Pojednání

Odměňovat řádně orgán SVJ nebo nechat vybírat ze zakázek? 15.5.2014

Nenaznačuji jakoukoli nelegální či nemorální činnost současných orgánů našeho společenství. Vhledem k tomu, že pracují za symbolickou odměnu v poměru k odvedené práci se domnívám, že bych neměl morální právo kritizovat ani případné nadhodnocování zakázek v rozumném rozsahu a není mým cílem to zkoumat, pouze navrhnout transparentnější řešení.

Právní úprava odměňování

Výše odměny orgánu společenství (výnor, předseda či kontrolní komise) není stanovena a odměna tedy nemusí podobně jako u statutárních orgánů kapitálové společnosti určena či přiznána (§1180/2 OZ).

Ročně tendrovatelné peníze

V našem společenství vlastníků bytových jednotek je cca 140 bytů – cca 80 bytů 3+1 ostatní většinou 2+kk. Zálohy na byt 3+1 pro 2 osoby bez elektřiny jsou 6000 (z toho 1250 na topení a 1300 za vodu a řekneme 150 za odpad a společné osvětlení). 3300,- měsíčně tedy zbývá na příspěvek na správu domu – služby, jež se tendrují. U bytů s 2 pokoji odhadněme 2200.

Tendrované roční peníze tedy čítají 12* [(3300*80)+2200*60]= 4 752 000,-

Ověření výpočtu z dat předložených společenstvím – zdrojNávrh rozpočtu 2014“

Náklady na zajištění činností spojené se správou domu a pozemku 2014 –1 649 100 Kč (200 000 rezerva padne na měřáky tepla na topení)

Dlouhodobé zálohy na okna, zateplení, výtahy rozloženo do 30 let) tj. 713 333,-/rok

Celkem ročně tendrované peníze za 2014 = 2 362 433,- bez navýšení 30% 1817 256= úspora 545 177

způsob navýšení asi netřeba popisovat, stačí vymyslet nějaký „parametr“

tabulka vložena 22.6.2015 –faktické úspory z dlouhodobých smluv nového výboru (reálná data pro paušály, odhad pro jednorázové zakázky a rekonstrukce)

1) dlouhodobé smlouvy cena 2014 cena 2016 úspora
servis výtahů po změně dodavatele 204000 84000 120000
Elektro spol. prostory 72000 10000 62000
pokladna, admin výpomoc (např. navíc scan a ukl. na web) 6000 32160 -26160
pojištění domu po navýšení limitů 38000 31500 6500
Revize, požární prohlídky 4235 2420 1815
další předpokládané pauš. úspory (instalatéřina) dolní odh. 72000 36000 36000
paušály celkem 2015 392000 193660 200155
na 1 korunu vynaloženou PV 2014 nově 2016 vydáme 392000 193660 49%
2) úspory- jednorázové zakázky – průměr/rok (odhad) data koef. úspor %
z účetnictví – Opravy a udržování 2013 (bez položek výše) 823375 51% 416603
z účetnictví – Opravy, udržování a služby 2014 (bez položek výše) 253000 51% 128010
Průměrný roční odhad úspor jednorázových zakázek 2013/14 . . 272306
3) rekonstrukce (okna, výtah. zatep. …1/30 rozloženo na rok) 713333 51% 360925
celkem roční úspora jednorázové zak. i paušály / rok . . 833386

 

Adekvátní odměna člena orgánu SVJ (výše odměny a potřebný čas k diskuzi)

Odhad člověkohodin měsíčně – výbor 180 (5 členů s prací 20-50 hodin měsíčně), kontrolní komise 45 (3 členové 0 až 20h měsíčně) .

Člen výboru/představenstva – polomanažerská pozice – adekvátní odměna – průměrná mzda ČR

Člen kontrolní komise – referentská pozice – adekvátní odměna 50% průměrné mzdy ČR

Cena práce měsíčně výbor 5*0,2*25000= 25 000, komise 25 000* 0,5* 0,25=4 125

Odhad odměn členů orgánů SVJ za rok – 12*29125*1,34 (soc. a zdravotní)= 468 330,-

(pozn. v současnosti vypláceno celkem 100 000* 1,34, což odpovídá cca 35 Kč na hodinu)

 

Výhody a nevýhody bezplatných ze zakázek „financovaných“ statutárů

Nevýhody

 1. „výdělek tendrováním“ odměňuje jen statutáry, nikoli další pracující (kontrolní komise, web, podpůrné práci, tvorba webu organizaci schůze apod.) – narovnání vztahů
 2. šedá ekonomika
 3. nedostatek lidí a neochota to dělat
 4. faktická absence morální odpovědnosti členů orgánů, nerovné vztahy člen SVJ-člen orgánu (není páka), libovůle členů orgánů
 5. ztráta z eventuálního nadhodnocování v rozdílu adekvátní mzdy viz výše

Výhody: žádné

 

Související článek: Úmyslná škoda při správě cizího majetku – proč je tak málo rozsudků

draft Doplňující pravidla pro práci statutárního orgánu, kontrolní komise a stanovení jejich odměn

Oddíl I. Výběrová řízení

 1. Způsob podání nabídky

Nabídky na dodávku lze podat či upravit pouze v elektronické podobě do stanoveného okamžiku, po němž je nelze dále měnit, a to nejvýše ve 3 elektronických souborech (např. nabídka, katalog, výkresy) ve formátu rtf, pdf, odt, ods, jpeg. Výbor může akceptovat i jiné nabídky, budou-li čitelné.

 1. Zrychlené řízení

Je-li třeba vybrat vítěze ve lhůtě kratší než 7 dnů, např. při havárii či nezajištěném přístupu do domu, výbor tak učiní a bez zbytečného odkladu. U dodávky nad 20 000,- osloví min. 3 dodavatele, u dodávky nad 200 000,- min. 5 dodavatelů. Výbor zajistí zveřejnění důvodů výběru, všech nabídek ostatních uchazečů včetně podkladů a smlouvy s dodavatelem na webu („zveřejněním na webu se rozumí stálá přístupnost dokumentu v elektronické podobě členovi společenství) bez zbytečného odkladu, nejdéle do 14 dnů od výběru.

 1. Standardní řízení

3.1. Statutární orgán zajistí zveřejnění smluv s dodávkou nad 5000,- na webu bez zbytečného odkladu (např. popisem v zápise jednání výboru).

3.2. výběrové řízení pro

a)práce nad 20 000/rok

Statutární orgán v zápise publikovaném na webu informuje o výběrovém řízení, přičemž lhůta k podání nabídky je nejméně 1 měsíc. Na žádost člena poskytne podmínky výběrového řízení.

Nejsou-li podány nabídky minimálně 3 uchazeči, statutární orgán vyzve k účasti další společnosti, tak aby dosáhl alespoň 3 nabídek. Statutární orgán vyhodnotí nabídky a závěr konzultuje s členy kontrolní komise. Teprve následně uzavře smlouvu a zajistí její uveřejnění spolu s kompletními nabídkami uchazečů a jejich vyhodnocením.

 1. b) zboží nad 20 000 (např. počítač, kopírka)

Statutární orgán zboží porovná s min. 2 dostupnými konkurenčními produkty a stručné vyhodnocení publikuje na webu spolu s výslednou cenou.

3.3. Výběrové řízení pro dodávky nad 200 000,-

3.3.1.Statutární orgán podmínky zakázky zveřejní na webu s výzvou členům, aby v případě zájmu oslovili případné potenciální dodavatele k podání nabídky, přičemž lhůta k podání nabídky je nejméně 1 měsíc od publikace na webu.

3.3.2. Nejsou-li v termínu podány nabídky minimálně 5 uchazeči, je podána elektronická poptávka s nejméně 14 dny k podání nabídky.

3.3.3. Vyhodnocení nabídek výborem s odůvodněným doporučením dodavatele konzultuje s kontrolní komisí a publikuje spolu se všemi nabídkami včetně veškerých podkladových materiálů na webu nejméně 15 dní před schůzí.

3.3.4. Dodavatele vybírá schůze členů. Nezíská-li doporučená společnost 50% přítomných, hlasuje se o 3 uchazečích s nejlepší cenou (hlasovací lístek s variantami a,b,c), přičemž je vybrán uchazeč s nejvyšším počtem hlasů.

Oddíl II. Odměňování členů orgánů a některých prací vykonávaných členy

 1. Osobě, jež vykonává působnost statutárního orgánu, člena statutárního orgánu, náleží hodinová odměna odpovídající 50 Kč/hod a dle rozhodnutí schůze vlastníků na základě výsledků, náročnosti a efektivity práce až dalších 50 Kč/hod. U člena kontrolní komise jsou hodnoty 40,- a 40,-.
 2. Opakované administrativní práce (scan dokumentů, údržba a aktualizace webu, tisk, střih a roznos sdělení členům apod.) jsou vykonávány externě se sazbou 80-120 Kč/ hod. jež se počítá od zahájení práce.

Oddíl III. Členský web

 1. Členský web je přehledně strukturován a 1x měsíčně zálohován jinou osobou než je správcem příslušného úložiště. Statutární orgán předem zajistí náhradníka osoby pečující o web, pro případ jejího výpadku.
 2. Člen má právo na uveřejnění svých připomínek, názoru, reakce podaných v 1 textovém souboru s nejvýše jedním obrázkem (formátu jpeg) do 7 dnů od doručení orgánu společenství, a to nejvýše 1x za 3 měsíce.
 3. Účetnictví a výpis z účtu se uveřejňuje na webu.

2 komentáře: „Odměňovat řádně orgán SVJ nebo nechat vybírat ze zakázek? 15.5.2014

 • Dobrý den. Je povinností předsedy SVJ nechat si schvalovat částku, kterou je měsíčně odměnován? je možné, aby si nechal proplácet tel.účet a jiné věci bez odsouhlasení vlastníků?
  Rovněž je možné bez výběrového řízení zadávat opravy a rekosntrukce? netýká se samozřejmě havarijních stavů, ale dlouhodobě plánovaných oprav. Děkujiza info

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *