Zajímavosti

Jak zadat dobré logo z pohledu laika

Článek popisuje, na co dát pozor při zadání loga formou soutěže designerů. Soutěžní designerské weby nabízí málo přednastavených parametrů, aby zadavatel či grafik neutekl ještě před dočtením zadání. Dostáváte spoustu log, které se Vám nelíbí. Uvědomíte si, že jste to od začátku mohli zadat lépe.

Např. v soutěži o logo firmy Extasica v březnu 2022 jsme dostali 4 návrhy s čertovými rohy. Do zadání jsme připsali, že logo s tímto prvkem má mnoho sexshopů, a že to nechceme. Designeři pak pracují nejen zdarma, ale i zbytečně, a Vám je stydno za chabé zadání.

Obvyklé parametry zadání loga

Základní poučky: Dobrá čitelnost v různých velikostech a površích, odlišitelnost a zapamatovatelnost brandu, asociace s předmětem Vaší činnosti, kvality, případně spojení s cílovou skupinou.

Ve formuláři zadání soutěží obvykle bývá:

– text loga

obor podnikání: zde je vhodné konkretizovat výrobky či služby, i ty jež byste rádi do budoucna rozvíjeli, jinak Vám přijde návrh loga jen na výrobky jež aktuálně nabázíte (hodně nám chodily loga na určitou kategorii produktů, ač jsme chtěli univerzální logo pro celý segment erotických pomůcek)

cílová skupina: zde by člověk čekal pohlaví a věk, možná vzdělání či obor činnosti, může to být ale třeba i sexuální zaměření. Uvedli jsme muž 35-55, protože dělají 75% prodejů. Hodně nám chodily návrhy zaměřené na gaye, ti ale dělají pouze 15% prodejů. Správná cílovka by tedy byl muž heterosexuál, částečně žena heterosexuálka, oba 35-55let.

preferované barvy

Jaké logo chcete  / nechcete – obecný popis. Obvykle jste i vybídnuti k uvedení příkladů konkrétních log či odkazů na ně.

Pokud si s designerem na 2 hodiny sednete a budete komentovat desítky / stovky log může to mít smysl, ale takto ve zkratce jej to spíše sváže či mate, aniž by mu to něco naznačilo o Vašich preferencích.

Doporučené dodatečné parametry zadání z pohledu laika

Z pohledu laika bych zadal i toto (+nakonec každého řádku i varianta „nevyplněno“):

Forma výstupu loga: Počítá se s vektory (eventuálně i s bitmapy), ale pokud povolíte i skici, dostanete o něco více zajímavějších nápadů. U nás třeba skica vyhrála (K tomu více v dále oddíle Kontrola zadání).

Font: klasický / lehce artový (emocionální) / uveďte případně blízké fonty

Velká/malá písmena : první velké a pak malé / vše malé / vše velké (nám evidentně pasovalo „emotivní“ vše malá písmena, ale docházely většinou návrhy vše velká)

Tloušťka písma: normální – až lehký bold / masivní

Unikátní grafický prvek: ano / ne – samostatný grafický prvek nevyžadujeme  (grafickým prvkem může být i samotný tvar a barva písma)

Poloha grafického prvku: součást písmene / samostatně bokem

Jaké grafické prvky nechcete: … To zjistíte pohledem do seznamu na konkurenci např. na Heurece. Za sexshop Extasica šla instrukce: NEdávejte logo s rohy ČERTA apod. ani symboly ⚥. Má to již hodně sexshopů. Nedávejte loga s pohlavními prvky nebo je umě „skryjte“.

Poslední instrukce mj. nebyla šťastná, protože designeři nám tam tato loga dávali v hojném počtu a nám se to i líbilo. Na druhou stranu byla nutný, neboť i tak hodně log neplnilo např. zásady Facebooku pro obsah pro dospělé.

Budete logo dávat na výrobky, případně reklamní předměty: ano / ne – pouze na tisknutelné povrchy

Pokud logo umísťujete i na reklamní předměty či výrobky, platí pravidlo jednoduchého jednobarevného loga. Typicky automobilky nebo např. Salomon dává logo na kovový zip bundy. Drtivá většina podnikatelů odpoví Ne. To umožní odvážnější, líbivější, více zapamatovatelná loga, jež by na výrobcích neobstála.

Licenční režim soutěžního díla

Licenční režim soutěžního díla  upravuje § 61 autorského zákona, jenž automaticky ze zákona zakládá licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Např. logo eshopu tedy bude pro logo eshopu a veškerou jeho marketingovou prezentaci, včetně možností budocích úprav loga. Nelze jej ale např. užít pro výrobky, pokud se později přeměníte na továrnu. Do soutěže lze dát po případné konzultaci s právníkem jednovětnou licenční doložku (např. na umístění na komerční produkty), ale kombinace širší licence s nízkými odměnami by designery mohla odradit. Navíc 99 % zadavatelů by takové licence stejně nevyužilo.

Zabití kreativity designera

S tím zdánlivě nebývá problém. Zadavatelé designu – laici buď nevědomě či úmyslně dávají zadání designu co nejširší. Dopadne to na Vás při hodnocení. Weby organizující soutěže obvykle nabízí několik možností, jak sdělit preference designerovi (komentář, like, procentuální hodnocení, vyřazení návrhu). Hodnocení je citlivá záležitost. Pokud budete dávat body za snahu či jako ocenění práce, jež se Vám ale nelíbí, budete nadále dostávat návrh bez přidané hodnoty (pro Vás i designera). Většina zadavatelů hodnotí návrhy loga až na konec. Tím ale sebe i designery ubírají o ukázání směru.

Nechávali jsme 4-5 nejlepších návrhů a ostatní průběžně vyřazovali. Odpovídali jsme vždy na dotazy designerů. Pochválili jsme velmi hezké návrhy a komentovali opakovaně nežádoucí vkládané návrhy či prvky.

Stud zadávat a brát práci skoro zdarma

Na to lék nemám. O lehkou úpravu občas poprosím s tím, že to lze případně dodělat i po soutěži v placeném režimu. Ostatní nechávám na případně na placenou dodělávku po soutěži. Loga však byla již v rámci soutěže na vysoké úrovni kvality a dokončenosti.

Kontrola zadání

Některé soutěžní weby v rámci formuláře zadání nabízí profesionální kontrola zadání zdarma – někde volitelně, někde povinně. Neostýchejte se to přijmout. Nejde o to, že byste někoho otravovali. Jejím cílem je ušetřit práci Vám i designerům. Tedy zvýšit kvalitu samotného webu organizujícího online soutěže designerů. Takto jsme byly upozorněni na nevhodně preferované logo, zadané jako příklad. Mělo příliš velký grafický prvek v porovnání s písmem a na malé ploše bude hůře čitelné. To nám pomohlo taková loga vyřadit. Tato kontrola Vás ale může i odvést od Vaší vize do vize standardu log a designu (viz dále).

Např. v rámci kontroly zadání designu (oddíl výše) výše jsme byli upozornění na nevhodnost uvedení preference „hezkého loga před dobrým logem“ (ano takto jsme to doslova zadali) a že jsme povolili skici. Prý takové amatérské preference mohou odradit dobré designery, jež se budou bát, že jejich práci amatér nedocení či jejich standardní pracné návrhy ve vektorech přebije někdo pouhou skicou. Neposlechli jsme.  Návrhů jsme dostali na daný portál a odměnu vysoce nadprůměrně – možná i tím, že to byl sexshop a zábava. Ale dostali jsme i pěkné (z našeho pohledu nefádní) návrhy a to bylo cílem. Možnost skic autoři využívali a byl mezi nimi velký podíl nejlepších log v naší soutěži (2 ze 7 finalistů, kdy nakonec jediná skica níže vyhrála).

Logo může a nemusí být i Vaše vize

Designeři slyší na věcné argumenty typu duhový prvek chceme kvůli LGBT komunitě nebo nedávejte určitý prvek – má jej mnoho konkurentů. Mnoho designerů ale není ochotno napojit se na zadavatele v určité emoční rovině a tlačí Vám např. logo pro průmyslový design (výrobky), splňující požadavky na „univerzální“ dobré logo, ačkoli ve Vašem případě byste mohli mít i logo např. více pestré či emotivní. Pro designera může být obtížné vystoupit z určité komfort zóny pravidel pro univerzální dobré logo. Nenechte se designerem úplně vláčet. Několik placených designerů nás přesvědčovalo, že naše požadavky jsou pro dobré logo nereálné. 10% návrhů v soutěži je ale přesto splnilo.

Marketingový konzultant či tvůrce webu Vám, řekne, že může vzít grafiky z „ulice“ – tj. grafika s nímž nemá vyzkoušenou spolupráci, ale že na rozdíl od osvědčených grafiků neručí za výsledek. Pokud ale začínáte, tak grafik doporučený Vašim marketingovým konzultantem či tvůrcem webu též pro Vás není osvědčený a jste v úplně stejné nejistotě jako u grafika „z ulice“ (ze soutěže). Ani v tomto ohledu nenechte sebou vláčet.

Volnost zadání, chyby zadání a upřesňování zadání

Hlavní zadání je vhodné nechat volnější pro dostatek kreativity. U soutěže jej navíc obvykle nelze měnit. Záleží na pravidlech soutěže. V internetových soutěžích lze obvykle měnit dodatečný popis nebo upřesňovat zadání komentáři a jinou interakcí.  Chybám zadání loga se nevyhnete. V upřesnění jsme poptávali jsme mj. i loga neonová. Jakmile jsme však obdrželi 2 neonové, s omluvou a zdůvodněním jsme je v dodatečném popisu zadaní vyřadili.

Soutěžním portálem nám bylo doporučeno zadání příliš často nekorigovat, neboť při častých dodatečných úpravách zadání riskujeme ztrátu jejich zájmu. Jenže pak jste opakovaně konfrontovaní se situací, kdy opakovaně dostáváte návrhy, jež nemají šanci. Korekci zadání soutěže o návrh loga naštěstí námi vybraný portál hlásil zúčastněným designerům naštěstí jen jednou za 6 hodin (tedy v defaultním nastavení). Na doporučení jsme proto nebrali ohled a zadání korigovali (nikoli měnili, to ani nejde) asi 70x za prvních 5 dnů ze 14 dnů soutěže o návrh loga. Pro designery to jistě není příjemné. Ale odfiltrovalo to spousty jejich zbytečné práce a dle obdržených návrhů log to bylo ku prospěchu věci.

Loga, která si Vám líbí si zkuste dosadit do testovací verze webu a to i do mobilní verze webu. Najednou zjistíte, že některá nepadnou barevně, výškou či jinak.

Chování designera

Portál organizující soutěže designerů nabádal designery k respektování zadání a nevnucování vlastních představ zadavatelů. To je dobrá rada, ze které se může poučit i zadavatel. Existují i designeři s egem. A byť jsou třeba dobří, mnoho lidí s nimi kvůli tomu nenaváže spolupráci. Jeden designer vstoupil do soutěže s návrhem komentovaným ve stylu. „Abych to tu trochu oživil, tak přidávám skutečné LOGO“ a dále s popisem, jaké má být dobré logo.

I kdyby byl designer s egem nejlepší, což v našem případě nebyl, spolupráci bychom  sním nenavázali. Máme s tím špatnou zkušenost. Obvykle špatně komunikují a celé se to pak zasekne.

Hodnocení designera v soutěži

Ideální nám přijde nechtěné návrh nehodnotit a pouze vyřazovat. Pokud to není možné dát jim nějaké rozumného hodnocení 30-40% jako ocenění snahy. Hodnocení se totiž designerům na některých soutěžních webech počítá do celkových statistik.

Jak vybrat dobré logo – objektivně či dle emocí?

Parametrům dobrého loga obecně se na internetu věnuje mnoho článků. Zde se podíváme jen na aspekt hodnocení loga. Většinou nemáte sociologický průzkum od vyšších desítek lidí nebo lépe stovek z cílové skupiny, což by bylo ideální. Častá poučka je mj. nevybírat logo emotivně, ale „objektivně“ dle byznysu. Patrně myšleno, že určitým segmentům podnikání či jiné činnosti zaštítěné logem patří určité barvy, tvary apod. Vedle absence marketingových znalostí mnoho lidí nemá estetické cítění. Na druhou stranu, pokud Váš byznys už pár let budujete, jste obvykle schopni Vaši cílovou skupinu dobře navnímat, i pokud do ní nepatříte. Vaše podvědomí bude schopné zakalkulovat mnohem více věcí, než budete schopni sdělit či vysvětlit druhému člověku – tvůrci loga.  Proto se v tomto bodě stavíme neutrálně až mírně opačně než profesionálové. Vaše emoce o logu a subjektivní preference měly být silným faktorem a obecná objektivní doporučení spíše respektovaným modifikátorem. Pokud ta firma je Vaše „dítko“, kdo by se chtěl každý den dívat na logo, co se mu nelíbí? Její produkt míří na ostatní lidi, ale též si přejete stát za každou její kvalitativní částí.

Výhody soutěže o logo

Finalisté designerské soutěže: Logo Extasica

V soutěži není žádný tlak designera nebo konflikt s designerem – prostě se snaží a pokud jde s Vámi v soutěži do konfliktu, je lehké jej odstřihnout. Nevýhodou soutěže, chcete-li maximální výsledky, je náročnost i pro zadavatele – vyžaduje uvážení o doladění zadání, vhodné směřování designerů a jak jej komunikovat, tedy mnohem více času než práce s jedním člověk. Na oplátku však dostanete opravdu hodně muziky za málo peněz.

Soutěže se účastní grafici nováčci či zkušení, jež jsou aktuálně volní. Ti tomu dají více za méně peněz než grafik placený mimo soutěž zavalený prací. Jejich snaha je větší a ego menší a též mezi začínajícími grafiky musí občas vyrůst nové designérské hvězdy.

Soutěž o design loga jsme zadali ze zoufalství, že se nám dlouhodobě nelíbila žádná, loga včetně log známých firem i námi oslovených a mnohem dráze zaplacených profesionálních grafiků. Upřímně, nečekali jsme ani jeden pěkný návrh. Kamarádka, dlouhodobá podnikatelka v oblasti filtrů do vzduchotechniky S.A.D. Airfilters, nám zadání loga formou soutěže designerů doporučovala již před lety. Odradilo nás tehdy, že se nám žádná z log v jiných soutěžích včetně mezinárodních webů nelíbila. Stejně tomu bylo i v případě obhlédnutí námi zvoleného soutěžního webu. První týden (polovina soutěže) ale k naší velké radosti přišlo dokonce 5 pěkných návrhů, z toho dva na první dobrou. Trochu jsme pak tou soutěží i žili.

Soutěž Vám navíc zpravidla eliminuje i rozkol emotivních a objektivních preferencí, neboť v množství log často najdete takové, kde se potkají Vaše subjektivní hodnocení a objektivní kvality, preferované odborníkem. Dostáváte i loga nízké kvality, ale není problém je jednoduše vyřadit a vybírat jen z kvalitních. Na oplátku chce designerská soutěž Váš čas a energii. Pokud v soutěži „vylepíte“ zadání či zpravidla na začátku neúplné či chybné zadání“ a designery dále nevedete (upřesnění zadání, komentáře nadějných návrhů), mohou být výsledky i slabší. Domnívám se však, že nikdy ne žalostné.

Designer ze soutěže nebo zkušený grafik

Když se na tento článek díváme s odstupem, zní jako úplná adorace designerské soutěže a upozadnění osvědčených profesionálů, jež již soutěžit nepotřebují. Ano, a tak to i v našem případě je. Úplná adorace, či slovy pragmatika: Za málo peněz hodně muziky. Nejen z pohledu naší zkušenosti, kdy na osvědčené dražší designery s egem jsme měli vždy – tj. 2x smůlu (a jejich práci zaplatili a vyhodili) a naopak designéři ze soutěže byli opravdu fajn a s některými jsme navázali následnou spolupráci. Ale i z pohledu byznysu, co nemá na odměnu designera rozpočet velké korporace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *