Právní články

Úředničina při zahájení samostatně výdělečné činnosti 28.6.2012

Popsáno 1000x jinde, zde spíše rychlý přehled. Podnikání bez živnostenského listu zde.

Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, zněné p.p. (živnostenský zákon)

Ohlašovací živnosti jsou volné – § 25 a příloha 4 zákona – plná právní způsobilost (18 let), beztrestnost, (pro cizince vízum podmíněné dostatečnými prostředky, cizinec s trvalým pobytem vyplňuje formulář jako občan ČR), nevyžadují odbornou způsobilost, řemeslné – příloha 1 zákona – je třeba  kvalifikace dle § 20-22 zákona[1] – vzdělání, případně praxe a vázané (podmínky a kvalifikaci upravuje §23-24 a příloha 2 zákona, obecně vyžadují vyšší odbornost než řemeslné. Ke koncesovaným (povolovaným) živnostem (§26 a násl./příloha 3) zde nemá smysl se věnovat.

Při pochybnostech, kam Vaše podnikání podřadit hledejte v nařízení vlády 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností.

Výpis z trestního rejstříku si obstará živnostenský úřad. Cizinec (bez trvalého pobytu) dodává výpis z jeho země či prohlášení, že jeho země takový rejstřík nevede.

Pro provozovnu doložte nájemní smlouvu, jež bude obsahovat předmět činnosti a pokud tam chcete mít místo podnikání, nezapomeňte dopsat, že krom výkonu činnosti tam bude též místo podnikání.

Ohlašovacím formulářem se zároveň ohlásí zahájení činnosti zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Je dobré mít připravené číslo účtu a u cizinců rodné číslo přidělené cizineckou policií na přání.

 Články z rubriky úředničina považujte prosím spíše vodítko. Skutečnost bude patrně  jiná dle konkrétního případu a úřadu.[1] Živnosti řemeslné

                § 20 Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

                Odborná způsobilost

                §21

                (1) Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem nebo doklady o

a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem30) v příslušném oboru vzdělání,

b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou31) v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,

c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání31) v příslušném oboru vzdělání,

d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání31a) v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů,

e) uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace25c), nebo

f) získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou pro odpovídající povolání stanoveny v Národní soustavě kvalifikací23q).

                (2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost též

a) u živností uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e),

b) u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c), f) nebo h), nebo

c) u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m).

                § 22        Doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 mohou být nahrazeny doklady o

a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem30) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou31) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání31) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání31a) v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,

e) řádném ukončení rekvalifikace30a) pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo

f) vykonání šestileté praxe v oboru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *