Právní články

Zúžení společného jmění manželů a darování věci ze SJM manželovi

aktu 28.12.2015

Zúžení či rozšíření společného jmění manželů dohodou – veřejnou listinou

související článek: Vypořádání nemovitosti ze společného jmění manželů

paragraf 716 OZ 89/2012 Sb. pp. „(1) Snoubenci a manželé si mohou ujednat manželský majetkový režim odlišný od zákonného režimu. Ujednají-li si smluvený režim manželé, upraví zpravidla své povinnosti a práva týkající se již existujícího společného jmění. Ujedná-li se pro smluvený režim zpětný účinek, nepřihlíží se k tomu. (2) Smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje formu veřejné listiny.“ Pro orientaci doporučuji přečíst i § 717-721 OZ.

Poplatek notáři do 2%

Pohybuje se od 2% méně dle výše majetku. Přesné hodnoty – vyhl. 196/2001 Sb. pp o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif): příloha oddíl I položka A.

Darování věci ze SJM manželovi

Lze věc, jež manželé mají v SJM darovat jen jednomu z nich bez veřejné listiny?

K tomu § 716 (2) Smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje formu veřejné listiny.“

Pro: režim SJM znamená pouze procesy zařazování majetku do a mimo SJM, jakým způsobem se nakládá s majetkem v SJM (jazykový výklad „režim“=proces“)

Proti: režim SJM zahrnuje procesy i majetek (doslovný výklad smluvní změna veřejnou listinou se dle § 718 může vztahovat na jakoukoli věc, logický výklad § 708/2 společné jmění podléhá režimu). Teleologický výklad: Účinky změny režimu jsou zakázány zpětně. Při absenci požadavku na veřejný zápis by bylo možné listiny antedatovat a vyloučit je tak např. z uspokojení věřitelů … Antedatování lze udělat i s cizím, jenže ten již do toho tak ochotně jako manžel nepůjde. Kromě ochrany věřitele může být dalším důvodem i ochrana slabšího z manželů.

Závěr: Darovat věc ze SJM do výlučného vlastnictví manželů (s výjimkou drobných darů narozeniny apod.) patrně není možné bez zúžení společného jmění manželů veřejným zápisem (viz. oddíl výše).

Rozšíření či zúžení společného jmění manželů soudem

Při dohodě (výše) není soudu třeba. Není-li dosaženo dohody a soud zúží či rozšíří společné jmění manželů za podmínek § 724 až § 727.

Příloha zákona o soudních poplatcích č. 549/1991 Sb. pp „Položka 6

  1. Za návrh na   zahájení   řízení   o   vypořádání   společného   jmění manželů nebo o zrušení   a   vypořádání   podílového   spoluvlastnictví 2 000  Kč
  2. Sazba poplatku podle této položky se zvyšuje o 5 000 Kč za každou nemovitou věc a o 15 000 Kč za každý obchodní závod nebo jeho organizační složku, která je předmětem vypořádání.“

Dotaz. Dobrý den, před 15 lety jsme s manželem u notáře sepsali zúžení SJM na všechny movité i nemovité věci z jeho podnikání. Nikdy však nedošlo k vypořádání těchto věcí od začátku manželství do doby sepsání této dohody. V současné době jsme rozvedeni a řešíme vypořádání SJM. Od které doby se bude řešit vypořádání? Děkuji Jana

Odpověď:  § 738/1 tuto lhůtu váže na den zúžení. Ale žili-li jste stále spolu, ohledně mnoha věcí nebude prokazatelné kdo je jako vlastník výlučně užívá a § 741 odst. 1 písm. a) nebude tedy možné použít. Tj. logické – jeden z manželů najednou z ničeho nic nemůže vybílit dům … Ta lhůta 3 let do, kdy můžete podat návrh na vypořádání věcí, se tedy ve Vašem případě mimo věcí, kde je to relativně prokazatelné ( – náušnice, pánské hodinky apod.) bude počítat od odstěhování.

Dotaz: Dobrý den ! S manželem jsme oba členy BD, obýváme společně byt, u kterého je již splacen dr.podíl. Může se jeden z nás „vzdát“ svého členství ve prospěch toho druhého , aniž bychom provedli převod do OV ? Byt chceme mít nadále v DV, protože při převodu čl.práv (např.na příbuzné) je postup velmi jednoduchý…Děkuji za odpověď, A.S.

Odpověď: Ano, to možné je. Otázka spíš je, jakou formou tak učinit. Podíl je v SJM (společné jmění manželů). Jistotou je zúžení SJM spojené (notářský zápis viz § 719 a násl. OZ) s darováním podílu k okamžiku zúžení. Prosté darování (bez zúžení SJM) lze zkusit s rizikem budoucích problémů ….

Související článek: Darování nemovitosti

48 komentářů: „Zúžení společného jmění manželů a darování věci ze SJM manželovi“

Dotaz: Dobrý den (red.krác.), jsme manželé a budu pořizovat zahradu, chatu – manžel o něj nemá zájem, a tak bych chtěla, aby byl tento majetek psán jen na mě. Dalším důvodem je, že jej pořídím za peníze z prodeje majetku získaného před vstupem do manželství. Dá se to řešit předem? Ať se nemusí na katastr dělat změny zpětně? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď: Dle § 709/1d OZ http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p709 se tento majetek nestane součástí SJM, jen mějte důkazně ošetřeno, že došlo k pořízení z Vašeho výlučného majetku.

Dotaz: Dobrý den, jsem 4 roky vdaná a nyní se objevily manželovi finanční problémy. Má dluh u tel. operátora a vzal si úvěr o kterém jsem nabyla informována. V manželství byla uzavřena hypotéka a byt tedy náleží do SJM. Já mám nyní obavu z možné exekuce na manžela. Obávám se, že o byt přijdu. Lze tomu zabránit, pokud na manžela bude exekuce vydána. A jak mohu ochránit svůj majetek. Jedná se o nemovitost, kterou jsem zdědila pouze já. Zdědila sem jí v době manželství, ale není to SJM je pouze moje. Mohla bych o tuto nemovitost přijít. Co je možné udělat, mám požádat o zůžení SJM. Děkuji za radu Petra

Odpověď: Ohledně bytu v SJM toho při manželově exekuci příliš udělat nelze. Vyrovnání dluhů bych podmínil vypořádáním bytu, tj. zúžením SJM, pro případ opakování situace. Je třeba počítat s tím, že i nový věřitelé budou moci pro staré dluhy úkon po dobu 3 let odporovat. Ohledně Vaší druhé – zděděné nemovitosti – není-li majetek součástí SJM (což Vaše výlučné dědictví skutečně není), manželovy dluhy jej neohrožují.

Dotaz: Dobrý den,jsme s manželem 22let a nyní chce abych na něj napsala garáže a auta. Je podnikatel a dluhy nemá. Co by se stalo kdyby jsme se rozvedli a nebo kdyby manžel zemřel?

Odpověď: Resp. jak se chránit pro případ jeho úmrtí a rozvodu. Při úmrtí dědí žena (neurčí-li závěť hůře) stejný podíl jako každé z dětí. Při rozvodu by takové zúžení mohlo být zohledněno jen velmi omezeně (viz související článek). Jak sama cítíte, není to pro Vás dobré a není to příliš vzdáleno od daru jiné osobě. Dotaz má ale větší hloubku, než se zdá. Též pochvala, že to řešíte předem. Manžel patrně potřebuje ručit za podnikatelský úvěr a operace tedy dává smysl. Podobnou věc řeší spousta manželů. Úmrtí bych asi nechat stranou, ale případ rozvodu by byl možný v dohodě o zúžení SJM ošetřit tak, že: „V případě rozvodu uhradí manžel nad rámec toho, co by ženě ze zákona náleželo, polovinu hodnoty dohodou o zúžení dotčeného majetku ke dni zúžení. Manželé se shodují, že majetek, o nějž bylo SJM zúženo, má ke dni zúžení hodnotu …. Kč.“

Dotaz: Dobrý den, jsme manželé 10 let a v lednu 2016 se manželka rozhodla samostatně podnikat – dosud jsme podnikali společně. Lze zúžit SJM zpětně dohodou k tomuto datu? Mám obavy, že dojde / došlo z její strany ke špatným rozhodnutím, případně podepsaní chybných smluv z její neznalosti. Rovněž již oba od ledna máme a užíváme svoje honoráře z podnikání.Děkuji Jan

Odpověď: Některé dotazy velmi testují mou snahu zachovat profesionální dekorum. Na druhou stranu líná huba, holé neštěstí :). Odpověď nejspíš tušíte a zní: Ne.

Dotaz: Dobry den,poridila jsem si dum na hypoteku pred manzelstvim. během manželství jsem hypotéku pře financovala a bylo mi sděleno ze manžel musí byt na smlouvě hypotéky i když vlastníkem na katastru jsem jen já. hypotéku také platím já. chtěla bych manžela z téhle smlouvy vyjmout s jeho souhlasem ale je cizinec. jde to udělat u nás v Čechách i když nemluví česky? a kolik by to stalo? moc děkuji

Odpověď: Hypotéka – Záleží čistě na tom, jak se dohodnete s bankou. Banka může a nemusí chtít nějaký menší poplatek za posouzení Vaší bonity a úpravu smlouvy.

Dotaz: Dobrý den, v rámci privatizace obecních bytů budu kupovat byt (realizace do konce roku 2016). Současně v říjnu 2016 se budu vdávat za přítele, který vlastní svůj byt. Je fakt, že přítel vlastní byt, překážkou účasti v privatizaci? Bylo by řešením zúžení SJM tak, aby privatizovaný byt byl pouze mým majetkem? Oba v tomto bytě máme trvalé bydliště, nájemní smlouva je pouze na mou osobu. Děkuji za radu.

Odpověď: Vhodné řešení je v předmanželské smlouvě ve smyslu § 722 OZ stanovit, že byt nabýváte do svého výlučného vlastnictví. Druhá varianta (méně důkazně jednoznačná, ale použitelná při nechuti vůči předmanželské smlouvě) je mít účet, kam již nebudete po uzavření manželství ukládat peníze a z něj pak byt zprivatizujete ve smyslu § 709/1d OZ „nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví“. Pochvala, že věc řešíte předem.

Dobrý den, manžel se odstěhoval a chce si pořídit byt na hypoteku. Chce po mě podepsat u notáře něco jako zúžení SJM, aby mě potom nemusel vyplácet při rozvodu. Pokud bych nepodepsala, ponesu také dluh za hypotéku, i když už spolu nežijeme ve společné domácnosti? Nechci podepsat něco, čeho bych potom litovala. děkuji za odpověd

Odpověď: Za dané situace je to logický krok. Banka by mu nejspíš bez toho hypotéku ani nedala. Není třeba se jej bát, pokud se zúžení bude týkat jen nového bytu manžela, ale dobře, že věc řešíte předem. Lépe než pozdě.

Dotaz: Dobrý den,pokud umře jeden z manželů,mají každy svůj učet a na učtu zesnulé zbyde hotovost,dědí tuto hotovost jen manžel,nebo na nějakou část mají právo i děti pozůstalého?

Odpověď: V zásadě by to mělo být tak, že peníze nabyté za trvání manželství jsou v SJM bez ohledu na oddělenost účtů. Každému z manželů náleží polovina a taje předmětem dědictví.

Dobrý den (red. krác.), prosím o radu. Je možné dosáhnout právně odděleného užívání nemovitosti,např. vyjmutím..či jinak z důvodu mnohaletého psychteroru manžela? Děkuji.

Odpověď: Ne, ledaže by byly dány podmínky pro rozdělení nemovitosti – více čl. Prodej nemovitosti bez souhlasu spoluvlastníka

Dobrý den, s manželem jsme rozvedeni, ale vlastníme v SJM byt, na který je současně hypotéka na oba dva- na mě i na exmanžela.
Exmanžel se odstěhoval a já v bytě bydlím s dětmi.
Chtěla bych se zeptat na hypotetickou situaci, zda když si exmanžel udělá dluhy a celá věc by došla až na jeho exekuci, zda do ní automaticky spadá celý byt, nebo jen exmanželova část? A lze tento budoucí problém ošetřit zúžením SJM? Aby se mě jeho budoucí dluhy nedotýkaly?

Odpověď: viz související článek Vypořádání nemovitosti ze SJM (komentáře pod článkem)

Dobrý den, máme s manželem zúžené SJM v můj prospěch. Provedeno notářským zápisem. Nyní bych chtěla změnit SJM, aby bylo spravedlivě dle zákona. Chtěla bych vědět zda stačí zrušit notářský zápis a jakým způsobem to lze provést. Za odpověď děkuji

Odpověď: Stejným jako jste provedli zúžení.

od r. 2003 mám s manželkou zúžené sjm. Posléze jsme si vzali hypotéku na pozemek a stavbu rd.(2007)u ČMSS.Minimálně pět let jsem vše hradil já.Potom jsme se s manželkou poškorpili a nežijeme spolu, přesto nadále přispívám větší měrou na úhradu hyp.splátek. V roce 2013 mne požádala z důvodu refinancování hypotéky u Hypoteční banky, abych jí podepsal darovací smlouvu, že bez toho jí Hypo refinancování neprovede (relativně jsme určitou dobu vycházeli dobře), což jsem v dobré víře zachování domu učinil. Jenže po určité době se začala chovat majetnicky že mi tam nic nepatří, buď že přepíše dúm na děti a nebo ho prodá a koupí si byt pro sebe atd. Nesouhlasím s přepisem na děti, co když mne v budoucnu pošlou někam…S tvrzením, ze by při event.dodatku k její smlouvě by jí tuto Hypo zrušila, je velmi neochotně svolná, že bychom mohli uzavřít separátní smlouvu my dva mezi sebou. Poraďte nějaké řešení, děkuji. Chci po skončení splátek, aby na mne převedla zpět polovinu domu.

