Trvalé bydliště v nájmu 13.2.2013

Souhlas pronajímatele s trvalým pobytem, povinnost poskytnout součinnost

šmouhy na obrázku jsou? a) negativní energie shromážděná kolem budovy b) poškrábaná čočka objektivu c) něco jiného

§ 10/6 písm.c) z. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel akceptuje pro doložení oprávnění užívat byt výpis z katastru, nájemní smlouvu či úředně ověřený souhlas oprávněné osoby. Lze tedy předpokládat, že nájemní smlouva uzavíraná zpravidla bez ověření nebude dostatečná. Souhlas je však dán samotnou nájemní smlouvou bytu a neochota pronajímatele nechat úředně ověřit svůj podpis na smlouvě by založila případný nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku neposkytnutí součinnosti pro ohlášení trvalého pobytu. Pronajímatel se sice nezavazuje poskytnout takovou součinnost, avšak odmítnutí takového potvrzení smluvního vztahu bez existence relevantního právního důvodu by bylo v rozporu s dobrými mravy.

Při přistěhování osoby blízké, pro níž obč. z. (§ 689 resp. 2272 od 1.1.2014) neumožňuje vyloučit souhlas s užíváním bytu, avšak registrující úřad nemusí mít jistotu, že počet osob nepřekročil přiměřený počet osob ve smyslu OZ (§ 689 resp. 2272 od 1.1.2014). Mohl by tedy požadovat souhlas vlastník i v případě úředně ověřených podpisů na nájemní smlouvě či jej vyzvat vyjádření a k uvedení případných důvodů k odmítnutí. Není-li překročen přiměřený počet osob, bylo by absenci součinnosti vlastníka opět možné jej žalovat na náhradu škody.

Změna v souvislosti s registrací k trvalému pobytu

§ 10(2) z. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel „Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.“

Trvalé bydliště nezakládá nárok na prodloužení nájmu, ztížení výpovědi apod. Mezi smluvními stranami nedochází k žádné změně – posílení či oslabení práv. Pro exekutora či soudy není rozdíl v trvalém či přechodném bydlišti. Adresu nájmu bude znát z obchodní korespondence nájemce a jeho věřitelů, takže zápis v registrech vás neochrání před jeho návštěvou (zabavení věcí se následně lze bránit vylučovací žalobou, v případě, že tam nájemce již nežije, exekutor nemůže na daném místě úkony exekuce vůbec provést – více v samostatném článku).

Odhlášení neaktuálního nájemce z trvalého pobytu bez jeho spolupráce

§ 12/1 z. o evidenci obyvatel „c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

(2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat.“

Tzn. doložit oprávnění osoby, jež má být odhlášena – uplynutí nájemní smlouvy, výpověď, dohoda o ukončení smlouvy. Splnění podmínky, že občan byt dále neužívá, se na Praze 4 prokazuje ve správním řízení s výzvou k vyjádření dotčeným doručením do vlastních rukou resp. veřejnou vyhláškou, není-li známo místo pobytu (viz zde). To bude ve většině případů fakticky zbytečné. Na druhou stranu je zápis či výmaz trvalého pobytu úkonem, kterým následně mohou být dotčena práva osoby, jíž se zápis týká, takže takový postup je bohužel na místě (s výjimkou extrémního případ, kdy to bude zjevné i bez toho – úmrtní list).

 

Požadavek na výpis z katastru

Úřady jej dle litery zákona požadují pro registraci trvalého pobytu vlastníka. Považuji takový požadavek za zbytečně zatěžující a v dnešní době, kdy si jej snadno mohou obstarat na internetu, za neoprávněný úřední šiml. Nemám zkušenost, zda je tento šiml dotažen k dokonalosti a dopadá i na nájemce či zda paradoxně postačuje pouze nájemní smlouva či souhlas pronajímatele s úředně ověřeným podpisem.

Související článek:

Nájemní smlouva bytu, domu, pokoje

Správná odpověď na dotaz z obrázku je c) téměř roztátý sníh

12 komentářů: „Trvalé bydliště v nájmu 13.2.2013

 • 1.4.2014 (10.14)
  Trvalý odkaz

  Mám syna, který bydlí v mém bytě. V současné době se k němu nastěhovala přítelkyně, která ještě při na stěhování byla vdaná.Nyní je již rozvedená.A chce přihlásit k trvalému pobytu. Ráda bych tento pobyt zatím řešila nájemní smlouvou na dobu určitou.
  Byt o velikosti 1+4 obýval syn sám, já bydlím jinde. Prosím poraďte . Děkuji

  Reagovat
  • 1.4.2014 (10.59)
   Trvalý odkaz

   Smlouvou nejen, že budete za mamku pruďařku, ale Vaše právní postavení se paradoxně zhorší a posílí postavení přítelkyně syna – bude mít statut nájemce a pochybuji, že syn po ní bude někdy soudně vymáhat nájemné. Prostý souhlas s pobytem bude lidsky vstřícnější a právně jistější řešení.

   Reagovat
 • 4.6.2014 (20.58)
  Trvalý odkaz

  Dobrý večer,chystám se pronajímat byt a řeším trvalý pobyt případných nájemníků.Jak jsem zjistila,v podstatě si tady může na základě podepsané nájemní smlouvy trvalý pobyt udělat sám.Jak je to s případnými problémy,myslím tím exekuce,neplatiči atd.?Zbavím se pak toho nájemníka?V bytě mám samozřejmě super vybavenou kuchyň,co když přijde exekutor a vybílí mi byt,aniž by na to měl nárok,jelikož je to můj majetek a ne majetek nájemce?Dostanu zpět své věci?Všichni známe postup exekutorů a to že se s nikým nemažou a návratnost zabavených věcí je dooost zdlouhavá?Díky za odpověď,

  Reagovat
 • 1.7.2014 (11.25)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den, můj dotaz se týká trvalého pobytu v městském bytě. Já a moje děti v něm trvalý pobyt máme, ale manžel né má ho jinde.Je v bytě hlášen na evidenčním listě kvůli poplatkům za služby.Nyní mě město nutí abych přihlásila i manžela na trvalý pobyt,že tím prý hrubě porušuji nájemní smlouvu.Jak to tedy je ?Ve smlouvě nic takového o trvalých pobytech není,že je povinností pouze hlášení osob společně žijících což mám nahlášeno.Ještě mi vyhrožují, že pokud manžela nepřihlásím k trvalému pobytu prý to povede k nepodepsání nové náj. smlouvy nebo výpovědi.Nevím proč po 3 letech je to problém.Mají na to vůbec právo? Děkuji moc za odpověd

  Reagovat
  • 1.7.2014 (12.49)
   Trvalý odkaz

   Plně se s Vámi ztotožňuji. Vaše dotazy městu přepošlete… Na rozdíl např. od formálního a skutečného sídla obchodní společnosti občan nemá žádnou obdobnou povinnost být přihlášen k trvalému pobytu tam, kde skutečně bydlí. Za tento nesoulad může být pouze nezáměrně trestán např. fikcí doručení při faktické absenci doručení, ale to je jiný příběh.

   Reagovat
 • 11.8.2014 (14.34)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den,
  mám nové nájemníky ve svém bytě a mají zájem o přihlášení k trvalému pobytu. Mají však problémy s platbou nájemného, zatím ho vždy uhradili, ale vždy s velkým zpožděním, zatím to toleruji, ale ve smlouvě mám, že pokud bude nájemné uhrazeno více jak 30 dní po splatnosti mohu je z bytu vystěhovat. Pokud by měli trvalý pobyt a nájem by neplatili mohla bych je i přes to vystěhovat?
  Děkuji za odpověď.

  Reagovat
  • 13.8.2014 (9.05)
   Trvalý odkaz

   Nemá to žádný vliv. Krom toho je vámi uváděné ustanovení smlouvy neplatné. viz související článek odkaz na konci.

   Reagovat
 • 27.1.2015 (16.51)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den, sháním byt k pronájmu, potencionální pronajímatel odmíta odstranit závěrečný bod smlouvy, cituji:“Smluvní strany se dohodly, že nájemce není oprávněn nahlásit si adresu předmětu nájmu jako adresu svého trvalého pobytu.“ (red. krác.) Děkuji za odpověď

  Reagovat
  • 30.1.2015 (15.44)
   Trvalý odkaz

   neplatné ustanovení pro rozpor s dobrými mravy (trvalé bydliště máte tam kde trvale bydlíte), klidně to ve smlouvě nechte a netrapte se s tím

   Reagovat
 • 15.8.2017 (13.42)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den, mám následující dotaz. K synovi, do mého rodinného domu, se přistěhovala přítelkyně, se kterou mají společné dítě a nejsou sezdáni. Se synem nemám žádnou nájemní smlouvu. Jeho přítelkyně mne požádala o trvalé bydliště pouze pro jejich narozenou dceru. Vzhledem k tomu, že v její rodině je velmi špatná jak finanční situace, tak i rodinní příslušníci nemají kde bydlet nevím co sleduje tím, že chce bydlení jen pro svou dceru. Ještě dotaz, pokud dám ústní prostý souhlas s pobytem přítelkyni syna, nebo jejich dceři, vyplývají pro mne nějaké povinnosti?

  Reagovat
  • 22.8.2017 (19.53)
   Trvalý odkaz

   Máti, nic Vám z toho nehrozí. Buďte klidná a dejte si drink a mějte je ráda, pokud by došlo na exekuce, tak se celkem dobře ubráníte, hlavní láska a rodinná pohoda jj

   Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *