Jednoduché ocenění, ohodnocení akcie 10.7.2013

Nejde o to zde ocenit podnik dle oceňovacích standardů, ale dát snadno pochopitelnou inspiraci k rychlému odhadu investorovi bez zvláštních oceňovacích či analytických znalostí. Věřím, že spousta z čtenářů bude mít vlastní či lepší recept. Tak se neváhejte podělit se svými tipy v komentářích.

Akcie:FedEx Corporation

ISIN: US31428X1063, Trh: NYSE, ticker (kód trhu) FDX

Kurz v den ocenění 21.2.2013: 105,69 USD

Počet akcií: 314 462 000

Tržní kapitalizce (tržní hodnota všech akcií): 33,235 mld. USD

 

Emitent: FedEx Corporation

činnost / segment trhu: přeprava zásilek / nákladní přeprava)

100 000 zaměstnanců

Obrat r. 2012: 43 mld. USD p.a., účetní hodnota 49,3 mld. USD, z toho 8,00 mld. v hotovosti[1]

 

52 Week High /Low: $ 107.50 / $ 83.80

zisk na akcii k. 31.5.2012 6,22 USD

dividenda p.a. 0,56 USD

beta 0,72[2]

 

Historické srovnání kurzů

Vývoj kurzu za poslední roky zde – současný kurz se blíží k historickým maximům za posledních 20 let, a to v roce 2007 těsně před světovou hospodářskou krizí.

 

Globální vývoj

Vzhledem k výši obratu (málo globálních hráčů překračuje 100 mld. USD, takže 43 mld. USD je skutečně hodně) a faktu, že jde o největšího světového přepravce, dopravujícího zásilky do 220 zemí a teritorií, jež jsou producenty 90% světového HDP, lze bez bližšího zkoumání usuzovat, že prostor pro růst tržeb je přinejmenším omezený. Může případně růst s růstem poptávky po dopravě vhledem k prohlubující se specializaci výroby jednotlivých zemí či zón na určitý segment produktů. Překážky vstupu na trh nákladní přepravy nejsou až tak veliké jako je tomu u průmyslových a technologických odvětví a lze předpokládat, že ač rozvoj technologií může vést k úspoře nákladů, na tento trh budou stále více vstupovat menší hráči, a to včetně letecké přepravy, jež tvoří páteř společnosti.

 

Finanční údaje

Z výroční zprávy 2012 vyplývá

fiskální rok je 1.6.-31.5. (str. 9 posl. odstavec)

dále ze str. 8 nejvyšší příjmy a výrazně nejvyšší příjmy a zisk na akcii za posledních 5 let, též snížení zadlužení společnosti, a to na zcela bezproblémových 10,2% (tj. cca 4,9 mld USD proti hotovosti 8mld USD a ročnímu zisku cca 3mld). Výhled společnosti str. 15 výroční zprávy a dál je pozitivní, co se týče zvětšení obratu efektivity a snižování nákladů. Společnost se tedy těší velmi dobrému finančnímu zdraví.

 

Tržní cena

Trh tyto pozitivní údaje z 31.5.2012 zohlednil růstem kurzu z 89 (31.5.2012) na dnešních 106 USD.

 

Zhodnocení

6,22% zisk na akci (str. 8 výr. zprávy) by patrně i bez použití přesného vzorce +- zhruba odpovídal eventuálně mírně překračoval rizika akcie daného segmentu trhu USA. Parametr beta – náchylnost akcie k cenovým otřesům patrně nevybočuje z hranic segmentu (vyšší rizikovost mají technologické akcie např. Intel beta=1, google=0,96) a výnosy méně rizikových US dluhopisů jsou kolem 2-3%. Za poslední 2 fiskální kvartály se však zisk z února 2012 cca 1,75 na akcii a května 2012 cca 2.0 na akcii propadl na 1,5 na akci v kvartálu končícím v srpnu a i listopadu, takže společnost patrně (není dostupná dostatečná časová řada) neplní slibovaný výhled,[3] čemuž se ani nelze příliš divit neboť laťka z května 2012 byla nastavena relativně vysoko.

 

Společnost nabízí dobrý a relativně málo rizikový výnos a těší se výbornému finančnímu zdraví. Vzhledem k růstu kurzu výše, určité cykličnosti kurzu a spíše negativnímu dlouhodobému výhledu rostoucího trhu, avšak s poměrně malými překážkami i určité absenci zlepšení situace předpokládané ve výhledu výroční zprávy vstupu zní krátkodobé (1-3měsíce) i dlouhodobé (3-12 měsíců) doporučení:

 

neutral/underperform, tj. neprovádět akci, eventuálně snížit váhu v portfoliu. Cílová cena za 1 rok 98 USD.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *