Právní články

Náhrady škod a ušlého zisku 31.5.2012

Škoda/skutečná škoda – oč se snížil Váš majetek. Ušlý zisk/výdělek zvláštní druh škody. Jako postižený si musíte počítat, tak aby jste škodu co nejvíce omezili (§ 415 OZ). Pokud Vám někdo udělá díru do střechy, nenecháte to 5 let plesnivět, stejně tak pokud Vám nedodají suroviny pro výrobu či zařízení na akci, je třeba si to byť i se zvýšenými náklady, nebo i v menší kvalitě, obstarat jinde nebo se o to alespoň snažit a pak nárokovat rozdíl zvýšených nákladů či nižší tržby. Prostě jednáte tak, jako by jste nárok na náhradu škody neměli žádný a snažíte se situaci co nejlépe zvládnout. Pouze pokud to bude věc, kterou jinde opravdu neseženete při sebevětší snaze (např. spec součástka na zakázku nebo např. výkon konkrétního umělce, který zruší vystoupení, pak to můžete bez dalšího požadovat za „plnou“, ale to už jsme spíš v byznysu než v běžných občansko-právních věcech. Promlčecí dobu upravuje § 106 OZ, nárok na náhradu škody je třeba uplatnit do 2 let, kdy se o ní dozvíte, ale max. do tří let od jejího vzniku, resp. do 10 let v případě úmyslné škody. Nepromlčuje se nárok na náhradu škody na zdraví. V obecné rovině nemá na této úrovni smysl psát víc.