Zář 072015
 

7.9.2015

Dobrý den, jsem vlastníkem jedné poloviny rodinného domu. V roce 2007 jsem byl v těžké finanční situaci a druhou polovinu domu včetně všech pozemku ode mne odkoupil podnikatel, který jej pronajímá romským občanům bez mého souhlasu. Jsem v současné době těžce nemocný, jsem onkologický pacient a pečuje o mne soused. Jak mám postupovat, abych uvedl své záležitosti ohledně pronajímání druhé poloviny domu.

1. Nájemní smlouva byla sepsána bez mého souhlasu a nebyla mi ani ukázána.

2.Nájemníci nedodržují podmínky běžného občanského soužití, porušují hygienické podmínky, jsou hluční, ruší noční klid atd.

3. Pronajímatel si ponechává celý pronájem pro sebe a nechává dům chátrat. Nic neinvestuje do oprav domu. Děkuji za odpověď (red. krác.).

 

Ad1 Užívání části domu spoluvlastníkem

Předpokládám, že varianta prodeje Vašeho podílu by nebyla ekonomicky výhodná, jsou-li v druhé polovině dlouhodobě neukáznění nájemníci, navíc v současném stavu se těžko budete stěhovat. Budete-li mít na vyplacení druhé poloviny domu, čtete o možnostech zrušení a vypořádání spoluvlastnictví čl. Prodej nemovitosti bez souhlasu spoluvlastníka. Pokud na vyplacení nemáte, stěhovat se nechcete a svou část zhruba odpovídající podílu sám užíváte, těžko spoluvlastníkovi bránit užívat, pronajímat část domu odpovídající jeho podílu.

Ad2 Obtěžování souseda emisemi hluku, prachu, kouše, apod.

§ 1013 OZ přikazuje zdržet se všeho, čímž vlastník (analogicky i spoluvlastník) omezuje svého souseda nad míru přiměřenou. Na to lze reagovat žalobou na zdržení se chování, ale to jsou spíše poměrně uchopitelné věci např. vypouštění odpadních vod na Váš pozemek, chování vepře, provozování diskotéky apod. Vepřín či disco soud může nechat odstranit, škody z odpadních vod na Vašem pozemku bude muset soused nahradit, ale těžko soud nařídí nasazení roubíků … Jedinou vzdálenou hrozbou tak bude, pokud by jste (lékařským posudkem) prokázal, že Vám hlukem působí značnou újmu na zdraví či psychice a soud Vám za to proti spoluvlastníku, jenž nerespektoval pokojný stav, přizná peněžní náhradu za škodu na zdraví. V praxi jsou takové žaloby v ČR úspěšné spíše ojediněle, ale spoluvlastníka alespoň 2 x doporučeně s doručenkou vyzvěte k nápravě, aby později neříkal, že o ničem takovém neví. Ohledně špatné hygieny ve společných prostorách domu – jde-li o nepořádek nad míru v takových místech přiměřenou, můžete stav fotograficky a ideálně i se svědkem zdokumentovat, zaslat 1 lépe 2 výzvy vlastníkovi na zdržení se takového jednání, a pokud to nepomůže, najmout na fakturu uklízeče a požadovat po spoluvlastníkovi její úhradu/y.

Ad3 Donucení spoluvlastníka na podílení se na nákladech na údržbu spol. věci

Náklady na údržbu a opravy společné věci bez souhlasu spoluvlastníků upravuje § 1136 ve 2 režimech (pozn. samostatně je řešeno pro spol. vlastníků jednotek). 1 zhodnocení 2 záchrana věci. Při zhodnocení nelze požadovat náklady, ale pouze to, oč se nemovitost zhodnotila (tj. nikoli peníze vynaložené na úpravu, např. cenu cementu a práce, ale rozdíl dle odhadu ceny nemovitosti před a po úpravě). V režimu písm. b) tj. úpravy nutné pro záchranu věci lze požadovat náklady, tj. vše. O záchranu věci se dle mého soudu bude konat i tehdy přestala-li nemovitost v důsledku absence údržby splňovat či bude-li hrozit, že přestane splňovat technické, hygienické či jiné limity dle závazných předpisů nezbytné pro užívání nemovitosti pro zkolaudovaný účel. Do této kategorie patří i závady – při jejichž neodstranění vznikají na nemovitosti další škody (např. při zatékání střechy hnijí rámy apod.).

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

lze vyplnit cokoli

není zveřejněn a magazín s ním nijak nenakládá