Pes v autě 23.5.2014

uchycení obojku do pásu není ideální řešením

Jak má být zajištěn pes při přepravě v autě. Oddělený prostor např. mříží je bez debat jedním z možných řešení. Většina aut jím však nedisponuje. Pro další možnosti je třeba znát znění souvisejících předpisů.

z.č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

§5 Povinnosti řidiče odst. 1

i) zajistit bezpečnost přepravované osoby nebo zvířete a bezpečnou přepravu nákladu,

j) zabezpečit přepravované zvíře tak, aby neohrozilo řidiče a přepravované osoby,

§ 52 Přeprava nákladu (5) Při přepravě živých zvířat nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče, přepravovaných osob ani zvířat a ani bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Psa v autě lze tedy vnímat ze 2 pohledů.

1. jako jakýkoli jiný náklad, jenž nesmí ohrozit bezpečnost přepravovaných osob, tj. při přepravě většího psa na zadních sedadlech by při nehodě neměl narazit do přední sedačky řidiče či spolujezdce, je-li obsazena (ilustrační uchycení obojku do spony pásu by tak u většího psa nedostačovalo, neboť při nárazu by svou vahou ohrozil osobu sedící na sedačce před ním).

2. jako zvíře

a) jež, je způsobilé ohrozit posádku nepřímo odvedením pozornosti řidiče či následně po nehodě např. pokousáním v šoku.

b) jehož bezpečnost má být sama o sobě chráněna – přestože by tedy ilustrační spona upínající vodítku do úchytky pásu zadních sedaček splňovala některá kritéria výše, posledně uvedené zajistit nemůže, neboť při prudším nárazu by patrně došlo ke zlomení vazu psa, a je tak sama o sobě nedostatečným zajištěním přepravovaného psa z pohledu zákona

Jaká jsou možná řešení:

a) velký pes (tj. takový, jež je v šoku způsobilý vážněji pokousat, řekněme nad 5 kg)

Bezpečné upoutání psa speciálním pásem na hrudní koš či kombinace zajišťující bezpečnost psa – tj. za prvé zabránění rozplácnutí se psa při nárazu o překážku před sebou a za druhé úplné zamezení přístupu k řidiči (pozornost, omezení pohybu řidiče) a za 3. přístupu jeho zubů k posádce. Lze si tedy představit uložení psa do prostoru pod nohy bez upoutání avšak s náhubkem či upoutání psa v prostoru pod nohami, tak aby se jeho zuby nedostaly k posádce.

b) malý pes do 5 kg, kde pokousání nemůže způsobit závažnější zranění – ideální je opět pás na hrudní koš nebo prostor pod nohami spolujezdce na předním sedadle bez upoutání a náhubku. Horší by mohla být přeprava na zadních sedadlech, kde těžko odhadnout nakolik je způsobilé mu ublížit rozplácnutí se o přední v současnosti většinou již i zezadu polstrovanou sedačku (patrně by to měl ustát) či při přepravě v prostoru nohou cestujících na zadních sedadlech, vypolstrovat tak, aby nenalétl na železné konstrukce sedaček případně jiné tvrdé či ostré pod sedadly přepravované předměty.

Shrnutí: Malého psa do 5 kg lze v autě přepravovat bez větších omezení. Velkého psa nad 5 kg nutno zajistit proti ničivým účinkům kinetické energie, pokousání posádky a vstupu do prostoru řidiče.

Postroj s upnutím spony pásu na zádech

2 komentáře: „Pes v autě 23.5.2014

 • 3.6.2018 (9.17)
  Trvalý odkaz

  Je někde výslovně uvedeno, že pes musí být připoutaný? již jsem v minulosti dostala pokutu za to, že můj pes- malý Yourkšírský teriér, který je klidný a přátelský a od malička zvyklý cestovat v autě, nebyl při jízdě v autě připoutaný. Může policista argumentovat možným ohrožením řidiče, pokud není zvíře připoutáno? Dle mého názoru mne bude více rozptylovat a ohrožovat kňučící a vzpouzející se pes, který se brání nepohodlí a omezení, než klidný pes ležící na sedačce spolujezdce, nebo ještě lépe v prostoru pro nohy před sedačkou spolujezdce. Případně zda stačí, pokud takového malého psa drží spolujezdec, ať na přední, nebo zadní sedačce. Děkuji.

  Reagovat
  • 12.6.2018 (10.14)
   Trvalý odkaz

   No jak píši v článku, argument ohrožení řidiče nepřipoutaným psem do 5 kg nemá opodstatnění … Jde však o můj výklad – odhad, o němž se domnívám, že by se s ním ztotožnili lékaři a soudce, ale garantovat to nelze.

   Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *