Odborné publikace

Protiplnění při povinné nabídce převzetí a nedobrovolném snížení podílu akcionáře (squeeze out), diplomová práce z 2009, publikováno s odstupem po 15 letech práce na příslušném odboru ČNB – Cenné papíry a regulované trhy (konec 2019), neboť právění závěry se liší od závěrů soudů a praxe ČNB v tom, že protiplnění při sqeeuze out by mělo být více než 100% aktuálního ocenění. Stále aktuální. Třeba to někomu pomůže. (*.doc soubor)

Počítačový program na objednávku, Režimy „převodu“ softwarových práv, publikováno v Právní rozhledy, C.H.Beck březen 6/2012, zde 3.5 2012

Grounds for Insider Trading Regulation May 2010 (*.doc soubor)

Porušování povinností při správě soukromoprávních subjektů, publikováno u Eurolex Bohemia 2005 – moje prvotina… o tunelování v době divokého východu, knihu už asi neseženete (*.zip/*.doc soubor)

Ostatní v rubrice: pojednání