Sepsání, pořízení závěti 27.9.2013

Upravuje § 476 a násl. OZ (1494 nOZ a násl. od 1.1.2014)

 

Vlastní rukou

Nejjednodušší je ji napsat vlastní rukou, podepsat a datovat.

Výtisk z počítače

Vyjedete-li z počítače je třeba navíc výslovně před 2 svědky (mimo okruh závětí povolaných, zákonných dědiců a osob jim blízkých) následně podepsanými § 476f resp. § 1539 „jako svědek“ + identif. údaje svědka) § 476b resp. 1534 nOZ potvrdit, že závěť obsahuje jeho poslední vůli.

Přísnější formality platí pro zůstavitele nezletilé, nevidomé a negramotné.

 

Ne/ účinnost podmínek – dle nOZ o.k.

§ 478 Jakékoliv podmínky připojené k závěti nemají právní následky. Např. jestli dům prodá, chci, aby se rozdělil s mou sestrou. To z právního hlediska znamená, jakoby to vůbec nebylo napsáno. To mění § 1498 nOZ (účinnost se předpokládá k 1.1.2014), jež uložení podmínek či příkazů umožňuje. Podrobněji § 1551 a 1561 a násl. Zákaz prodeje domu odůvodněný vážným zájmem hodným právní ochrany by tedy dle § 1569n OZ byl možný na pouze určitou přiměřenou dobu (řekněme něco ve smyslu, pokud by v domě žila osoba blízká, možná i zvíře nebo by osoba blízká dané místo ráda chodila navštěvovat…).

 

Minimum pro zletilé a nezletilé potomky

§ 479 (1492nOZ)        Nezletilým potomkům se musí dostat aspoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona, a zletilým potomkům aspoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona. Pokud závěť tomu odporuje, je v této části neplatná, nedošlo-li k vydědění uvedených potomků.

 

To znamená, máte-li manželku/manžela a 2 děti. Každé dítě musí dostat minimálně 1/6 majetku, je-li nezletilé minimálně 1/3.

 K tomu § 473 (1) V první skupině dědí zůstavitelovy děti a manžel nebo partner, každý z nich stejným dílem.

Úlevy z formy závěti (pro zajímavost)

S nOZ (§1542 a násl.) se nově zavádí možnost pořízení závěti bez předepsané formy v náhlých situacích důvodně předpokládaného či hrozícího úmrtí – 3 svědci s platností 2 týdnů, zůstane-li pořizovatel závěti naživu, či vždy 2 svědci a – velitel letadla, lodi či v případě vojáka a vojenských operací či ozbrojeného konfliktu velitel vojenské jednotky AČR či jiný důstojník.

Vzkaz čtenářům

Na závěr si neopustím osobní poznámku. Závěť sepsaná 30 letým člověkem, fajn holkou, kterou znám jen vzdáleně a nebylo jakkoli znát, že je nemocná, byla pro mě velkým šokem. Celou dobu jsem se domníval, že jde o její babičku, až při posledním čtení jsem mrknul i na rodné číslo. Chci říct, že život je dost tvrdej i bez hajzlů a sobců a že lidi by se měli řídit ohleduplností k ostatním a okolnímu prostředí a až na druhém místě tím, aby jim zůstalo co nejvíc v kapse.

Související článek: Mohu darovat víc jednomu dítěti? Dopad na podíl v dědictví 8.4.2014

3 komentáře: „Sepsání, pořízení závěti 27.9.2013

 • 27.4.2014 (19.06)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den (red. kráceno.), můj tatínek tvrdí,že po jeho smrti dostanu všechny jeho peněžní prostředky,které má na účtě u spořitelního družstva, ale já mu vysvětluji,že musí být závět,v opačném případě se musí dělit mezi sourozence.
  On mi naopak tvrdí,že to být nemusí,že prostě to tak bude a nikdo jiný nemá nárok,ale napsat nějakou závět ,či vůli prý nepotřebuje
  Je tedy takové stanovisko otce platné,či nikoliv(myslím ústní poslední vůle)?
  Děkuji za odpověd Ludmila

  Reagovat
 • 28.5.2014 (11.46)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den,
  1. Je možný převod majetku s manžela na manželku? Majitelem nemovitosti je jen manžel.
  Prosím, za jakých podmínek?
  2.Lze to upravit i tak, aby veškerý majetek připadl pouze na manželku sepsáním závěti? Pán má totiž dceru se kterou ne nikdy nestýkal a i kdyby ji vydědil, nevztahuje se to již na její děti.
  Potřebuji vědět, jak to udělat, aby veškerý majetek připadl v případě smrti manžela pouze manželce.
  Děkuji moc. Šárka

  ad. 1 ano viz článek darování nemovitosti
  ad 2 dlouhodobá absence kontaktu ještě nemusí být důvodem pro vydědění (viz citace níže, muselo by se např. prokázat, že zůstavitel se s ní chtěl vídat a ona nechtěla), minimální zákonný podíl neopominutelného zletilého dědice je 1/4 jeho zákonného podílu (více související článek odkaz na konci), tj. pokud nejsou jiné děti, dědí stejně manželka a dcera, závětí lze poměr upravit na 7/8 pro manželku a 1/8 pro zletilou dceru, aniž by bylo třeba ji vydědit. Vydědění je navíc poměrně drastické a psychicky náročné řešení, a být ve vaší pozici, tak do toho manžela netlačím …

  Důvody vydědění
  § 1646
  (1) Ze zákonných důvodů lze nepominutelného dědice vyděděním z jeho práva na povinný díl vyloučit, anebo jej v jeho právu zkrátit. Zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který
  a) mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,
  b) o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,
  c) byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo
  d) vede trvale nezřízený život.
  (2) Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je nezpůsobilý dědit, a proto je z dědického práva vyloučen.
  (3) Přežije-li vyděděný potomek zůstavitele, nedědí ani potomci vyděděného potomka, ledaže zůstavitel projeví jinou vůli. Nedožije-li se vyděděný potomek smrti zůstavitele, pak jeho potomci dědí vyjma těch, kteří jsou samostatně vyloučeni z práva dědického.

  § 1647 Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že tu je obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl. Učinit to však může jen tak, že tento jeho povinný díl zůstaví dětem tohoto nepominutelného dědice, popřípadě, není-li jich, jejich potomkům.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *