Pro 282015
 

aktu 28.12.2015

Zúžení či rozšíření společného jmění manželů dohodou – veřejnou listinou

související článek:Vypořádání nemovitosti ze společného jmění manželů

paragraf 716 OZ 89/2012 Sb. pp.

„(1) Snoubenci a manželé si mohou ujednat manželský majetkový režim odlišný od zákonného režimu. Ujednají-li si smluvený režim manželé, upraví zpravidla své povinnosti a práva týkající se již existujícího společného jmění. Ujedná-li se pro smluvený režim zpětný účinek, nepřihlíží se k tomu.

(2) Smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje formu veřejné listiny.“

Pro orientaci doporučuji přečíst i § 717-721 OZ.

Poplatek notáři do 2%

Pohybuje se od 2% méně dle výše majetku. Přesné hodnoty – vyhl. 196/2001 Sb. pp o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif): příloha oddíl I položka A.

Darování věci ze SJM manželovi

Lze věc, jež manželé mají v SJM darovat jen jednomu z nich bez veřejné listiny?

K tomu § 716 (2) Smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje formu veřejné listiny.“

Pro: režim SJM znamená pouze procesy zařazování majetku do a mimo SJM, jaký způsobem se nakládá s majetkem v SJM (jazykový výklad „režim“=proces“)

Proti: režim SJM zahrnuje procesy i majetek (doslovný výklad smluvní změna veřejnou listinou se dle § 718 může vztahovat na jakoukoli věc, logický výklad § 708/2 společné jmění podléhá režimu). Teleologický výklad: Účinky změny režimu jsou zakázány zpětně. Při absenci požadavku na veřejný zápis by bylo možné listiny antedatovat a vyloučit je tak např. z uspokojení věřitelů … Antedatování lze udělat i s cizím, jenže ten již do toho tak ochotně jako manžel nepůjde.

Argumentace a minory ad maius neposkytuje vodítko: Když lze darovat cizímu, proč by nebylo možné darovat do výlučného vlastnictví manželovi. Z důvodu ochrany věřitelů bude darování „cizímu“ patrně „menší zásah“.

Závěr: Darovat věc ze SJM do výlučného vlastnictví manželů patrně není možné bez zúžení společného jemní manželů veřejným zápisem (viz. oddíl výše). Prosté darování (bez zúžení SJM) lze vyjma věcí mimo katastr zkusit, ale s rizikem, že s tím v budoucnu budou problémy.

Rozšíření či zúžení společného jmění manželů soudem

Při dohodě (výše) není soudu třeba. Není-li dosaženo dohody a soud zúží či rozšíří společné jmění manželů za podmínek § 724 až § 727.

Příloha zákona o soudních poplatcích č. 549/1991 Sb. pp „Položka 6

 1. Za návrh na   zahájení   řízení   o   vypořádání   společného   jmění manželů nebo o zrušení   a   vypořádání   podílového   spoluvlastnictví 2 000  Kč
 2. Sazba poplatku podle této položky se zvyšuje o 5 000 Kč za každou nemovitou věc a o 15 000 Kč za každý obchodní závod nebo jeho organizační složku, která je předmětem vypořádání.“

Dotaz. Dobrý den, před 15 lety jsme s manželem u notáře sepsali zúžení SJM na všechny movité i nemovité věci z jeho podnikání. Nikdy však nedošlo k vypořádání těchto věcí od začátku manželství do doby sepsání této dohody. V současné době jsme rozvedeni a řešíme vypořádání SJM. Od které doby se bude řešit vypořádání? Děkuji Jana

Odpověď:  § 738/1 tuto lhůtu váže na den zúžení. Ale žili-li jste stále spolu, ohledně mnoha věcí nebude prokazatelné kdo je jako vlastník výlučně užívá a § 741 odst. 1 písm. a) nebude tedy možné použít. Tj. logické – jeden z manželů najednou z ničeho nic nemůže vybílit dům … Ta lhůta 3 let do, kdy můžete podat návrh na vypořádání věcí, se tedy ve Vašem případě mimo věcí, kde je to relativně prokazatelné ( – náušnice, pánské hodinky apod.) bude počítat od odstěhování.

Dotaz: Dobrý den ! S manželem jsme oba členy BD, obýváme společně byt, u kterého je již splacen dr.podíl. Může se jeden z nás „vzdát“ svého členství ve prospěch toho druhého , aniž bychom provedli převod do OV ? Byt chceme mít nadále v DV, protože při převodu čl.práv (např.na příbuzné) je postup velmi jednoduchý…Děkuji za odpověď, A.S.

Odpověď: Ano, to možné je. Otázka spíš je, jakou formou tak učinit. Podíl je v SJM (společné jmění manželů). Jistotou je zúžení SJM spojené (notářský zápis viz § 719 a násl. OZ) s darováním podílu k okamžiku zúžení. Prosté darování (bez zúžení SJM) lze zkusit s rizikem budoucích problémů ….

  24 komentářů to “Zúžení společného jmění manželů a darování věci ze SJM manželovi”

 1. Dobrý den (red.krác.), jsme manželé a budu pořizovat zahradu, chatu – manžel o něj nemá zájem, a tak bych chtěla, aby byl tento majetek psán jen na mě. Dalším důvodem je, že jej pořídím za peníze z prodeje majetku získaného před vstupem do manželství. Dá se to řešit předem? Ať se nemusí na katastr dělat změny zpětně? Předem děkuji za odpověď.

 2. Dobrý den, jsem 4 roky vdaná a nyní se objevily manželovi finanční problémy. Má dluh u tel. operátora a vzal si úvěr o kterém jsem nabyla informována. V manželství byla uzavřena hypotéka a byt tedy náleží do SJM. Já mám nyní obavu z možné exekuce na manžela. Obávám se, že o byt přijdu. Lze tomu zabránit, pokud na manžela bude exekuce vydána. A jak mohu ochránit svůj majetek. Jedná se o nemovitost, kterou jsem zdědila pouze já. Zdědila sem jí v době manželství, ale není to SJM je pouze moje. Mohla bych o tuto nemovitost přijít. Co je možné udělat, mám požádat o zůžení SJM. Děkuji za radu Petra

  • Ohledně bytu v SJM toho při manželově exekuci příliš udělat nelze. Vyrovnání dluhů bych podmínil vypořádáním bytu, tj. zúžením SJM, pro případ opakování situace. Je třeba počítat s tím, že i nový věřitelé budou moci pro staré dluhy úkon po dobu 3 let odporovat. Ohledně Vaší druhé – zděděné nemovitosti – není-li majetek součástí SJM (což Vaše výlučné dědictví skutečně není), manželovy dluhy jej neohrožují.

 3. Dobrý den,jsme s manželem 22let a nyní chce abych na něj napsala garáže a auta. Je podnikatel a dluhy nemá. Co by se stalo kdyby jsme se rozvedli a nebo kdyby manžel zemřel?

  • Resp. jak se chránit pro případ jeho úmrtí a rozvodu. Při úmrtí dědí žena (neurčí-li závěť hůře) stejný podíl jako každé z dětí. Při rozvodu by takové zúžení mohlo být zohledněno jen velmi omezeně (viz související článek). Jak sama cítíte, není to pro Vás dobré a není to příliš vzdáleno od daru jiné osobě. Dotaz má ale větší hloubku, než se zdá. Též pochvala, že to řešíte předem. Manžel patrně potřebuje ručit za podnikatelský úvěr a operace tedy dává smysl. Podobnou věc řeší spousta manželů. Úmrtí bych asi nechat stranou, ale případ rozvodu by byl možný v dohodě o zúžení SJM ošetřit tak, že: „V případě rozvodu uhradí manžel nad rámec toho, co by ženě ze zákona náleželo, polovinu hodnoty dohodou o zúžení dotčeného majetku ke dni zúžení. Manželé se shodují, že majetek, o nějž bylo SJM zúženo, má ke dni zúžení hodnotu …. Kč.“

 4. Dobrý den, jsme manželé 10 let a v lednu 2016 se manželka rozhodla samostatně podnikat – dosud jsme podnikali společně. Lze zúžit SJM zpětně dohodou k tomuto datu? Mám obavy, že dojde / došlo z její strany ke špatným rozhodnutím, případně podepsaní chybných smluv z její neznalosti. Rovněž již oba od ledna máme a užíváme svoje honoráře z podnikání.Děkuji Jan

  • Některé dotazy velmi testují mou snahu zachovat profesionální dekorum. Na druhou stranu líná huba, holé neštěstí :). Odpověď nejspíš tušíte a zní: Ne.

 5. Dobry den,poridila jsem si dum na hypoteku pred manzelstvim. během manželství jsem hypotéku pře financovala a bylo mi sděleno ze manžel musí byt na smlouvě hypotéky i když vlastníkem na katastru jsem jen já. hypotéku také platím já. chtěla bych manžela z téhle smlouvy vyjmout s jeho souhlasem ale je cizinec. jde to udělat u nás v Čechách i když nemluví česky? a kolik by to stalo? moc děkuji

  • Hypotéka – Záleží čistě na tom, jak se dohodnete s bankou. Banka může a nemusí chtít nějaký menší poplatek za posouzení Vaší bonity a úpravu smlouvy.

 6. Dobrý den, v rámci privatizace obecních bytů budu kupovat byt (realizace do konce roku 2016). Současně v říjnu 2016 se budu vdávat za přítele, který vlastní svůj byt. Je fakt, že přítel vlastní byt, překážkou účasti v privatizaci? Bylo by řešením zúžení SJM tak, aby privatizovaný byt byl pouze mým majetkem? Oba v tomto bytě máme trvalé bydliště, nájemní smlouva je pouze na mou osobu. Děkuji za radu.

  • Vhodné řešení je v předmanželské smlouvě ve smyslu § 722 OZ stanovit, že byt nabýváte do svého výlučného vlastnictví. Druhá varianta (méně důkazně jednoznačná, ale použitelná při nechuti vůči předmanželské smlouvě) je mít účet, kam již nebudete po uzavření manželství ukládat peníze a z něj pak byt zprivatizujete ve smyslu § 709/1d OZ „nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví“. Pochvala, že věc řešíte předem.

 7. Dobrý den, manžel se odstěhoval a chce si pořídit byt na hypoteku. Chce po mě podepsat u notáře něco jako zúžení SJM, aby mě potom nemusel vyplácet při rozvodu. Pokud bych nepodepsala, ponesu také dluh za hypotéku, i když už spolu nežijeme ve společné domácnosti? Nechci podepsat něco, čeho bych potom litovala.

  děkuji za odpověd

  • Za dané situace je to logický krok. Banka by mu nejspíš bez toho hypotéku ani nedala. Není třeba se jej bát, pokud se zúžení bude týkat jen nového bytu manžela, ale dobře, že věc řešíte předem. Lépe než pozdě.

 8. Dobrý den,pokud umře jeden z manželů,mají každy svůj učet a na učtu zesnulé zbyde hotovost,dědí tuto hotovost jen manžel,nebo na nějakou část mají právo i děti pozůstalého?

  • V záasadě by to mělo být tak, že peníze nabyté za trvání manželství jsou v SJM bez ohledu na oddělenost účtů. Každému z manželů náleží polovina a taje předmětem dědictví.

 9. Dobrý den (red. krác.), prosím o radu. Je možné dosáhnout právně odděleného užívání nemovitosti,např. vyjmutím..či jinak z důvodu mnohaletého psychteroru manžela? Děkuji.
  .

  • Ne, ledaže by byly dány podmínky pro rozdělení nemovitosti – více čl. Prodej nemovitosti bez souhlasu spoluvlastníka

 10. Dobrý den,

  s manželem jsme rozvedeni, ale vlastníme v SJM byt, na který je současně hypotéka na oba dva- na mě i na exmanžela.
  Exmanžel se odstěhoval a já v bytě bydlím s dětmi.
  Chtěla bych se zeptat na hypotetickou situaci, zda když si exmanžel udělá dluhy a celá věc by došla až na jeho exekuci, zda do ní automaticky spadá celý byt, nebo jen exmanželova část? A lze tento budoucí problém ošetřit zúžením SJM? Aby se mě jeho budoucí dluhy nedotýkaly?

  Děkuji

 11. Dobrý den, máme s manželem zúžené SJM v můj prospěch. Provedeno notářským zápisem. Nyní bych chtěla změnit SJM, aby bylo spravedlivě dle zákona. Chtěla bych vědět zda stačí zrušit notářský zápis a jakým způsobem to lze provést. Za odpověď děkuji.

 12. od r. 2003 mám s manželkou zúžené sjm. Posléze jsme si vzali hypotéku na pozemek a stavbu rd.(2007)u ČMSS.Minimálně pět let jsem vše hradil já.Potom jsme se s manželkou poškorpili a nežijeme spolu, přesto nadále přispívám větší měrou na úhradu hyp.splátek. V roce 2013 mne požádala z důvodu refinancování hypotéky u Hypoteční banky, abych jí podepsal darovací smlouvu, že bez toho jí Hypo refinancování neprovede (relativně jsme určitou dobu vycházeli dobře), což jsem v dobré víře zachování domu učinil. Jenže po určité době se začala chovat majetnicky že mi tam nic nepatří, buď že přepíše dúm na děti a nebo ho prodá a koupí si byt pro sebe atd. Nesouhlasím s přepisem na děti, co když mne v budoucnu pošlou někam…S tvrzením, ze by při event.dodatku k její smlouvě by jí tuto Hypo zrušila, je velmi neochotně svolná, že bychom mohli uzavřít separátní smlouvu my dva mezi sebou. Poraďte nějaké řešení, děkuji. Chci po skončení splátek, aby na mne převedla zpět polovinu domu.

  • Máte nárok pouze na vrácení splacených financí od okamžiku darovací smlouvy a to jen 3 roky zpětně, kdy se vše promlčuje. Takže ǎt Vám podepíše uznání dluhu (výši splátek od listopadu 2014, úrok (obvyklý) hypotéční tj řekněme za poslední roky a s tím, že již dost bylo splaceno, v průměru cca 2%. Pokud ne tak ji budete muset na sourhn splátek zažalovat, aby se Vám další nepromlčovaly.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

lze vyplnit cokoli

není zveřejněn a magazín s ním nijak nenakládá