Odměna notáře v řízení o dědictví 19.11.2013

Jaká je odměna notáře v řízení o dědictví? ŽK, Brno

 Odměnu notáře jako soudního komisaře v řízení o dědictví upravují § 12 a násl. vyhl. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví

 § 12 (1) Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o dědictví, …, je obvyklá cena zůstavitelova majetku,  který se stal předmětem řízení o dědictví.

(2) Provádí-li se řízení o dědictví o zůstavitelově majetku, který se objevil po právní moci usnesení, jímž bylo původní řízení skončeno, je základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v tomto řízení obvyklá cena tohoto majetku.

§ 13 “ …z prvních 100 000 Kč základu ………………………… 2,0 %,

 z přebývající částky až do 500 000 Kč základu …………. 1,2 %,

 z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu ……….. 0,9 %,

 z přebývající částky až do 3 000 000 Kč základu ……….. 0,5 %,

 z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu ………. 0,1 %,

 nejméně však 600 Kč.

Částka nad 20 000 000 Kč se do základu nezapočítává.“

§ 14 modifikacepři momiřádné náročnosti řízení (např. cizí jazyk), § 15 zjištění stavu a obsahu závěti – zahrnuto resp. 250,- pokud provádí jiný notář

§ 16 Notář má nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s prováděním úkonů. Hotovými výdaji jsou zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *