Pro 082013
 

Dobry den, mohu nejakym zpusobem nahlednout do registru akcii na jmeno u soukrome spolecnosti? red. kráceno. VP, okres neznámý

Ne

„Centrální depozitář a osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, poskytnou údaje z evidence  …“ soudu, exekutorovi, OČT, správci daně, ČNB, ins. správci, BIS a MF podrobněji § 115  z.č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trh

Jiné možnosti, pominu-li klasické web vyhledávání, bez garance informace

1. Obchodní rejstřík www.justice.cz – (výpis platných

2. Výroční zpráva by dle § 38i z.č. 513/1991 měla být uložena do sbírky listin obchodního rejstříku (zpravidla zahrnuje identifikaci větších akcionářů

3. profesionální sběratelé těchto údajů – placený přístup – nejznámější je asi magnus http://www.cekia.cz/magnusweb

Krom toho vetší společnosti jsou často vlastněné přes jiné společnosti sídlící v zahraničí, takže někdy to není lehký úkol ani pro osoby, jež informaci zjišťují v rámci úřední činnosti.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

lze vyplnit cokoli

není zveřejněn a magazín s ním nijak nenakládá