Naturamed Pharmaceuticals s.r.o. – lososí tuk Omega Marine Forte+

5.3.2015

omegamarineforte+A máme tu další do rubriky triků obchodníků. Tentokrát je to pro mě do značné míry osobní, neboť to schytala moje žena. To víte, dotěrná prodejčí na telefonu, dítě pláče, zkouška zdarma … tak řekla, že jo.

Pozorně jsem projel v zásilce přiložené dokumenty, zda se nesnaží vzbudit dojem objednávky na další období – typicky „zaplacením poštovného objednáváte měsíční plnění za 500,- až do odvolání … každý měsíc Vám budeme zasílat nové balení a podobně (to bylo až v textu příloh v druhé – nevyžádané várky). Ty by spotřebitele sami o sobě zavávat nemohly, pokud by neprojevil dostatečně určitou vůli, že takové nastavení zasílání a odebírání zboží přijímá. Tedy např. by uhradil první placenou dodávku (tj nikoli tu zkušební v ceně poštovného, neboť poštovné musel uhradit na základě tel. objednávky vzorku zdarma za cenu poštovného), ale až tu další. Nic podobného přiložené dokumenty neobsahovaly ani náznakem. Jelikož žena zkušební balení zdarma objednala a je cizinka, nezkoumal jsem, zda informovali dle § 1811/2e OZ, že je třeba uhradit poštovné (informace jako součást nabídky) a raději zaplatil požadované poštovné 50 Kč, abychom měli klid.

Po pár týdnech přišla další zásilka se složenkou na 549,-. Obsahovala 7 letáků a brožurek na odvedení pozornosti a 2 průvodní dopisy (přiloženy)

Dopis č. 1 s mj. těmito 2 relevantními větami. „tyto Vám vystačí přibližně na 60 dní. Po jejich uplynutí bude Vaše zásoba automaticky doplněna.“

Ty by při zaplacení požadovaných 550 již teoreticky mohly znamenat vytvoření objednávkového vztahu mlčky, neboť spotřebitel mlčky – zaplacením první ostré (nezkušební) dodávky projevil vůli nabízený systém dodávek akceptovat. Ale to je poměrně vyhrocený výklad v neprospěch spotřebitele a domnívám se, že ani ten by soud neměl přijmout. Pokud se má utužit smluvní vztah, měla by vůle stran být projevena dostatečně určitě, tj např. text „Po zaplacení emailem telefonem či dopisem potvrďte, že si dodávky přejete zasílat pravidelně“.

a dopis č. 2, jenž se v bodě v bodě PS I snaží vyvolat dojem, že byla učiněna objednávka: „Jako poděkování za Vaši objednávku jsem pro Vás rezervoval malý dárek, který dostanete ve Vaší další zásilce.“

Z přiložených dokumentů je tedy spíše zjevné, že k uzavření smlouvy telefonicky došlo pouze ohledně zkušebního vzorku a nikoli ohledně dalších objednávek. Takto to shodně popsala žena, ale vzhledem k tomu, že nerozumí 100% česky, jsem za toto potvrzení vylučovací kontextovou metodou rád. Nepřímo to potvrzuje rovněž fakt, že podnikatel v rozporu s § 1822/2 OZ nepředal spotřebiteli 1 vyhotovení smlouvy uzavřené dálkově.

Není tedy pochyb o tom, že smlouva ohledně dalších dodávek neexistuje a další dodávky nebyly spotřebitelem objednány. Jsme tedy v režimu neobjednaného plnění § 1838, kdy spotřebitel nemusí zboží na své náklady vracet ani o tom podnikatele informovat a hledí se na něj jako na řádného držitele. Více článek související článek na konci (oddíl komentář k § 1838).

Ze strany spotřebitele tak není při nezaplacení 549,- Kč a ponechání si zboží v daném okamžiku nutná žádná reakce.

Zavolal jsem (a hovor si nahrál a uložil) na zákaznické centrum a tam operátor sdělil, že v obchodních podmínkách to tak je. Žádné jsem neobdržel. Krom toho je důležité, co je řečeno ve smlouvě. Dohodli jsme se tak, že si poslechnou tel. záznam a pokud z něj bude planout závazek pošlou mi jej na nadiktovaný mail, pokud ne budou mě kontaktovat. U ženy jsem zjistil, že hovory byly celkem 3 a byla si jistá, že jí sdělili, že je to zdarma a když si bude chtít doobjednat, ať zavolá. Je tedy na podnikateli, aby se u smlouvy uzavřené telefonicky ujistil o tom, že spotřebitel chápe její obsah. I pokud by podmínky na začátku přečetl a nebylo jednoznačné, že spotřebitel podmínky chápe, šlo by to k tíži podnikatele. Takže i v případě, že by nebyli ochotni záznam poskytnout, (což by mj. mohlo být i v rozporu s dobrými mravy a mohlo by vyloučit jejich případné nároky na právní zastupování a náklady související s vymáháním), bych jejich nárok odmítl, s tím, že smlouva uzavřena nebyla.

Nyní tedy čekám výzvu k úhradě dluhu, jíž odmítnu s argumenty výše.

Další vývoj a postup související článek Odstoupení od spotřebitelských smluv (oddíl komentář k § 1838).

10.3.2015 jsem byl telefonicky kontaktován s potvrzením, že smlouva telefonicky uzavřena nebyla a že podnikatel považuje věc za vyřízenou s tím, že nic nedlužíme. Což jim lze přičíst k dobru. Nečekal bych, že se budou obtěžovat mi to sdělit (o mé pozici redaktora nevěděli a pochybuji, že stihli v mezidobí přečíst tento článek – několik dnů trvá, než to najede do vyhledavačů).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *