Právní pojednání

Delší právní články

Právní pojednání

Použití záznamu videa, zvuku a telefonních hovorů jako důkazu

Záznam bez souhlasu dotčeného bude jako důkaz před soudem či správním orgánem přijat jako důkaz téměř vždy vyjma 3 případů.1. skutečnost bude možné spolehlivě prokázat jinak (záznam nebude potřeba)2. bude zjevné, že účelem není vyhrát spor, ale zesměšnit, ponížit, zneuctít či provokovat člověka záznamem dotčeného3. půjde o „neoddělitelný“ záznam vysoce intimní povahy

Read More