Právní články

Zrušení konkursu vs zrušení prohlášení konkursu odvolacím soudem

Zrušení usnesení o prohlášení konkursu odvolacím soudem

Zrušení usnesení o prohlášení konkursu odvolacím soudem, aniž by bylo rozhodnuto o jiné formě úpadku, vrací věc soudu prvního stupně v zásadě do stádia zjištění úpadku.  To plyne z § 27, kdy insolvenční správce je jmenován nejpozději rozhodnutím o úpadku, jež (zpravidla) předchází prohlášení konkursu. Insolvenční správce tedy v této fázi (po prohlášení úpadku) nadále vykonává svou činnost spočívající (pomineme-li předběžná opatření) ve zjišťování a zajišťování majetku úpadce a informování soudu a věřitelů.

Zrušení konkursu dle § 308 IZ

Zrušení konkursu dle § 308 IZ je speciálním způsobem ukončení konkursu daným podmínkami § 308 a směřuje k definitivnímu konci insolvenčního řízení. Ustanovení příslušného oddílu 8 (části druhé hlavy první zákona) se vztahuji pouze k této situaci a nikoli ke zrušení konkursu odvolacím soudem výše. To lze konstatovat na základě systematického výkladu i komparativního. Srov. např. § 313 /2 – splnit daňové povinnosti – to by při opačném výkladu znamenalo prioritní uspokojení státu před zajištěnými věřiteli, což je nesmysl. Stejně tak 313/3 kdy insolvenční správce by měl být při opačném výkladu v rozporu s § 27 být po provedení ukončovacích úkonů zproštěn z funkce.

Shodný účinek obou „druhů“ zrušení konkursu

Pomineme-li nyní případně odchylky dané případným ad hoc předběžným opatřením, správa majetku v obou případech přechází dle § 229/3 IZ z insolvenčního správce na úpadce (dlužníka).

 

Situace mate shodným pojmenováním i některými shodnými účinky, zvláště pokud to řešíte jako jednu z mnoha dílčích žaloby navazující na x-set stránkové insolvenční řízení. V Beckové komentáři ani na internetu k tomu nic nebylo.

 

14.6.2020 JUDr. Ing. Vladimír Koranda, Ph.D., praxe od r. 2002

momentálně hledám práci koncipienta v Praze, t. 608 704 884

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *