Odborné publikce

Počítačový program na objednávku, Režimy „převodu“ softwarových práv, publikováno v Právní rozhledy, C.H.Beck březen 6/2012, zde 3.5 2012

Analýza insider trading v ČR, publikováno u Čekia 2008 (*.zip/*.doc soubor)
Grounds for Insider Trading Regulation May 2010 (*.doc soubor)
Porušování povinností při správě soukromoprávních subjektů, publikováno u Eurolex Bohemia 2005 – moje prvotina… o tunelování v době divokého východu, knihu už asi neseženete (*.zip/*.doc soubor)

Ostatní v rubrice: pojednání

 
Poznámka: soubory doc.* lze prohlédnout též free kancelářkým balíkem LibreOffice