Led 042016
 

Dobrý den, prosím o vysvětlení v této záležitosti: Vlastním společně s 2 příbuznými pozemek (orná půda). Já vlastním 1/2, moji 2 příbuzní každý po 1/4. Chci svou polovinu věnovat dceři. Pozemek je však v katastru veden pod jedním parcelním číslem s vymezením vlastnictví 1/2, 1/4, 1/4,, jak jsem uvedla výše. Ráda bych požádala o rozdělení pozemku a vyměření a určení, která polovina mi přesně patří. Kdo o tomto rozhoduje, pokud se nedohodnu s ostatními spoluvlastníky? Děkuji za odpověď. F.

Podmínky rozdělení pozemku upravuje § 1142 OZ odst. 2 a násl.. (není-li dohody více k možným řešení též související článek Prodej nemovitosti bez souhlasu spoluvlastníka). Pozemky byste měli nechat vyměřit geodety a následně navrhnout jejich rozdělení a zápis jednotlivých vlastníků do katastru. U jiných než zemědělských pozemků je rozdělení možné u za méně přísných podmínek, ale v každém případě je třeba mít vyřešeno právo přístupu na pozemek např. služebností cesty dle § 1276, jinak by dělení nejspíš nebylo povoleno.

  One Response to “Dělení pozemků 4.1.2016”

  1. 20.10.2015 Mohou se při dědickém řízení rozdělit pozemky (red. krác.)? VB, okres neznámý

    Ano, upravují § 1694 – 1700 OZ.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

lze vyplnit cokoli

není zveřejněn a magazín s ním nijak nenakládá