O magazínu

Zaměření: právní a spotřebitelské poradenství v denním životě. Občas přidána zajímavost.

Rozdíl od spotřebitelských poraden a promo článků advokátních kanceláří

1. Dostanete úplnou odpověď nikoli jen náznak. Ve sporné situaci nestačí odkaz na příslušný paragraf, často ani jeho vysvětlení. Normální člověk neví, zda je správné. Je nutná i argumentace k výkladu. Např. proč do nutných nákladů na reklamaci patří i znalecký posudek (viz pojednání Reklamace a vracení zboží) a proč nikdo nemůže tvrdit opak.

2. Konkrétnější právní postup – laik může sám provést základní úkony pro zajištění svých práv např. odstoupení od smlouvy, vrácení zboží a zaslání výzvy k úhradě dluhu. Ušetří tak pár tisíc a mnohdy věc vyřeší i bez soudu. V této úvodní fázi často není přidaná hodnota právníka většinou vysoká.

3. Články jsou aktualizovány. Není tlak na vydávání stále nových a nejsou překážky editace v podobě autorského práva (autor je zpravidla jedna osoba).

S kůží na trh

Spotřebitelské břemeno je obrovské, asi 3x větší než Arnoldova kláda v Komandu :), ale Magazín spotřebitele Vám s ním pomůže.
Spotřebitelské břemeno je obrovské, asi 3x větší než Arnoldova kláda v Komandu :), ale Magazín spotřebitele Vám s ním pomůže.

Většina právníků při publikování nejde hlouběji do neprobádaných vod, tj. věci zatím soudně v podstatě neřešené (viz např.  Drobné podnikání bez ŽL, Co/koho lze fotit či nahrávat bez souhlasu, Škoda způsobená provozní činností, Násilné vystěhování nájemce, zadržovací právo pronajímatele, Nesprávná rozhodnutí ÚS a NS). Když si něco neuvědomíte, půl článku přepisujete, v horším případě vydáte chybné stanovisko. Proti tomu stojí uspokojení z vyřešení náročného problému a možnost udat směr právní praxe.

Právo na ochranu zdroje a licence

Magazín je oprávněn zachovat anonymitu zdrojů i před státními orgány na základě čl. 17/4 Listiny (právo získávat a šířit informace) a analogie § 16 tiskového zákona (46/2000Sb.) a § 41 z. o rozhlasovém a televizním vysílání (231/2001 Sb.). Na přání zdroje bude zachována i anonymita zaměstnavatele – primárně jde o popis nefér praktik a návod na obranu, než ukázat prstem.

Články lze citovat či převzít nejvýše do poloviny rozsahu textu s uvedením linku magazinspotrebitele.cz. Fotky bez uvedení licence, vyjma rozpoznatelných osob, lze užít bez omezení, včetně úprav.

Web tvořen s využitím GPL software WordPress, linux-Debian/Ubuntu, Libre Office, Gimp Image Editor. Dík jejich tvůrcům.

Autor

JUDr. Ing Vladimír Koranda, Ph.D., nar. 1978. Právník (MU, KU), podnikatel a publikující redaktor magazinspotrebitele.cz.  VŠE (f. mez. vztahů, ved. spec. Anglo-americká studia) mi dala určité ekonomické povědomí.  Jsem sociálně smýšlející člověk. V Magazínu nezištně pomáhám lidem. Volím od 2016 Piráty pro transparentnost a protikorupní nastavení, stranickou demokracii, funkcionalitu strany jako organického efektivního celku a absenci hříchů (veřejné zakázky).

Nejoblíbenější zpravodajství: irozhlas.cz, idnes.cz

populárně naučné: nedd.cz, armadnizpravodaj.cz

občas: bbc.com, cnn.com

Spoluautoří jsou případně podepsáni pod konkrétními články.

Pravidla komentářů, dotazů

Vyplňuje se jméno či přezdívka a email. E-mail není zveřejněn a Magazín s ním nijak nenakládá.  Nejsou schváleny komentáře bez přidané hodnoty k tématu, komentáře neslušné, zjevně nepravdivé, osočující či urážlivé. Přidaná hodnota spočívá zejména ve věcně nově položeném dotazu či zdůvodnění Vašeho názoru argumenty, zkušeností, odkazem.

Dotazy vyžadující poskytnutí individuální placené právní služby

Dotaz, jež nevyžaduje individuální péči,  je zodpovězen obvykle do týdne (cca 70-80% všech dotazů). Čtenářům s dotazy, vyžadujícími individuální péči či jejichž odpověď je zjevná ze samotného článku či diskuze, je emailem zaslána následující zpráva:

Dobrý den,

Váš dotaz vyžaduje péči nad rámec běžné odpovědi obsažené v rámci článku na magazinspotrebitele.cz či diskuze pod článkem, a nelze jej proto zodpovědět bezplatně.

Pokud si přejete právní službu – tj. placené stanovisko, konzultaci, smlouvu či právní zastoupení či pomoc s jiným právním úkonem, kontaktujte mě. Služba bude odborně poskytnuta mnou, zkontrolována a fakturována spolupracující advokátní kanceláří. Mám nepřetržitou právní praxi od 2004 v občanském a obchodním právu. Sazba je 2000,- Kč za hodinu.

V případě, že si nepřejete právní službu, na mail není třeba reagovat a věc je tímto uzavřena.

S pozdravem

JUDr. Ing. Vladimír Koranda, Ph.D.

redaktor magazinspotrebitele.cz

t. 608 704 884

vl.koranda zavinac gmail.com