Škoda na popelnici, ukradená popelnice 2.8.2012

Kdo hradí škodu na popelnici? V.K., okres Nymburk

 

Pro odpověď třeba určit, kdo je vlastníkem sběrné nádoby.

Zpravidla bude sběrné nádoby komunálního odpadu zajišťovat a pronajímat obec osobě odpovědné za odpad vznikající v rámci určité nemovitosti (takto systém nastavuje pražská vyhláška, kdy poškození popelnice hlásí posádka sběrného dvoru a Pražské služby zajišťují výměnu).

Dle § 17 (3) zákona o Odpadech „Obec je povinna v souladu se zvláštními právními předpisy určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují,…“ Zde se myslí spíše sběrné dvory nikoli místa pro sběrné nádoby (popelnice).

Dle § 17/2 „obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území …“

Povinnost obce je tedy zajistit sběrné dvory a nikoli svoz komunálního odpadu. Svoz a zpracování zajistit a ošetřit vyhláškou může, což zpravidla využije, ale nemusí ….

Při současných standardech si nelze přestavit, že by obec určila pouze sběrný dvůr a svoz nechávala na obyvatelích. Ze zákona to sice možné je (nikde ani v prováděcích vyhláškách jsem nenalezl povinnost obce zajistit sběrnou nádobu do určité vzdálenosti), avšak předčasné volby by na sebe nejspíše nenechaly dlouho čekat.

Nelze vyloučit takovou obecní vyhlášku, kde obec pouze zajistí svoz a nastaví parametry sběrných nádob a jejich obstarání ponechá na obyvatelích, ale tento systém by opět byl mnohem komplikovanější, s vyššími právními riziky např. na hospodářskou soutěž a méně efektivní (např. vyšší náklady na pořízení sběrných nádob jednotlivci), než pokud se o to obec postará kompletně.

Navíc pokud budou sběrné nádoby ve vlastnictví obce a obec je bude pronajímat, bude jich potřeba prakticky stejně, jako by si je lidé kupovali sami, akorát se nebudou krást.

Lze tedy uzavřít, že vlastníkem vaší popelnice na komunální odpad a osobou, jež nahradí škodu způsobenou nezaviněnými okolnostmi či neznámým viníkem, bude (v závislosti na příslušné vyhlášce obce) většinou obec a nikoli vlastním dotčené nemovitosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *