Čvn 012012
 

V souvislosti  s článkem Alkohol na kole a řidičák mě napdla otázka, jak lze zakázat člověku, jež se dopustil sexuálního zneužívání, výkon práce s nezletilými např. neplaceného vedoucího zájmového kroužku či učitele. Učitel je jasný jako výkon povolání. Ale co vedoucí zájmového kroužku. S odřenýma ušima by to bylo možno posoudit jako výkon funkce (ač se domnívám, že zákon tím spíše myslí oficiální funkce veřejných činitelů či v rámci právnických osob). Co když ale delikvent v rámci zájmového kroužku nebude mít žádnou funkci, prostě tam jen občas s něčím vypomůže nebo tam dokonce bude chodit jako přestárlý člen… Domnívám se, že obdobný institut (zákaz vstupu do míst, kde se zdržují převážně děti či účast na akcích, zaměřených na děti) v ČR chybí. Na případ nedopadá ani žádné z ochranných opatření (§ 98 a násl. TZ). Rodinné právo zná úpravu styku s nezletilými (vlastními dětmi), to však řeší něco zcela jiného – rodinné problémy nikoli obecnou prevenci sexuální recidivy. Možná nemá smysl být až tak extrémní a zakázat průchod kolem školy. To by dotčený nemohl chodit skoro nikde, ale zákaz účasti na akcích a činnostech zaměřených na děti už jednoznačně smysl má a bylo by dobré dát takový nástroj soudům k dispozici.

Návrh de lege ferenda: Upravit v trestním zákoníku zákaz účasti sexuálních delikventů na akcích a činnostech zaměřených na nezletilé.


[1]              § 73 trestního zákona Zákaz činnosti

(1) Soud může uložit trest zákazu činnosti na jeden rok až deset let, dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti s touto činností.

(2) Trest zákazu činnosti jako trest samostatný může soud uložit pouze v případě, že trestní zákon uložení tohoto trestu za spáchaný trestný čin dovoluje a jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.

(3) Trest zákazu činnosti spočívá v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání nebo funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení, nebo jejíž výkon upravuje jiný právní předpis.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

lze vyplnit cokoli

není zveřejněn a magazín s ním nijak nenakládá