Dodavatelé energie – Jak vybrat

Na začátek něco málo o tvorbě ceny.

Elektřina Praha (2013)2014 – 4 členná domácnost (bez elektrického ohřevu a topení) spotřebuje cca 200 KWh/měsíc, tj. 2,4 MWh za rok.

bez DPH EEE E24

Sazba D02 2014

PRE Aktiv Klasik 24 D02 2012 14 Amper Market Bas24 D02d) (2013)14
Regul. sazby distr. (zde PRE)
Cena systémových služeb [Kč/MWh] 119,25 119,25 (132,19) 119,25
Cena na podporu elektřiny z OZE a KVET [Kč/MWh] 495 495 (495
Cena za činnost zúčtování OTE [Kč/MWh] 7,55 7,55 7,55
Měsíční plat za příkon (nad 3×10 A do 3×16 A včetně) 43 43 (48)43
Cena za distribuci (1MWh)* 1616,27 1616,27 (1705,5)1616,27
Daň z elektřiny 28,3 Kč za MWH ve výsledku zde opomenuto ve výsledku zde opomenuto ve výsledku zde opomenuto
Cenové složky dodavatele
Stálý měsíční plat za sil elektřinu (náklady na administrativu dodavatele) 23(email)-28 (papír) 79 25
Silová elektřina (MWh) 1150 1192 (1375)1125
 
Celková cena (distribuce+volitelná + 21% DPH) za měsíc při spotřebě 200 KWh (suma MWh položek*0,200 +69)*1,21=903,4

 

Odhadem 923 (suma MWh položek*0,200 +68)*1,21= 896,14 Kč

 

 

Pro malé firmy je to na MWh v odpovídajícím tarifu o 20% bez DPH více. Pozn. na 2016 se nůžky mezi EEE a Amper market rozevrely při mé roční spotřebě na 1000,- (13000 resp 12000) takže přecházím k Amper Market.

Plyn Praha 2014 domácnost

1m3 plynu= 10,55 KWh, 95m3 = cca 1MWh

kotel do 25 KW, TUV Otop, roční spotřeba cca 950 m3 =10MWh (říjen až duben cca 130-150m3 měsíčně), tj. topení bez vody a vaření pro větší byt či komplet pro 2-3pokojový byt nebo velmi malý domek, maloodběratel

 

bez DPH Pražská   Plynárenská7,56-15MWh ČEZ Comfort   A7,56-15MWh Easy   Europe Energy7,56-15MWh
Regulovaná složka (ERU všude téměř   stejné) zde PraPlyn.
Pevná   cena plyn (Kč/MWh) 151,14 153,27 151,14
Plat   měsíc (rez. kapacita) 83,55 83,55 83,55
OTE   Kč/Mwh 2,13 0 (2,13 asi   započteno výše) 2,13
Volitelná složka
Komoditní   složka (1MwH) 910 856,83 822
Stálý   měs. plat. 110 100,32 25
Roční   spotřeba s DPH 21% 15675 14770 13174

 


[1]              Některé položky ceníků mi přijdou na hraně klamání spotřebitele, náklady by si dodavatelé měli zahrnout do silové elektřiny

Zoufalá informační asymetrie

aktu 5.4.2016 Tento odstavec popisoval stav 2011/2012. Dnes velmi solidní kalkulátor nabízí web http://kalkulator.tzb-info.cz/ a redakce jej doporučuje.

Při zadání jednoznačného webového dotazu např. „výpis z katastru nemovitostí“ či „insolvenční rejstřík“ nepřekvapí, když před stránkami oficiálních institucí mi vyjedou 2 či více komerčních společností – někteří lidé se živí zajišťováním přednostního zobrazení se ve vyhledavačích. Tady jsem byl ale lehce šokován. V první desítce odkazů na klíčová hesla dodavatelé plynu, ceny plnu, srovnání cen plynu apod. se  zobrazily stránky ušetřeno.cz a na dalších odkazech jejich klony (dodavateleplynu.cz), velice designově podobné webu společnosti Lama investments, a.s. levnyplyn.cz. Nutno dodat, že Seznam.cz si vedl v tomto ohledu výrazně hůře než google. Seznam jsem používal z lenosti pro český internet, ale takový rozdíl mě přiměl na něj zcela zanevřít (více Seznam vs Google). Všude nutno zadat mail a telefon, aby jste se do kalkulačky dostali a souhlasit se zpracováním osobních údajů. To je o.k., zdarma to nedělají… Spíš jsem se divil, že pro dodávky plynu v Praze porovnávají pouze 8 dodavatelů (u elektřiny 12 dodavatelů) a taky, že drtivě nejlépe vychází jedna firma.

 Pokud podobnost „nezávislých“ konkrétních zprostředkovatelských srovnávacích portálů  s webem Lama Investment není čistě náhodná, musím společnosti Lama investmest salutovat za marketing a PR. Mj. portál idnes.cz několikrát odkazoval na designově rovněž podobný srovnejenergie.cz.

Háčky napříč dodavatelským spektrem

E.ON po zadání mailu neuvedl ani slibovanou kalkulačku. Pražská plynárenská nabídla pro srovnání asi jen 3 společnosti pro Prahu, což hovoří samo za sebe, a byl docela boj se dostat k ceníku, ze kterého jsem ani omylem chytrý nebyl (2012). U plynu vycházel slušně ČEZ, ale zarážel mě fakt, že je doporučován zprostředkovateli, tj „operátory“ kalkulaček, a pro smlouvy uzavřené po netu do konce roku 2011 nabízí 500,- Kč odměnu. To mi přišlo divné, zvlášť když taková smlouva začne platit až od uplynutí výpovědní doby smlouvy minulého dodavatele (u mě tedy od dubna, kdy už topná sezona končí). ČEZ dále u některých tarifů hovoří o garanci 5% slevě proti ceně dominantního dodavatele pro 1 rok (na konci 2011 2 roky), při trvání smlouvy na 2 roky, v opačném případě spotřebitel doplatí cenu dominantního dodavatele. To indikuje zvolit si možnost smlouvy na dobu neurčitou při nevyužití této slevy – takovou volbu však žádná formulářová smlouva nenabízí a vytisknuté pdf je nutno přepsat ručně …–. Někteří menší dodavatelé mají smlouvy na dobu neurčitou s 3měs. výpovědí. ČEZ to navíc korunuje trikem nechvalně známým od Telefonica a Tmobile – prodloužením smlouvy o další rok pokud člověk v čas nevypoví, tj. nejpozději měsíc před uplynutím doby smlouvy 2 let. Doba se počítá od zahájení dodávky. Další problém spočívá v tom, že smlouva neumožní zadat dřívější termín předpokládaného zahájení dodávky než za 3 měsíce, což není trik, ale omezenost tvůrců formuláře, kteří nepředpokládali, že ten, kdo k nim přechází, může již být ze smlouvy s dosavadním dodavatelem uvolněn. Takže, ač mám ve smlouvě datum zahájení 1.6.2012, doručit výpověď musím nikoli zdánlivě 1.5.2014, ale již 1.3. neboť dodávka byla zahájena již 1.4. …

Běžné je nesmyslné nadsazování záloh – ČEZ – z 2000 měsíčně při přeplatku na 3300, České Energetické Centrum (mj. 3letá smlouva/podomní prodejce u babičky kamaráda a ponechání si přeplatku na příští období v rozporu se smlouvou) z 2300 na 2700 při přeplatku 5500,-. Zálohy nemohou být vyšší než adekvátní, nedohodnou-li se strany jinak, v opačném případě by šlo o bezdůvodné obohacení dodavatele úvěrem od zákazníka (ERU u elektřiny připouští max. 100% platby za minulé období za shodných podmínek, ale odkazuje na patrně zastaralý odkaz, neboť § 32 odst. 11 vyhlášky č. 541/2005 ani samotná vyhláška výši záloh neupravuje). Více viz níže oddíl Přeplatek.

Pokuty za neplacení záloh u ČEZ, kdy v létě nemáte žádnou spotřebu a dodavatele úvěrujete. Oproti tomu působí Amper market, který tyto pokuty nemá či neúčtoval (zapomněl jsem dát trvalý příkaz…) a po 6 měsíců až do pravidelného vyúčtování nám elektřinu fakticky úvěroval, jak z pohádky …

Neplatná ustanovení ve smluvních podmínkách má např. Easy Europe energy – bod 9.9. podmínek s úč. od 1.1.2013 „Zákazník se zároveň podpisem Smlouvy zavazuje zajistit si přístup k informačním zdrojům v rozsahu, který mu umožní zjistit jakoukoliv změnu Ceny služby, regulované Cenovým předpisem, a který mu tak umožní zjistit platnou výši Ceny služby, regulované Cenovým předpisem, v kterémkoliv okamžiku trvání Smlouvy.“ To je zjevný rozpor se zákonem – §11a z. č. 458/2000Sb. energetický zákon, kde dodavatel má vůči zákazníkovi adresnou informační povinnost se sankcí prakticky okamžité výpovědi při nedodržení (viz dále). Ale zrovna je za to tepat nechci, neboť mají smlouvy na dobu neurčitou. Koukal jsem se i na další „kalkulačkové“ dodavatele – Bohemia energy, Bicorn, XEnergie. Ale všude se mi něco nezdálo.

Ideální ceník maloodběratele by měl být doplněn vzorovým příkladem, pokud odeberu 1Mwh plynu, kolik za 1 měsíc odejde z mého bankovního účtu, z toho tolik a tolik za komoditu, tolik za distribuci, atd. …(ale nevšiml jsem si, že by to někdo dělal).

Změna ceny a podmínek – možnost výpovědi i smluv na dobu určitou

§11a z. č. 458/2000Sb. energetický zákon

„Zvýší-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu elektřiny nebo výrobu plynu cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. To neplatí, pokud držitel licence oznámí zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.“

Z dikce ustanovení je zjevné, že nestačí oznámení na webu dodavatele, ale je nutné adresné oznámení přímo zákazníkovi.

Co je změna ceny dle §11a? Mnozí novináři i samotní dodavatele si pod tím představují i změny cen distribuce – nařizované ERU či dokonce zvýšení DPH (např. aktuálně.cz či Easy Europe Energy – upozornění hlavní stránky ke konci prosince 2012). Zákon hovoří o zvýšení ceny ze strany držitele licence (dodavatele). Při zvýšení cen ERU či DPH se cena fakticky zvýší, „ale dodavatel cenu nezvyšuje“ (zúžení doslovného výkladu ustanovení). Takové zjednodušující tvrzení by však nebylo správné. Dle § 19a Regulace cen – „Při regulaci cen přenosu elektřiny, přepravy plynu, distribuce elektřiny a distribuce plynu postupuje Energetický regulační úřad tak, aby stanovené ceny pokrývaly účelně vynaložené náklady na zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního výkonu licencované činnosti, dále odpisy a přiměřený zisk…. „. Nejde tedy o něco, co by stálo zcela mimo dodavatele.

Byť jde u ceny distribuce o cenu regulovanou a dodavatel nemůže od zákazníka požadovat cenu nižší (ledaže požádal o stanovení ceny jako maximální – §19a/3), může zdražení technicky snadno kompenzovat zlevněním neregulované složky. Nejefektivnější z hlediska dodavatele však bude zákazníka neinformovat a doufat, že jej v průběhu prvních 3 kalendářních měsíců nenapadne se podívat na ceník a dát výpověď.

Lze tedy uzavřít, že i zvýšení regulované ceny distribuce je zvýšením ceny ve smyslu §11a. O něco spornější to bude u zvýšení DPH, ale tam se s ohledem na účel ustanovení (název §11a je Některá ustanovení na ochranu zákazníka“) přikláním k doslovnému výkladu, tj. ve prospěch zákazníka.

„Nekalkulačkoví“ dodavatelé

8 dodavatelů plynu v kalkulačkách…? Musí být i další… Kde obvykle slavím rychlý úspěch, to zde chtělo trochu vyhledávacího boxování. Až klíčové spojení „oficiální seznam dodavatelů plynu“, mě přes další spotřebitelsko-komerční stránku poslalo do eru.cz sekce licence/informace o držitelích.  V oficiálním seznamu ERU lze nalézt přes 140 obchodníků s energií. Někteří drobným odběratelům nenabízí. Snad mi odpustíte, že nebudu procházet weby 140 subjektů, abych ověřil, zda zprostředkovatelé do svých kalkulaček zahrnují všechny dodavatele maloodběratelů.  Levnějšího dodavatele plynu pro Prahu než ČEZ jsem nakonec na konci 2011 nenašel, přesněji byl líný hledat a dal na tip plynaře známého, internetových kalkulaček a trocha vlastního průzkumu ceníků a smluvních podmínek A ač velmi nerad skousl 2letou smlouvu. Na konci 2012 jsem zkusil tip 3E a ta vychází ještě lépe (viz tabulka).

 U elektřiny naštěstí z novin vybafla nabídka společnosti, která ve srovnávacích kalkulačkách předních netových odkazů není – Amper Market. Jdu ji prověřit …

 –         smlouva na dobu určitou jeden rok, přehledný ceník s informací, že ceny za distribuci stanoví ERU (tj. nejsou podstatné, všude stejné)

 Zajímavé je srovnání s kalkulačkou komerčně zainteresovaného zprostředkovatele (např. usetreno.cz). Nejlepší doporučení 3E a Xenergie nabízí dle kalkulačky roční úsporu oproti mému současnému tarifu PRE do 1200Kč. Úspora u AmperMarket (vol. složka)mi ale vychází (657-465)*12=2304 Kč za rok! Mimochodem připomínám, PRE nabídla  částku 2000,- jednorázově jako slevu při podpisu smlouvy, ale na dva roky. Na konci 2012 jsem objevil oficiální kalkulátor elektřiny Energetického regulačního úřadu(kalk. plynu nemají), který doporučuji nejen pro objektivitu a snadnou dostupnosti, ale i možnosti konfigurace a poskytovaných informací. Ale taky nemusí být přesná  – mě 11.12.2013  hodila o 400,- vyšší roční spotřebu pro 2014 u jednoho dodavatele než ruční ceníkový přepočet. Ve 2014 jsou rozdíly mezi dodavateli o dost nižší než ve 2012.

Vyúčtování na podzim

Je-li pravdivá informace jednoho z obchodníků, že čas vyúčtování závisí na nastavení lokálního distributora a dodavatel komodity ho neovlivní, je tento odstavec jen pro zajímavost. Když máte vyúčtování na podzim, přestože uzavřete smlouvu na jaře, další roky už Vás dodavatel přes zimu úvěruje a dluh mu splácíte vlastně až jarními a letními zálohami.

V číslech: Protopíte-li ročně 15000,- při vyúčtování na podzim máte fakticky půl roku úvěr ve výši poloviny spálených peněz, tj. pokud tyto peníze použije na úmaz hypotéky se hypotetickou sazbou 5% či investici s hypotetickým výnosem 5% získáte 187,5 Kč ročně. Zákazník s vyúčtováním na jaře tuto částku úvěrováním dodavatele každý rok ztrácí. Celkový rozdíl mezi oběma topícími zákazníky je pak 350,- za rok.

Výpověď u dodávek beze smluv

Výpovědní doba smlouvy na dobu neurčitou nesmí být u elektřiny resp. plynu delší než 3 měsíce a počíná běžet začátkem násl. měsíce po dni doručení. (§ 50/1 resp. 72/1 EnZ). Zajímavé, že s PRE mi dle smlouvy na dodávku elektřiny z roku 2011 výpovědní doba počala běžet dnem doručení (od konce 2011 to už mají také na měsíce). Takže raději zkontrolujte, kdy smluvní stav skutečně končí nebo ve výpovědi uveďte konkrétní datum, ke kterému vztah chcete ukončit.

Únik ze smlouvy

Smlouva na dobu určitou … dívejte se na  jakou dobu jsou garantovány ceny volitelné složky ceny, jestli můžete vypovědět při odstěhování, jaké jsou sankce za výpověď, ať už bezdůvodnou či z důvodu opuštění místa.

Informujte se na poplatky za připojení a odpojení (nejčastěji pod názvem aktivační poplatek)

Přeplatek

Přeplatek … Pokud bylo ve smlouvě sjednáno ponechání přeplatku na další období, na takovou smluvní úpravu nelze pohlížet jako na právo obchodníka ponechat si přeplatek i v případě následně vyjádřeného nesouhlasu zákazníka, neboť takovému právu by neodpovídalo žádné právo zákazníka. Jediným smyslem daného smluvního ustanovení je jištění- prospěch(=právo) zákazníka v tom smyslu, že tam radši má něco „v železné zásobě“. Ten se svého smluvního „práva“ může prostě vzdát bez ohledu na názor protistrany, neboť s tímto právem není vzhledem k absenci protiplnění ze strany obchodníka spojeno žádné z práv obchodníka. Pokud by na to obchodník nepřistoupil lze žádat vrácení bezdůvodného obohacení tj. úroků od splatnosti přeplatku resp. od dne násl. po dni doručení žádosti o vrácení přeplatku do dalšího vyúčtování. Výjimku by tvořila pouze situace, kdy by obchodník takový přeplatek zvýhodnil nějakým adekvátním bonusem „jistoty“ obchodníka ohledně úhrady dodávek – tj. odpovídající úrok + nikoli symbolická sleva, což v praxi v obchodních podmínkách vůči drobným spotřebitelům nebývá zvykem.

Regiony

Rozdíly jsou poměrně velké. Například plyn Eon/ČEZ v Praze a Středočeském kraji (Eon v Praze neoslňuje ve středočeském ano,u ČEZ naopak).

Pokud vypovídáte a uzavíráte sami

jméno a datum narození

odběrné místo byt č. xx 2p. (3np) adresa

distribuční sazba : např. D02d (pro podnikatele C02d)

EAN: …(z faktury, případně místo toho číslo smlouvy)

jistič – příkon : např. 3 x 10A do 3 X 16A

forma platby – např. SIPO,bank. účet xxxxxxxxxx/xxxx

Aktuální smlouvu vypovídám ke dni … 2013 (uvedete do výpovědi ale i jako info pro nového dodavatele, aby věděl, že o dodávku máte zájem od následujícího dne)

Závěr

Srovnávací kalkulačky komerčně zainteresovaných zprostředkovatelů (fakticky nejspíše 1 na webu zcela dominujícího zprostředkovatele) nebudou v mnoha případech dokonalé, protože porovnávají jen některé dodavatele. Oproti kalkulačkám samotných dodavatelů ale přeci jen nabízí komplexnější pohled a v důsledku toho zpravidla i větší slevu, pro ty co se nechtějí pro pár stokorun ročně dále párat s hledáním. Pro spořivce nabízí slušný výchozí základ pro další samostatné vyhledávání. Pro elektřinu považuji za nejlepší oficiální kalk Českého energetického úřadu, ale také možná nebude úplně vždy aktualizovaná, tak i následný ruční přepočet. Píděte se po ceně silové elektřiny a měsíčnímu platu za sil. elektřinu (neplést pojmy!), ostatní (regulovaná cena za distribuci) bude pro všechny víceméně stejná a někteří dodavatelé ani jako součást ceníku neuvádí. I když nespálíte jediný watt za měsíc, zaplatíte jako běžná domácnost či malý podnik i třeba třetinu běžné platby.

15.3.2012

3 komentáře: „Dodavatelé energie – Jak vybrat

 • 5.8.2015 (22.16)
  Trvalý odkaz

  Dobře napsaný článek s příklady, je dobré propočítat si to, protože mezi kalkulátory jsou všelijaké rozdíly. Já jsem to sice nepočítal nechal jsem se přesvědčit argumenty prodejce z XEnergie, vysvětlil mi to a dokonce mi rozepsal výpočet. Už nevím zda to vyšlo přesně, ale každopádně jsme ušetřili asi 2500,- ročně a za to už změna dle mého názoru stojí.

  Reagovat
 • 17.11.2015 (22.18)
  Trvalý odkaz

  Celkem zajímavé, když to takto někdo rozpitvá, když to vidím asi bych měl pouvažovat o výměně dodavatele 🙂

  Reagovat
 • 24.2.2017 (14.27)
  Trvalý odkaz

  Od Jarda: Dobrý den, Pronajal jsem si byt s tím, že musím mít dodavatele psané na sebe, tak jako předchozí nájemníci. Ti měli dodavatele energií u dodavatele A. Já si chtěl zřídit dodávku energii jakožto nový zákazník u dodavatele B. Zařídili jsme tedy změnu odběratele odběrného místa. Oni smlouvu s dod. A ukončili. Než se vše ohledně nového odběratele vyřešilo, faktická změna odběratele tak díky mě nezmámým zdržením započla až k novému roku – více než dva měsíce od chvíle,kdy jsme tu změnu řešili u dodavatele B na pobočce. U dodavatele A vznikl z těch dvou měsíců nedoplatek, který po mě chce původní nájemník zaplatit, což by bylo v pořádku, kdyby se nezdráhal mi ukázat vyúčtování – poslal pouze fakturu s nedoplatkem za celoroční zúčtovací období (není v ní uveden žádný rozpis spotřeby ani jejich cena). Z toho bohužel není patrné, zda jím požadovaná částka skutečně odpovídá těm dvou měsícům mého skutečného odběru – celkový odběr od prvního dne mého nájmu však z předávacího protokolu nájemní smlouvy samozřejmě znám. První vyúčtování od nového dodavatele B jsem už dostal, ale jedná se pouze o zúčtování ode dne toho převedení odběratele do mé první standardní zálohy – neřeší se ty dva měsíce, kdy ten převod trval. To vyúčtoval dod. A bývalému nájemníkovi. Jak v takové situaci postupovat? Snažím se z něj to vyúčtování nějak dostat, ale bezúspěšně – nemám jistotu, že žádána částka je skutečně pouze a jen za ty dva mnou využívané měsíce. Nemůžu z něj ani dostat mimořádné vyúčtování ze dne, kdy se to měnilo, aby se to dalo kdyžtak odečíst. Nyní vyhrožuje právníkem… Moc děkuji za odpověď.

  Odpověď: Znáte tedy spotřebu, již jste udělal u dodavatele A, z vyúčtování u dodavatele identitu dodavatele A a patrně i jistič (asi nějaká 3×15 či 1×20 )a tarif (nejspíš klasický D02D, s bojlerem D25D apod.,). Na jeho webu najděte ceník a cenu a poplatky. Vzorec (viz tabulka pro elektřinu) pak dosadí každý středoškolák.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *