl a uvedl cenu bez DPH (zadávací dokumentace včetně DPH). Navýšili jsme cenu o 10% jako gesto dobré vůle a pohrozili soudním vymáháním plnění.

2016 – pozice: zástupce dlužníka x autopůjčovna – dlužník nevrátil dodávku včas. Půjčovna chtěla auto vrátit do půli dalšího dne, jinak že by přišla o zakázku. Uhrazen další den 1000 Kč odmítnuta smluvní pokuta 1500 Kč. Pracovník půjčovny na to konto požadoval náhradu za již existující škodu na voze, volána policie a oznámen přestupek podvodu.

2018 – pozice: zástupce spotřebitele x šmějdi nechtěli vzít zpět luxusní křeslo za 60 000 ve lhůtě 14 dní

Nejsou zahrnuty spory, kde jsem právně radil jako redaktor (v podstatě anonymní bezplatná báze) magazinspotrebitele.cz a neznám jejich výsledek. Nikdo mi nic nevyčetl, o případných chybách či prohrách nevím.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

lze vyplnit cokoli

není zveřejněn a magazín s ním nijak nenakládá