Čvc 312014
 

Nejvyšší a Ústavní soud ČR mám v úctě. Jejich rozsudky jsou ve velmi vysokém procentu případů správné a detailně propracované. Navíc si jich vážím pro jejich rozhodování „srdcem a rozumem“ ve prospěch drobného človíčka nikoli duchem zákona, což předvedly mnohdy v oblasti ochrany spotřebitele a v poslední době zejména v cutech (čti katech 🙂 vymahačských firem.

I oni však někdy uklouznou např. s dovozením povinností registrovat vypořádání nemovitosti na katastru do 3 let od rozvodu, squeeze out pouze za přiměřené protiplnění, kde naznačily vůli se s tím prát, ale nedotáhly to (o tom nepublikuji z osobně-profesních důvodů) či lehce vrávorají – nadměrná ochran osobnostních práv např. čl. pořizování záznamu bez souhlasu a použití záznamu jako důkazu

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

lze vyplnit cokoli

není zveřejněn a magazín s ním nijak nenakládá