Odpověď: Tedy dům je v podílovém spoluvlastnictví. Do SJM tak spadnou jen movité věci a hodnota firmy, pokud se od svatby zvýšila (ač sama firma nikoli).
Pokud byste měli nějaké movité věci nebo hotovost, nejsem si ani jist, zda byste mohla argumentovat tím, že jste se více zasloužila o společný majetek (dům). Ten bude totiž zcela mimo vypořádání SJM a soud to bude brát jako již vyřešenou věc.
Dědictví po manželovi je jeho věc a to též neovliníte. V zásadě tedy žádné dobré zprávy pro Vás

Dobrý den jsme manželé dvacet let ,manžel má potomka z prvního manželství,(který o něj neprojevuje zájem).Lze zúžením SJM předejít,aby dostal v případě jeho smrti náš majetek.(družstevní být,auto a peníze na účtech. Děkuji

Odpověď: Ano

Dobrý den, s manželkou se rozvádíme, soudním rouzhodnutím mám v péči oba syny. Cca 15 let máme kvůli mému podnikání zúžené SJM, kdy jsme každý majitelem ideální poloviny domu. Rekonstrukci a další investice do domu jsem hradil pouze já, byť manželka byla rovněž samostaně výdělečná činná. Manželka domácnost opustila před více jak 1,5 rokem, nijak se na údržbě domu nepodílela a nepodílí. Nyní po mně požaduje polovinu tržní ceny nemovitosti, já po ní chci žalobou požadovat vyrovnání poloviny investic. V současné době jsem do vynesení rozsudku o rozvodu chráněný tzv. rodinnou domácností. Zajímá mě, co mě mým synům hrozí v případě rozvodu, zda může manželka prodat svůj podíl po rozvodu (kupce má) a zda se můžu nějak chránit proti prodeji třetí osobě. Děkuji za odpověď

Odpověď: Polovinu investic po ní můžete chít pouze tehdy, pokud se zúžení SJM vztahovalo i na výdělky. Pokud jste zúžili jen aktuální SJM, tak výdělky dále spadaly do SJM a polovina investic Vám nenáleží. Maximálně by se řešilo korekcemi viz související článek Vypářádání SJM zde na magazinu. K „Prodeji nemovitosti bez souhlasu spoluvlastníka“ viz stejnojmenný článek.

Dobrý den, manžel je vážně nemocný a máme v SJM dvě nemovitosti. Chtěla bych se zeptat, zda je lepší provést co nejdříve zúžení majetku, aby byl jen v mém vlastnictví. Nebo to nechat ev. až na dědické řízení. Jaký je rozdíl v poplatcích notáři? Jeho podíly mají hodnotu asi 2500000 Kč.
Děkuji za odpověď

Odpověď: Určitě řešte zúžením SJM či závětí. V dědictví byste dostala ideální díl od všeho …

Dobrý den, manžel je vážně nemocný. Již dříve jsme mluvili o tom, že naši chatu, kterou máme v SJM darujeme synovi. Je možné provést toto darovací smlouvou, kde by jsme byli s manželem darující a syn obdarovaný, nebo v případě SJM se to takto vyřešit nedá?
Ještě vlastníme s manželem (také SJM) dům, ve kterém žijeme. Mohl by mi on darovací smlouvou převést svoji polovinu, nebo se to musí řešit zúžením. Což asi vyžaduje delší čas a je k tomu nutný odhad? Děkuji

Odpověď: Darovací smlouva lze pouze pro syna. Darování mezi manželi věci v SJM by teoreticky možné byla, pokud by splňovalo požadavek na formu zúžení SJM – tedy notářským zápisem.

Dobrý den, manžel podepsal uznání dluhu na rekonstrukci domku, bez mého vědomí. Platební rozkaz, který mu přišel je pouze na něj, nikoliv na nás na oba. Lze vypořádat SJM vyjmutím mě poloviny domu? A ještě bych ráda cedela, zda lze vyjmout že SJM finanční prostředky, které jsou na mém účtu, část. dědictví, vypořádání pojistného plnění na mou osobu. Tak, abych nebyla postižená povinnosti hradit dluhy, které vznikly premrstenim provedených prací a manžel je podepsal upozorňuji ještě na fakt, že v době podpisu se léčil u psychiatra a ikdyz je na dokumentů uvedeno, že podepisuje tě své vůle, byl pod nátlakem věřitele a pod vlivem antidepresiv. Děkuji.

Odpověď: Ano, zde bude rozumné SJM vypořádat. Vy manželovým uznáním dluhu (nad rámec běžné správy majetku) v zásadě nejste vázána. Bude rozumné i podat odpor proti platebnímu rozkazu a dále též napadnout platnost uznání dluhu na základě Vámi popisovaných okolností uznání. Bude vhodné se obrátit na advokáta, neb je tam více právních aspektů.

Dobrý den přeji
S mojí manželkou máme ve SJM rodinný dům a zahradu. Je mi 65 let, máme dvě dcery a já z 1.manželství ještě syna, který se se mnou nestýká.
Uvažujeme, jak “ vynulovat“ synova případná dědická práva.
Stačilo by zúžit SJM ve 100%prospěch manželky? Nebylo by však lepší darovat vše jednné z dcer nebo oběma na půl?
Je to v dědickém řízení napadnutlené?

Odpověď: Obě varianty jsou možné a nenapadnutelné. Nechte si zřídit služebnost na doživotí. Lepší je darování ze dvou důvodů – nepotřebujete notáře a za druhé nebude to pak procházet dědickým řízením (notářské poplatky)

Dobrý den, s manželem vlastníme dům ve SJM.Manžel je podnikatel a rád by přepsal majetek na mě.Stačilo by zúžit SJM ve prospěch mě a tím ochránit majetek před manželovými případnými dluhy?Nebo jak jinak ochránit?Děkuji.

Odpověď: Ano, to lze učinit. Zejména preventivně. Pokud však již dluhy vznikly, či je na ně založeno, tak věřitel může zúžení SJM odporovat 3 roky zpětně.

Dobrý den. Máme upraveno SJM tak, že na mě je v zúženém vlastnictví napsán dům, a v SJM máme ještě pozemky. Manžel má z 1. manželství dospělého syna a dceru se kterými se nestýká.( z jejich strany není zájem). Já mám z předchozího stavu dceru, a společně máme také dceru Jak nejlépe ošetřit majetek v můj prospěch. Jedná se o nemovitosti = pozemky okolo domu. Děkuji

admin Můžete zúžit SJM tedy i ohledně pozemků – u notáře a spojíte to rovnou s darovací smlouvou manžela Vám. Pak Vám na katastru zapíší pozemky do výlučného vlastnictví. Mohli byste tam přidat i služebnost dožití pro manžela, aby měl jistotu, že pokud se něco ve vztahu s Vámi pokazí, bude mít kde hlavu složit.

Erika 28.5.2021 (16.31)

Dobrý den, máme s manželem SJM, jsme spolu více než 35 let. Manžel do roku 2018 podnikal a dostal se do finanční tísně, což mělo za následek 2 exekuce, které jsme obratem zaplatili. Vzhledem k jeho věku bylo těžké si najít práci, ale podařilo, teď je částečně zaměstnán s pravidelným příjmem. Letos měl opět 2 menší exekuce, které rovněž hned uhradil. Já jsem zaměstnaná. Vzhledem k tomu, že máme SJM, každá exekuce se týká i mne a jsem vždy v exekučním rozkaze zmíněna. Prosím, je nějaké řešení, aby se mne manželovy exekuce netýkaly? Co pro to můžeme udělat?

admin 4.6.2021 (12.58) Od toho je tento článek – zajděte k notáři a zužte SJM – dejte mu přehled majetku, co chcete vyjmout ze SJM, poplatek je v řádu několika tisíc korun.

Marie Kubíková 13.1.2023 (22.31)

Máme vnuka,který je zatím svobodný,ale hodlá se oženit.Chtěli bychom mu darovat dům ve kterém bydlíme.Jak to prosím udělat,aby tento dům byl jenom jeho a ne jeho manželky?Do svatby dům darovat nestihneme.

admin 14.1.2023 (9.26) Pokud v darovací smlouvě uvedete jen jeho, tak se to manželky ani společného jmění manželů vůbec netýká (majetek nabytý darem jedním z manželů).

Pavel 3.4.2023 (22.01)

Dobrý den, s bývalou manželkou mám dum v SJM, který byl na hypotéku, lze mojí polovinu domu přepsat na naše děti bez jejího souhlasu s věcným břemenem pro mě na dožití

admin 10.4.2023 (16.18) Můžete viz § 1124 OZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *