Led 092013
 

§ 37d zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pp

Odst 6 „Náležitosti žádosti o státní příspěvek a podrobnosti jeho poskytování podle odstavců 1 až 5 stanoví vláda nařízením.“

Toto nařízení vlády zatím nebylo vydáno, nárok na příspěvek tedy fakticky není účinný.

Ve zkratce pro nepodnikatele, při sešrotování vozu strašího 10 let, jehož majitelem jste byli min. 2 roky, a to při požádání do 6 měsíců před či po registraci nového vozu do 500 000 s příspěvkem 30 000 resp. do 700 000 pro elektro, hybrid, plyn s příspěvkem 60 000,-.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

lze vyplnit cokoli

není zveřejněn a magazín s ním nijak nenakládá