Čvn 292012
 

Korupce, velké společenské téma. Tady to ale nebude až tak o korupci politické, ale spíše korupci nás všech. Pomalu přestává být trendy, „kdo nekrade okrádá rodinu“. Ale když dojde na lámání chleba – např. můžem koupit věc o 10% levněji bez dokladu či o 20- 50% levněji na firmu, vyměkneme, či někdy dokonce nechceme doklad jen proto, abychom nebyli za prudiče (asi není nutné si jej brát třeba v lékárně, kde to nasází do registrační pokladny či v trafice při koupi novin, ale jo u benzínky, jež s neodebranými doklady mohou čachrovat). Nesměji se, když mi někdo vypráví fórky typu, „jo Opencard, tam se napakovali, jediné co mě mrzí, že jsem u toho nebyl…“ Na takové vtipy i jejich „distributory“ se pak dívám s despektem. Je třeba dát svým známým i kamarádům jasně najevo, že daně se mají odvádět a krást se nemá, přestože takový názor může být leckdy menšinový či dokonce terčem posměchu. Krást či unikat nebo odklánět určitě není cool a filuta by neměl požívat náš respekt. Korupce a nejen ta ve státní správě, jež je aspoň trochu vidět, ale i v soukromém sektoru, není korupcí politiků a manažerů, ale nás občanů, kteří ji ve společnosti akceptují a dennodenním životě podporují. Samozřejmě, přestože jádro problému vidím v nás, jsem i pro opatření, jež boj proti korupci a kriminalitě vůbec mohou posílit, a to zejména zabavení či zdanění majetku bez prokázaného důvodu nabytí a institut umožňující velmi výrazné snížení trestu u trestně odpovědného oznamovatele korupce (viz konečně možnost snížení pod dolní sazbu u spolupracujícího obviněného dle § 58/4 z. č. 40/2009Sb. trestní zákoník v spojení se § 178a 141/1961Sb. trestní řád, oboje ustanovení s účinností od 1.1.2010 a od září 2012 i možnost upuštění od potrestání). Nejde o to, že bychom pak zde vedle potrestaných měli „beztrestné práskače“, ale zejména o preventivní účinek – strach potenciálních pachatelů ze spolupracujících obviněných.

 Též věřím, že člověk by až na výjimky měl dostat druhou šanci, že se může změnit a sekat latinu. Proto mi přijde nesmyslné bez rozdílů odmítat přijetí bývalých členů KSČ do TOP09. Krom toho si myslím, že velká většina z nich neprovedla nic špatného. Pokud by však chtěl moralizovat člověk, který má sám máslo na hlavě, či byl v minulosti desítky let alespoň nucen brodit se bahnem korupce v rámci svého byznysu, měl by tak činit s náležitou pokorou a nedělat si z toho své PR. Nezní to za daných okolností důvěryhodně. Jen doufám, že se u jednoho takového politického hnutí nebudou opakovat události Věcí veřejných.

 Návrh de lege ferenda:

Zavést institut zdanění či zabavení příjmů bez prokázání legálního důvodu nabytí

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

lze vyplnit cokoli

není zveřejněn a magazín s ním nijak nenakládá