Krádež ze zavazadlového prostoru autobusu 21.1.2013

Necháš to! 🙂

Úprava platí stejně pro ostatní dopravní prostředky, (vlaky, letadla a lodě aj.). V podmínkách ČR však z drtivé většiny půjde o autobus. Zde se budeme věnovat odcizení ze zavazadlového prostoru a poškození věci v palubních prostorách. K odpovědnosti za zdraví cestujících viz článek Odpovědnost dopravce za škodu na zdraví způsobenou provozem.

Sledujete-li zpoza okénka autobusu osobu utíkající s Vaším batohem, zjevně nejste v pozici, kdy by jste byli schopni sami své zavazadlo opatrovat.

§ 764/2 OZ „Za škodu způsobenou na zavazadlech přepravovaných odděleně od cestujících odpovídá dopravce podle ustanovení o odpovědnosti při nákladní přepravě.“

odděleně=zavazadlový prostor, střecha, nosič za autobusem (nikoli např. během jízdy dostupný prostor pod střechou pro palubní zavazadlo)

Tj. § 769/1      „Dopravce odpovídá za škodu, která vznikla na přepravované zásilce v době od převzetí k přepravě až do vydání, ledaže škoda byla způsobena odesílatelem nebo příjemcem vadností zásilky, jejího obalu nebo balení, zvláštní povahou zásilky, anebo okolností, kterou nemohl dopravce odvrátit.“ Odst. 2 pak výslovně zahrnuje „účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s přepravou ztracené nebo zničené zásilky“.

§ 771 „Právo na náhradu škody musí odesílatel uplatnit u dopravce do šesti měsíců od vydání zásilky příjemci, nebo jestliže k vydání zásilky nedošlo, do šesti měsíců od převzetí zásilky k přepravě; jinak právo zanikne.“

Komentář: Pokoušel jsem se získat nějaké informace o tom, jak často k tomu dochází a jak se dopravci případně brání v situaci, kdy řidič má autobus plný lidí a měl by utíkat za zlodějem. Z nádraží Florenc jsem dostal rychlou odpověď, což oceňuji, že se to příliš často neděje a dále základní informaci o určitých bezpečnostních opatřeních, ale nedá se říci, že byla zaměřená na tyto situace. Ze Student Agency po 10 dnech nemám reakci, případně aktualizuji později.

Další situace předpokládané občanským zákoníkem

a) přeprava zavazadel společně s přepravovaným

Zavazadlo máte u sebe a opustíte jej v případě opuštění autobusu v důsledku nehody, hrozícího nebezpečí např. požár apod.

§ 764/1 OZ „Vznikne-li cestujícímu za přepravy škoda na zdraví nebo škoda na zavazadlech přepravovaných společně s ním či na věcech, které měl u sebe, odpovídá za ni dopravce podle ustanovení o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků (§ 427 až 431).“

Tzn. objektivní odpovědnost bez ohledu na zavinění. Podmínky vyloučení této odpovědnosti shodné jako Odpovědnost dopravce za škodu na zdraví způsobenou provozem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *