Zajímavosti

Advokátní zkoušky – jak se připravit

K průběhu advokátní zkoušek je toho prý dle samotných zkušebních komisařů dost. Nevím, jak je to na Facebooku, ale mimo něj jsem našel jen pár promo článků advokátních kanceláří. Zde se prakticky podíváme na to, co Vás při advokátních zkouškách čeká.

Základní informaci vám poskytne Zkušební řád a sama komora.

Písemný test

První část advokátní zkoušky, písemný test trvá 90 minut. Ze 100 otázek potřebujete 85 správně. Varianta A B C jedna správná. Děáa se na počítačích v místnosti ČAK. Zde je opravdu velká výhoda a úspora času mít zodpovězené testy zveřejněné ČAK, jež jsou dostupné vypracované na facebooku ve skupině „Advokátní koncipienti“ či tak něco (já to měl od kolegy, tak mě případně opravte v komentáři). Je tam dost chytáků. Čtete pozorně až do konce věty. Bez těchto testů bych udělal pouze na 60%. Ale jsem již 20 let po  škole, takže většina z Vás na tom bude lépe. Pokud jste si otázky z facebooku prošli, tak je času dost a nemusíte být ani nějak extra naučení.

Písemná část advokátní zkoušky

Druhou část advokátní zkoušky, zvanou písemnou část, skládáte v oboru trestní, občanské (spojená s pracovním právem), obchodní právo (spojené s insolvencí). Na každý předmět je 6 hodin, ale často to zvládnete i za 3 hodiny.  V občanském právu jsme měli vypracovat společný návrh na rozvod (děti, majetkové poměry, výživné) a v obchodním doporučit insolvenčnímu správci odporovat neúčinnosti úkonu dlužníka a sepsat příslušný návrh. Trest měl několik testových otázek – klasifikace tr. činu, zánik odpovědnosti a procesní otázky. často se objevuje úkol sepsat dovolání. Můžete pracovat se zákony i komentáři. Domnívám se, že komentáře nejsou třeba a vše najdete v samotných předpisech. Na zkoušce jsem komentáře neměl jako jediný z 20 a dokončoval jsem jako první (2h 15 trest, 2h občan). Ale psaní mi vždy šlo, takže ostatní mohou mít na potřebu komentářů jiný názor. To neříkám, abych se pochlubil, ale k doložení názoru o nepotřebnosti komentářů. Zabrat mi dalo jen obchodní právo – 5 hodiny 15 minut.  Vystačil jsem s předpisy označovanými ČAK v přehledu předpisů pro zkoušku jako základními. Ale potřebujete např. i zákon o soudních poplatcích a hodil by se i o soudech a soudcích. i přes neúspěch u zkoušky. U většiny zkoušejících má písemná část relativně malý význam. Asi by se dalo číct, že ikdyž ji velmi pokazíte, máte horší startovní čáru, ale stále šanci u ústní části šanci. Ale zde paušalizují z velmi malého počtu dat. Pokud jste neměli písemnou část bez chyb, tak se na to v ústní naváže, takže je dobré si zadání písemné části a jeho řešení a úplnost řešení znovu projet před ústní částí zkoušky.

Ústní část advokátní zkoušky

Zde jen jako to bylo u nás. U jiného senátu se může lišit.

Zkouší vás ve dvojici přibližně 2 a půl hodiny. Každého vždy cca 15 minut na předmět. Aktuálně nezkoušený uchazeč bývá i při nevědomost aktuálně zkoušeného uchazeče dotazován jen výjimečně nebo vůbec. Měli jsme 6 prvo uchazečů a dva na opravnou zkoušku – ti byli každý zkoušen cca 20 minut. Na opravnou advokátní zkoušku lze jít pokud, úspěšně absolvujete aspoň 4 z 5 předmětů. 1 prvo uchazeč neprošel vůbec a já na trestní právo. Členové senátu uznávali i odpovědi, jež člověk dovodil nebo tipnul.

Zkouší se v pořadí trest, občan (a pracko), obchod (insolvence). Na ústavní a správní právo už jdete lehce tumpachoví, takže tam napněte i „kroťtě“ síly, ať neřeknete zbytečně nějakou blbost, se kterou se musí i velmi hodný zkoušející vypořádávat. Poslední jsou advokátní předpisy.

Tipy na ústní advokátní zkoušku.

Tipujte, dovozujte, pokud jste v tom podporováni. Někdy je lepší i střílet od boku než mlčet.

Zákon o advokacii a ústavu a listinu se rychle přečtěte ještě v den zkoušky. Zkoušku z advokátních předpisů byste tak měli mít téměř jistou.

Některé senáty zkouší stále to samé. Nemám jim to za zlé. Zkoušení je celkem úmor. Zkouší se ve dvou dnech. Ti co jdou později či další den se tak mohou zeptat uchazečů před nimi a mají výhodu.

Zkoušející měli všichni sako (šaty), takže jsem si nedovolil odložit své.

Zkušební řád umožňuje s souhlasem zkoušejícího nahlédnout do zákona. To se u naší komise ani jednou nestalo.

Zkouší se úplně základní věci ze zákona.

Např.

Trestní právo – vazba, délka a důvody vazby, lhůta podání stížnosti, jaké jsou opravné prostředky, přerušení trestního stíhání, trestní příkaz a jeho důsledky, druhy trestů, jaké trest nelze uložit vedle sebe, promlčení trestnosti

SJM, výživné, formy pořízení pro případ smrti, odkaz, dohoda provedení práce a pracovní činnosti, výpověd, odstupné, zkušební doba

Obchod – úpadek, zastoupení, jak jedná korporace před soudem, náležitosti směnky, směnečné námitky

Ústavní a správní – ústava obecně, přestupek, opatření obecné povahy, institut a lhůta pro jeho napadení, podmínky odstranění stavby, forma schválení státního rozpočtu, za jakých okolností US může rušit předpisy, ustávní stížnost

z. o advokacii, velmi lehce i advokátní tarif

Soft Skills

Skutečně dová smysl si prolustrovat zkoušející (zejména občan, obchod) – zkouší zejména to, co je jejich doménou, ostatní jdou průřezově.

Pokud zkoušející vycítí, že nejste perfektně připraveni, mohou se Vám pro záchnu snažit dát jednodušší otázky. Tzn. pokud to nejde zapomeňte na to a soustřeďte se na následující otázky – minuty.

Pokud jste v jednom předmětu neúspěšní, stále můžete bojovat o ty 4 další. Část hodnocení tvoří i hodnocení softskill, že se před nějakou situací nerozsypete a pro toho klienta budete i ve stresu fungovat dál. Za to i za chování v souladu s kodexem můžete získat smypatie.

Lehce nespisovná mluva typu „každej den“ nebyla na škodu, ale někomu by to mohlo vadit.

Ceněná je asi i asertivita. Nejen se nehádat ale ani neomlouvat. Prostě špatná odpověď je špatná odpověď. Přikývnutím to uznat to a jít dál. Že budete částečně chybovat se čeká.

Co mě na advokátních zkouškách překvapilo

Pokud máte za sebou pár pohovorů, tak zjistíte, že velká většina advokátů jsou nafoukaní či zamindrákovaní lidé, se kterými byste přátelit nechtěli.

Zkoušející ale byli velmi sympatičtí. Pomáhající, přející, kolegiální. Řekl bych že to o trochu lepší než na univerzitách, Napiště případně svůj názor na Vaše zkušební senáty do komentáře.

Obtížnost advokátních zkoušek

Ta míra požadovaných podrobností je opravdu vysoká. Až zcela nesmyslně, protože stejně si to v praxi hledáte v zákoně. Někteří uchazeči jsou připravení neskutečným způsobem. Tipuji, že jsem toho uměl tak 1/3, co kolega. Mým cílem bylo udělat 4 předměty, což se s odřenýma ušima povedlo :). Na druhou stranu, když nevíte, tak se Vám zkoušející snaží pomáhat – navádět a dávat lehčí otázky. Tedy pokud Vám fungují soft skill a nejste nesympatičtí jednáním, truchlením, diskutováním apod. Já se učil 3 měsíce 2 hodiny denně. Což je sakra málo. Ale sázel jsem na 20 let praxe, akadamické tituly a dobré písemky. Neb nemám zvláštní učební schopnosti jako např. fotografickou paměť, abych se připravil tak dobře jako kolega zkoušený se mnou, a šel na jisto, musela by být doba mého učení nejméně trojnásobná. Takže mě to za 4 měsíční zpoždění složení zkoušky a 8000,- Kč za opravnou zkoušku stálo.

Je dobrá šance, že jeden z pěti bude zamindrákovaný. U chlapů to často bývají fousatí – a to je dneska skoro každej advokát (taky je skoro každej zamindrákovanej). U ženských to moc poznat nejde. Takové ty vyžilejší obličeje jsou zpravidla horší. Obecně zamindrákovaní a nedocenění či zneuctění se cítí trestaři. A když máte smůlu, tak fakt narazíte na vola, co už se předem rozhodl, že Vám to nedá, ikdyž umíte. Byť jsem v pohodě dokončil 2 vysoké školy a 2 doktoráty, potkalo mě to až na opravném termínu advokátních zkoušek.

Co bys se na advokátních zkouškách dalo zlepšit

Smysl určitě dávají. Nikoli sami o sobě, ale opakovaným projetím všeho člověk nabere souvislosti, získá komplexní obrázek.

Písemný test – perfektní, bez připomínek

Písemná část – perfektní, bez připomínek

Ústní část – dobrá,s prostorem pro zlepšení

Odůvodnění:

1. Písemná část – práce se zákonem – je základ a dobrá písemná část by se měla více započítávat, např. tak, že pokud člověk neřekne v ústní části úplné nesmysly, měl by aspoň prospět.

2. K diskuzi: Advokacie není o tom, kolik toho natlačíte do hlavy nebo o zkušenosti, ale jak pracujete s předpisy. Tedy s vzájemně provázanými a speciálními ustanoveními a jakou máte schopnost je vykládat. Zkušenost a znalosti Vám práci s předpisy usnadní, ale neudělají z Vás dobrého právníka. V advokacii až na výjimky při řízení před orgány veřejné správy či rozhodčími orgány nerozhodují sekundy či minuty, ani hodiny,  ale spíše dny či déle. Při zkoušce by se měla umožnit práce se zákonem. Např. pokud máte na stížnost několik dnů, a nevíte kolik, tak se samozřejmě poté co podání přijde na lhůtu podíváte, abyste lhůtu ověřili pokud si nejste jistí a často i pokud si jistí jste. Jsou advokáti, co Vám budou tvrdit, že klient chce odpovědi hned. To je možná pravda, pokud se ptají experta v oboru, co to dělá každý den a platí mu x tisíc za konzultaci, ale v drtivé většině situací prostor pro nahlédnutí do zákona máte. Pro takové základní věci jako maximální délka vazby do zákona snadno nahlédnete.

Píší k diskuzi, protože pokud senát zkouší tím stylem, že chce rychle zjistit Váš přehled s tím, že Vám třeba promine 10-20% špatných odpovědí a nechce čekat až to nalistujete, tak to také může být správná cesta.

Poděkování senátu

Na závěr bych chtěl poděkoval kolegům, jež shromáždili a vypracovali písemný test a též i přes neúspěch u zkoušky mému zkušební senátu, jež byl sympatický a snažil se mě „zachránit“. Zvláště pak děkuji těch velmi hodným, jež mě mohli s čistým svědomím vyhodit a neučinili tak. Nebudu je blíže označovat, abych jejich pozici nijak nezatěžoval. Věřím, že tohle byl jeden z těch lepších senátů.

poskytování právních služeb JUDr. Tomáš HERBLICH
trestní právo JUDr. Petra LAMKOVÁ, MBA
občanské, rodinné a pracovní právo JUDr. Marcela ŠIMÍČKOVÁ KRŮSOVÁ, LL.M.
obchodní právo JUDr. Luboš, DŐRFL, Ph.D.
ústavní a správní právo JUDr. Jan LUHAN

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *