Test online pojištění nemovitostí

12.2.2015 Obecná pravidla

Test probíhal pod krycím jménem. Pojišťovny požadují tel. kontakt či u kategorie B i přesnou adresu byly vyloučeny. Online zákazník si např. nepřeje být telefonicky kontaktován. U kategorie B bylo smyslem adresu neuvést např. z důvodů obav před tipaři.

A) Dům SVJ – mimo povod. úz
Základní limity Srovnavac.cz Allianz ČPP Uniqa (odpov. jen 7,5mil.) Kooperativa (odp. 5 mil.) ČP
Stavba 115mil. (požár, letadlo, blesk) 7355 8464 20125 9315 52000 9677
vichr, kroupy 5 mil. 3933 4195 6102 4285 NA 5267
únik vody 5mil. 3933 4195 3220 4099 NA NA
ostatní nebezp. 5mil. 3933 4195 3542 NA NA NA
nákl. demol, vykliz 10 mil.* 9920 2080 NA NA NA 3295
skla 100tis. (všechny dův. i vandal) NA NA 1890 3600 NA 2751
vandal100tis. NA NA 840 945 NA NA
krádež 100tis NA NA 350 855 NA 541
výtahy 500tis 4500 3000 2800 6300 8250 1441
odpovědnost 10 mil. 8426 5292 11550 6278 2700 9085
celkem po slevě (10-50%) 42000 31421 50419 35676 47213 45174
v časovém limitu 5 dní ano ano ano 1.ano 2. ne ano ano
NA – zahrnuto, cena položkově nevyčíslena
* u srovnavac.cz položka zahrnuje též navýšení na 250000 pro kategorie s limity 100tis.
B) Rodinný dům: řádně udržováno, bez rekonstrukcí, mimo povodňové území
stavba rok 2008 poj. částka Srovnavac.cz Wustenrot ČSOB Srovnavac.cz  Maxima Slavia ČP (stará)
spoluúčast 500 xxx 500 1000 včet. vandal. 500 500
rodinný dům s podkrovím a altánem, přízemí a 1. patro, obyt. plocha celkem 185m, sklonitá střecha 3000000 2960 2543 2550 3500 2900
samostatná kolna+dílna 500000 NA jen 50tis. 425 NA 420
plot 100000 NA NA 85 NA 170
altán 100000 NA NA 85 NA NA
soubor zařízení domácnosti 1800000 3600 6465 3600 4338 2450
dále hodnoty připojištění*
přip. krádeže (500 000) 500000 ne NA 300 100 NA
starožitnosti 350000 ne krádež NA NA 680 1048
drahé kovy 100000 NA NA NA 180 562
peníze 5000 NA NA NA NA NA
audio, video, optika 120000 NA NA NA 180 98
věci uložené v nebytových prostorech 100000 900 NA NA NA 274
stav. součásti bytu (linka, schody aj.) 200 000 110 NA NA NA 376
skla (náhodná neúmyslná událost) 10 000 300 NA NA NA NA
odpovědnost občana základ 500 420 450 390 410
celkem, po slevě (10-40%) xxx 5859 8202 5771 5621 8273
dodáno v termínu xxx ano ano ano ano mimo test
NA – zahrnuto, položková cena nedostupná
* základy se liší (malá vypovídací schopnost čísel)

.

A) pojištění bytového domu SVJ – paneláku – zadání

Pojišťovny dostaly v první fázi k nacenění neaktuální smlouvu starého družstva na 115mil. za 47 000,- ročně na 140 bytů ve 2 panelácích. V družstvu zůstaly jen garáže (15mil.). Poptávající osoba byla podepsána jako člen výboru SVJ označeného jménem dle rejstříku. A dále úkol „Zakomponujte navíc pojištění odpovědnosti statutárního orgánu (výbor má 5 členů), limit 10 mil.“ V druhé fázi byly zúčastněné požádány o mírné korekce limitů a o pojištění výtahů. Ideální je poslat tabulku s tím, co potřebuje, ať to nacení najednou a finalizovat případně vítěznou nabídku, ale nechť je test trochu výzvou. Pořadí dle rychlosti odpovědí, nabídky a ceny v tabulce.

Srovnavac.cz (jako dealer Allianz)

Nejrychlejší nabídka do druhého dne. Jako jediní detekovali resp. zakomponovali, že subjekt již není družstvo, ale SVJ (bylo možné vidět z mailové adresy a podpisu člena výboru). Srovnavač se z 2.místa co do ceny patrně odsunul tím, že stotisícové pojistné částky na sklo, vandalismus, odcizení nad rámec zadání navýšil na 250 000tis. (co dostal od partnera to dostal …).

Allianz – vítěz kategorie A – SVJ panelák

Zajímavost pojištění proti srážkám rovnou v paušálu. Doplňující nabídka do druhého dne. Bylo mi vysvětleno, že vzhledem k termínu 23.12 až 29.12. si mě na starost vzala přímo centrála, jinak nacenění předávají vždy lokálnímu agentovi a dále s klientem nejednají. Chápu, že na centrále budou kvalitnější lidé. Test ani hodnocení dále uvedené nezohledňuje. Nevím, zda jsme s pojistkou 30 000 rok spadli do VIP zóny či měli jen štěstí na kvalitního pracovníka, ale na takovou péči nejsem u finančních institucí zvyklý, zejména na rychlé písemné odpovědi, přesnost odpovědí a vstřícnost komunikace.

ČPP Nabídku jsem požadoval na mailu konkrétního pracovníka v pobočce, jenž mi sdělil, že se touto problematikou přímo zabývá. ČPP byla tedy v tomto ohledu spolu s Českou pojišťovnou (dále) lehce zvýhodněna. První nabídka obsahovala nesmyslné částky jednotlivých složek – opraveno v revizi – ta však byla zaslána až při urgenci na centrální mail s termínem 40 hodin – kde se přihlásili i k původní nabídce, takže zjevně nešlo o exces nějakého lokálního agenta.

Ač se tazatel opakovaně jako SVJ podepisoval a sděloval i počet členů výboru, bylo mu vycházejíc z původní smlouvy opakovaně sdělováno, že není SVJ a odpovědnost nelze pojistit. Dotaz na slibovanéou slevu 40% (místo poskytnutých 20%) zůstal bez odpovědi. V ohledu pojištění SVJ se pojišťovna patrně příliš necítí jako konkurenceschopná a těmto pojistkám nevěnuje příliš velkou pozornost.

Česká pojišťovna Nacenění současného pojistitele domu ČP – v tabulce. Jako jediná či jedna ze 2 pojišťoven nemá centrální mail a maily je nutno náročněji dolovat z kontaktních údajů pobočky.

Uniqa Vzhledem k tomu, že jsem se 3 dny nedovolal ohledně dotazu. Dal jsem šibeniční termín revize nacenění do 13:00 druhého dne, odpověď byla zaslána asi týden po limitu s omluvou, že bylo třeba zaslat na centrálu.

Kooperativa Odpovědnost pojistili pouze na 5mil.

Triglav – Nejhorší v testu 14 dní po termínu poslali torzo pdf s názvem družstva a nic víc. Zmrskaná příloha se stane každému (mj. jako bych si to přivolal, podařilo se mi to o pár týdnů později u několika pojišťoven v testu B, kdy jsem v přiložené tabulce pojišťovaných věci omylem smazal sloupec s limity pojistných částek …). Protože to s daným zpožděním zmrskali tuplem, neměl jsem sílu žádat o opravu. Triglav tedy zachránil krk ČPP a odnáší si ocenění „Nejhorší v testu“.

B) „sdružené“ pojištění RD, domácnosti, odpovědnosti

Osloveny pojišťovny, jež na seznamu neživotních a smíšených pojišťoven ČNB uvádí web adresu a na svém webu v češtině nabízí alespoň základní informace k pojištění domu, domácnosti a odpovědnosti (cca 20). Dále srovnavac.cz a klikpojisteni.cz.

Srovnavac.cz (jako dealer Maxima) – vítěz testu kategorie B – poj. RD

V první vlně zaslal 3 nabídky, z níž jsem volil nejlevnější Wustenrot (vedle ČSOB a AXA).

Vytknout mohu pochybení při nacenění věcí v jiných prostorách – opomenuta jedna nula, kdy úprava limitu z 10000 na 100 000 navýšila pojistné o 900,- a absence pojištění starožitností, kde na žádost o vysvětlení již Wustenrot nereagoval. Proto byla zaslána další sada 3 nabídek, z nichž nabídka pojišťovny Maxima plně kryla mé požadavky a vyhrála. I přes výše uvedené chyby (jež se ale stávají běžně viz Slavia a Maxima dále), oceňuji úsilí dotčené agentky, jež to nevzdala to ani po cca 7 emailech s žádostí o doplnění, přičemž poslední 3 varianty rovnou připravila ve smlouvách.

ČSOB ČSOB nepřekonala původní smlouvu s ČP, přičemž kolna/dílna byla naceněna pouze na 50 000 místo 500 000. I to však stačí na páté a poslední místo v online pojištění domácnosti v ČR…

Slavia Pojištění proti krádeži v nabídce nezahrnuto, což při zadání 350 000 starožitnosti a 100 000 cennosti, považuji za hrubou chybu. Přes mírně lepší cenu je lepší Maxima, jež zahrnuje i (u dotčeného nepotřebný vandalismus) na 500 000 a relativně nižší požadavky na zabezpečení (viz doporučení na konci).

Maxima – Tip Redakce Nabídka shodná jako pro srovnavac.cz. Smlouva je velmi přehledná a pojistné podmínky stručné a přehledné. Stejně tak web a webový kalkulátor s poměrně širokými možnostmi nastavení, jenž pojistné vypočetl podobně jako dealer. Nezahrnuli odpovědnost a odcizení, ale zde to nelze považovat za zásadní chybu, neboť (na rozdíl od draftu Slavia) z draftu smlouvy (pdf zde) je to i při velmi letmém  proběhnutí zjevné. Maxima je tak fakticky druhým vítězem těsně za Srovnavac.cz.

ČP – současná smlouva mimo test

Závěr, vítězové:

srovnavac.cz jediný z 12 oslovených (nepočítaje ty, jež se omluvily, že službu nenanabízí), podal obě nabídky, a to jako jediný vždy do 2. dne. v kategorii B vyhrál i nad tovární neúplnou nabídkou.

Allianz – za nejlepší nabídku kat. A a příkladnou péči, (ač hodnocení je trochu nefér, neboť náhodnou shodou okolností se mnou jednala top profesionálka z centrály, jíž nelze s lokálním agentem srovnávat)

Maxima – za nejlepší nabídku kat. B, user friendly (uživatelsky přívětivý) web, smlouvu (pdf zde) a pojistné podmínky.

Doporučení pro výběrové řízení:

Při zaslání tabulky pojistných limitů uveďte, že si přejete též připojištění x krádeži a jeho výši. Do tabulky doplňte, na co se ptají, obvykle počet podlaží, užitná plocha, sklonitost střechy, záplavová oblast, okres, rok kolaudace, rok rekonstrukce.

Pozor, zda splňujete limity zabezpečení proti krádeži. V tomto ohledu se podmínky pojišťoven dost liší. Např. s 1 bezpečnostním zámkem dosáhnete limitu 300 000 u pojišťovny Slavia a 500 000 u pojišťovny Maxima, resp. 50 000 a 40 000 při základním zajištění. U České pojišťovny měl RD dosavadní jištění dokonce pouze 50 000, přestože si majitel připlácel na limit pojištění krádeže 500 000,-! Limity pojistné a limity zabezpečení jsou však zcela různé věci a musí být splněny nezávisle oboje a nikdo Vás na to neupozorní.

Další postřehy: Slevy zavazující, ostatní nepříliš nevypovídající

Pohybovaly se od 10 do 50% za spoluúčast, bezškodný průběh (s tím, že jedna až dvě události prý nejsou zahrnuty, až když jich je víc-netýkalo se nejlepších nabídek, dále neřešeno), či bez uvedení důvodu, tzv. obchodní sleva (např. 50% u Uniqua). Tabulka uvádí výsledné ceny po slevách. Vynecháme-li obchodní slevy za nic a pro každého…, za relevantní lze považovat slevu za vázanost – u Allianz a Uniqa tabulka zohledňuje 10% slevu za 3 letou vázanost a bonus za trvání pojištění bez pojistné události (jen u některých pojišťoven až 3% za rok max. 20%).

Ostatní – kat A Axa pojišťuje majetek do 10 mil., Aig smlouvy s pojistným nad 100 000. Wustenrot neodpověděl. Pojišťovny Slavia (neodpověděla), Kooperativa, Generali (vyžadovala tel. kontakt.), se účastnily pouze druhé fáze testu A (u 2 jsem na webu minul kontakt, ostatní opomenul). Ostatní pojišťovny nejsou tolik povědomé a byly osloveny pouze testem B (domácnost, RD) nebo tento typ pojištění neposkytují (např. pojišťovna ČS a ING).

Ostatní – kat B Allianz odkázala na kalkulátor, jenž vyšel na 7300, kdy bylo zjevné, že ne vše požadované je zahrnuto. Kalkulátor neměl požadované možnosti. Aig jen zaslal obecné podmínky. Ergo pojišťovna se omluvila s tím, že „toto pojištění je tabulkově dáno, tak že vám ho nemohu nastavit bohužel podle vašich představ. Krytí, tak jak je uvedeno u určitých rizik, je dáno a nelze nijak ani navyšovat ,ani snižovat“, což je tedy velmi podivné, a dle mého názoru v podstatě pojištění RD znemožňuje. Vzhledem k tomu, že jde o online test a nabídku jsem fakticky neobdržel, nebylo by fér se věcí dále zabývat (požadovat vysvětlení apod.) Ostatní neodpověděli či odpověděli, že toto pojištění nenabízí. Zajímavou odpověď zaslala Hasičská vzájemná pojišťovna, že si nemovitost budou vzhledem k vyšším limitům chtít prohlédnout. Jsou jediní, kdo to požadují a dělají, tak jak by se to asi dělat mělo. Nabídka byla přislíbena, ale nikdy nedošla…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *